Kontakt:

Anketa:

EURES

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
8 vypracovanie žiadosti o platbu PPA /MK/ Lucia Kubinová
0.00 €
7 oprava poruchy na vodovode ZEM-BAU SK, s.r.o.
0.00 €
6 zameranie areálu vodojemu GIS-Bardejov s.r.o.
0.00 €
5 zemné výkopové práce - oprava vodovodu POLSTAR s.r.o.
0.00 €
4 drevené pelety KOVO spol.s.r.o
0.00 €
3 pracovné odevy STATEX s.r.o.
0.00 €
2 makadam- zimná údržba ciest František Kundra - KUNDREX
0.00 €
1 drevené pelety Mikuláš Buliščák
0.00 €
28 dodávka pitnej vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0.00 €
27 oprava verejného osvetlenia Lukáš Maník - LUKY
0.00 €
26 rozšírenie vodovodu a ČOV SCHOTT s.r.o
0.00 €
25 preprava autobusom Vladimír Benka-Rybár
0.00 €
24 pracovné odevy VANIKO s.r.o.
0.00 €
23 zateplenie ČOV Milan Jajko
0.00 €
22 toner RENTON SK s.r.o.
0.00 €
21 drevené pelety KOVO spol.s.r.o
0.00 €
20 pracovná odev-dobrovoľnícka činnosť VANIKO s.r.o.
0.00 €
19 vysielačky, hadice DHZ DH fire & safety s.r.o.
0.00 €
18 rovnošaty DHZ Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
17 oleje - hasiči OZH Stanislav RAAB-RAAB
0.00 €
16 pracovná obuv- dobrovoľnícka činnosť VANIKO s.r.o.
0.00 €
15 vstavané skrine Juraj Pavlus
0.00 €
14 mapa 1. československej republiky VKÚ Harmanec s.r.o.
0.00 €
13 pracovné náradie, spotrebný materiál Agro Ostrov s.r.o
0.00 €
12 spotrebný materiál NHS 28.4.2018 Agro Ostrov s.r.o
0.00 €
11 pracovné náradie Vladimír Kažimír - HOBBY
0.00 €
10 preprava autobusom Peter Dorušinec, autobusová doprava
0.00 €
9 VM Florian /hlásenie z počítača/ MK HLAS s.r.o.
0.00 €
8 oprava kotla HERZ
0.00 €
7 psychologická spôsobilosť vodičov DHZ Psychologické centrum s.r.o.
0.00 €
6 oprava traktora Karsit Viera Bláhová - LIMEX
0.00 €
5 spotrebný materiál NHS 28.4.2018 FEBA Projekt s.r.o.
0.00 €
4 poháre NHS 28.4.2018 TOPA SPORT s.r.o
0.00 €
3 vlajky a ceny NHS 28.4.2018 Alžbeta Straková
0.00 €
2 údržba verejného osvetlenia Lukáš Maník - LUKY
0.00 €
1 stravovanie zamestnancov - obedy Bardejovská mliekáreň s.r.o.
0.00 €
70 údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba Lukáš Maník - LUKY
0.00 €
69 zdravotnícke pomôcky - čerpanie sociálneho fondu OXI - MED s.r.o.
0.00 €
68 pneumatiky zimné - Berlingo LR s.r.o.
0.00 €
67 pracovná obuv, odev VANIKO s.r.o.
0.00 €
66 čerpanie sociálneho fondu MAKOS a.s.
0.00 €
65 znalecký posudok Ing. Vincent Hricek
0.00 €
64 maľovaná mapa cyklo Horný Šariš CBS spol. s r.o.
0.00 €
63 Bardejovský reportér MAGURA PRESS s.r.o.
0.00 €
62 kalendár MAS Horná Topľa 2018 Miestna akčná skupina Horná Topľa
0.00 €
61 drevené peletky KOVO spol.s.r.o
0.00 €
60 mäso- posedenie dôchodcom Farma Busov s.r.o.
0.00 €
59 vodárenský materiál Agro Ostrov s.r.o
0.00 €
58 keramické šálky - dôchodcovia Chovanec Marián
0.00 €
57 údržba verejného osvetlenia Lukáš Maník - LUKY
0.00 €
56 knihy- obecná knižnica Distribučná agentúra AD REM
0.00 €
55 oprava auta - Berlingo Milan Sterančák- M.S.SERVIS
0.00 €
54 tonery Soft-Tech, s.r.o.
0.00 €
53 knihy- obecná knižnica Distribučná agentúra AD REM
0.00 €
52 knihy- obecná knižnica Knihy pre každého s.r.o.
0.00 €
51 klobása Deň obce Farma Busov s.r.o.
0.00 €
50 knihy- obecná knižnica ABC books s.r.o.
0.00 €
49 materiálno-technické vybavenie DHZ Zlaté Vladimír Kažimír - HOBBY
0.00 €
48 knihy- obecná knižnica Distribučná agentúra AD REM
0.00 €
47 knihy- obecná knižnica Beyond Media s.r.o.
0.00 €
46 administratívne mapy SR VKÚ Harmanec s.r.o.
0.00 €
45 motorová píla STIHL HUMEX Slovakia s.r.o.
0.00 €
44 propagácia obce - tričká Acreatív s.r.o.
0.00 €
43 nafukovacia atrakcia - Deň obce Maija Leškaničová
0.00 €
42 vystpenie sokoliarov - Deň obce Horus Slavomír Kukurugya
0.00 €
41 vystúpenie skupiny Bravo - Deň obce Nestrácaj nádej
0.00 €
40 makadam- údržba ihriska František Kundra - KUNDREX
0.00 €
39 výkopové práce ihrisko - odvodnenie POLSTAR s.r.o.
0.00 €
38 zváračka, pracovné náradie Vladimír Kažimír - HOBBY
0.00 €
37 látka na vozík - Dom nádeje LÁTKY MRÁZ s.r.o.
0.00 €
36 madla na detské preliezky BPP s.r.o
0.00 €
35 hrebeňová väzba Acreatív s.r.o.
0.00 €
34 oprava traktorovej kosačky Viera Bláhová - LIMEX
0.00 €
33 farby do tlačiarne Jaroslav Adamec - Phobosstudio
0.00 €
32 drevené peletky MOTYKA s.r.o.
0.00 €
31 klobása /ZO JD Zlaté/ Farma Busov s.r.o.
0.00 €
30 materiál - detské hojdačky, vodovod Agro Ostrov s.r.o
0.00 €
29 Nočná hasičská súťaž - ceny Agro Ostrov s.r.o
0.00 €
28 fotografické služby Nočná hasičská súťaž Mgr. Zuzana Šothová
0.00 €
27 struna do krovinorezov VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.
0.00 €
26 oprava auta - Berlingo Milan Sterančák- M.S.SERVIS
0.00 €
25 chladnička OKAY Slovakia spol.s.r.o
0.00 €
24 makadam František Kundra - KUNDREX
0.00 €
23 krovinorez STIHL HUMEX Slovakia s.r.o.
0.00 €
22 pracovná obuv VANIKO s.r.o.
0.00 €
21 mäso - NHS 29.4.2017 Farma Busov s.r.o.
0.00 €
20 prvá pomoc NHS S.A.R. Záchranná Prešov
0.00 €
19 poháre NHS 29.4.2017 TOPA SPORT s.r.o
0.00 €
18 osvetlenie ihrisko NHS ELEKTROMONT J.M.P. s.r.o
0.00 €
17 makadam ihrisko NHS František Kundra - KUNDREX
0.00 €
16 drevné peletky KOVO spol.s.r.o
0.00 €
15 oprava poruchy obecný vodovod LUFRANT , spol.s r.o.
0.00 €
14 vlajky NHS 29.4.2017 Alžbeta Straková
0.00 €
13 údržba verejného osvetlenia Lukáš Maník - LUKY
0.00 €
12 kniha Martinus.sk s.r.o
0.00 €
11 detské šmýkačky BPP s.r.o
0.00 €
10 drevené peletky KOVO spol.s.r.o
0.00 €
9 pracovné odevy, obuv VANIKO s.r.o.
0.00 €
8 farby do tlačiarne Soft-Tech s.r.o.
0.00 €
7 ističe - bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
0.00 €
6 vyhotovenie zámennej zmluvy GEOPRO SLOVAKIA s.r.o.
0.00 €
5 geometrický plán Ing. Marek Berezňanin-B.M.ING
0.00 €
4 registratúrny denník Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
0.00 €
3 kopírovací stroj Canon Ing.Ján Vilček BardComp
0.00 €
2 makadam-zimná údržba ciest František Kundra - KUNDREX
0.00 €
1 revízia elektrických zariadení - obecný byt č.3 Tišťan Ladislav EL SERVIS
0.00 €
60 spotrebný materiál Agro Ostrov s.r.o
0.00 €
59 skrutkovač Vladimír Kažimír - HOBBY
0.00 €
58 oprava osvetlenia - bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
0.00 €
57 údržba verejného osvetlenia Lukáš Maník - LUKY
0.00 €
56 makadam-zimná údržba ciest František Kundra - KUNDREX
0.00 €
55 vianočná výzdoba v obci Lukáš Maník - LUKY
0.00 €
54 rozbor kvality pitnej vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0.00 €
53 čistenie a kontrola komínov Martin Krukár
0.00 €
52 údržba obecných objektov Agro Ostrov s.r.o
0.00 €
51 poukážky Makos- čerpanie sociálneho fondu MAKOS a.s.
0.00 €
50 stravovanie zamestnancov SABARACA s.r.o.
0.00 €
49 environmentálny kalendár r.2017 TB - Tlačiareň Bardejov spol. s.r.o.
0.00 €
48 spotrebný materiál FEBA Projekt s.r.o.
0.00 €
47 tlačivá INPROST spol. s.r.o.
0.00 €
46 drevné pelety KOVO spol.s.r.o
0.00 €
45 reklamné a propagačné predmety obce Jozef Šmrhola - OLYMP
0.00 €
44 projekt - turisticka útulňa Olga Hrabčáková - ZOJOS
0.00 €
43 makadam, štrk František Kundra - KUNDREX
0.00 €
42 knihy - obecná knižnica Martinus.sk s.r.o
0.00 €
41 knihy - obecná knižnica Distribučná agentúra AD REM
0.00 €
40 výkopové zemné práce LUFRANT , spol.s r.o.
0.00 €
39 oprava agregátu hasičskej striekačky Peter Klimek
0.00 €
38 vystúpenie ľudovej hudby - Deň obce Zamiška Peter
0.00 €
37 detské atrakcie - Deň obce Iveta Richvalská
0.00 €
36 preprava autobusom ČR Vladimír Benka-Rybár
0.00 €
35 vystúpenie Deň obce Spolok šarišských šermiarov Sarus
0.00 €
34 ozvučovacia zostava Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO
0.00 €
33 plech - prístrešok pri studničke KLAMP-PLAST s.r.o.
0.00 €
32 reklamné predmety - hrnčeky Jozef Stracenský - DAJS
0.00 €
31 pracovné rovnošaty - hasiči Vladimír Kažimír - HOBBY
0.00 €
30 materiál - maľba na tváre - Deň obce Lýdia Komorová Umelecké potreby
0.00 €
29 hasičská základňa Peter Klimek
0.00 €
28 hasičská nádrž Peter Klimek
0.00 €
27 štrk František Kundra - KUNDREX
0.00 €
26 parkové lavičky Ing.Jozef Patkaň - Obnova
0.00 €
25 odborná prehliadka bleskozvodu - KSB Tišťan Ladislav EL SERVIS
0.00 €
24 spotrebný materiál DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
0.00 €
23 elektromontážne práce - KSB, OcÚ Tišťan Ladislav EL SERVIS
0.00 €
22 senzor - bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
0.00 €
21 farby do tlačiarne Jaroslav Adamec - Phobosstudio
0.00 €
20 overenie vodomerov MEASURING s.r.o.
0.00 €
19 vyvetvovacia píla Vladimír Kažimír - HOBBY
0.00 €
18 revízia elektrických zariadení Tišťan Ladislav EL SERVIS
0.00 €
17 zdravotná asistencia NHS S.A.R. Záchranná Prešov
0.00 €
16 klobása NHS 30.4.2016 MASPOL s.r.o
0.00 €
15 poháre NHS 30.4.2016 TOPA SPORT s.r.o
0.00 €
14 verejné obstarávanie - ČOV ZŠ s MŠ, verejný vodovod revitalizácia Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
0.00 €
13 drevo na vatru NHS Mestské lesy Bardejov s.r.o.
0.00 €
12 vlajky NHS 30.4.2016 Alžbeta Straková
0.00 €
11 vyhotovenie darovacej zmluvy GEOPRO SLOVAKIA s.r.o.
0.00 €
10 pracovné odevy, obuv VANIKO s.r.o.
0.00 €
9 okná hasičská zbrojnica POLSTAR s.r.o.
0.00 €
8 GP-majetkovoprávne vysporiadanie cesty Ing. Marek Berezňanin-B.M.ING
0.00 €
7 vytýčenie trasy vodovodu, ČOV Ing. Marek Berezňanin-B.M.ING
0.00 €
6 identifikačné náramky NHS IDSYS s.r.o
0.00 €
5 zhotovenie pečiatky PEČIATKY-VIZITKY s.r.o.
0.00 €
4 oprava kopírovacieho stroja Ing.Ján Vilček BardComp
0.00 €
3 farby do tlačiarne Jaroslav Adamec - Phobosstudio
0.00 €
2 oprava kotla OCÚ HERZ
0.00 €
1 prezentácia obce - Šariš z neba CBS spol. s r.o.
0.00 €
83 kalendáre r.2016 Obec Zlaté TB - Tlačiareň Bardejov spol. s.r.o.
0.00 €
82 vývoz žumpy KSB Ladislav Kuľka VK spol.
0.00 €
81 materiál DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
0.00 €
80 drevné pelety KOVO spol.s.r.o
0.00 €
79 material- údržba Domu nádeje KLAMP-PLAST s.r.o.
0.00 €
78 pracovné odevy, obuv - pedagogický asistent VANIKO s.r.o.
0.00 €
77 kancelárske potreby FEBA Projekt s.r.o.
0.00 €
76 projektová dokumentácia - Rekonštrukcia MK L+H KOM s.r.o.
0.00 €
75 poukážky - sociálny fond MAKOS a.s.
0.00 €
74 fotoknihy Deň obce Mgr. Zuzana Šothová
0.00 €
73 makadam František Kundra - KUNDREX
0.00 €
72 údržba traktora Stanislav RAAB-RAAB
0.00 €
71 drevné pelety KOVO spol.s.r.o
0.00 €
70 preprava autobusom Slivtour - Branislav Sliva
0.00 €
69 material DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
0.00 €
68 makadam, štrk František Kundra - KUNDREX
0.00 €
67 knihy - obecná knižnica Knihy Sova
0.00 €
66 tonery Soft-Tech s.r.o.
0.00 €
65 spotrebný materiál Alena Kostarova AMIX
0.00 €
64 čistiacie prostriedky, kancelárske potreby Alena Kostarova AMIX
0.00 €
63 rekonštrukcia cintorína KOMAL s.r.o
0.00 €
62 štrk - cintorín František Kundra - KUNDREX
0.00 €
61 materiál - cintorín, Dom nádeje KOMAL s.r.o
0.00 €
60 požičiania náradia - ZŠ s MŠ (kanál) Vladimír Kažimír - HOBBY
0.00 €
59 miešačka 180 l Vladimír Kažimír - HOBBY
0.00 €
58 domáci dorozumievací audiosystém - bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
0.00 €
57 oprava - Citroen Berlingo TORNO, s.r.o.
0.00 €
56 štrk - cintorín František Kundra - KUNDREX
0.00 €
55 piesok, PDK makadam DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
0.00 €
55 piesok, PDK makadam DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
0.00 €
54 popisovacia tabuľa B2B Partner s.r.o.
0.00 €
53 materiál - ZŠ štrk František Kundra - KUNDREX
0.00 €
52 materiál - bytový dom, voda ihrisko DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
0.00 €
51 el. materiál ELEKTROMONT J.M.P. s.r.o
0.00 €
50 tonery Printmania s. r. o.
0.00 €
49 prenájom tribúny - Deň obce BARDBYT s.r.o.
0.00 €
48 nafukovací hrad - Deň obce Miroslav Berecký ml.
0.00 €
47 CD Šafolka František Hvizda HM comp
0.00 €
46 knihy - obecná knižnica Gorila .sk Beyond Media s.r.o.
0.00 €
45 knihy - obecná knižnica Distribučná agentúra AD REM
0.00 €
44 ozvučenie Deň obce DAISY art production s.r.o.
0.00 €
43 fotografické služby Deň obce Mgr. Zuzana Šothová
0.00 €
42 reklamne predmety Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
0.00 €
41 poháre hasičská súťaž Deň obce TOPA SPORT s.r.o
0.00 €
40 klobása Deň obce MASPOL s.r.o
0.00 €
40 klobása Deň obce MASPOL s.r.o
0.00 €
39 údržba budovy ZŠ s MŠ KOMAL s.r.o
0.00 €
38 spotrebný materiál FEBA Projekt s.r.o.
0.00 €
37 údržba ihriska DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
0.00 €
36 úprava cintorína LUFRANT , spol.s r.o.
0.00 €
35 toner Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
0.00 €
34 pletivo - oplotenie vodojemov Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo
0.00 €
33 stoly skladacie Miroslav Lucjan Idzikowski, M.I.L. System
0.00 €
32 pneumatiky Berlingo PNEUDOM s.r.o.
0.00 €
31 traktor Viera Bláhová - LIMEX
0.00 €
30 reklamne predmety Jozef Šmrhola - OLYMP
0.00 €
29 MDD - potraviny Cimbaľak s.r.o.
0.00 €
28 terénne úpravy cintorína LUFRANT , spol.s r.o.
0.00 €
27 senzory bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
0.00 €
26 betónové stĺpiky - oplotenie cintorína KOMAL s.r.o
0.00 €
25 kancelárske potreby -terénná sociálna práca PULS Hair s.r.o
0.00 €
24 zhotovenie tabule - pamatník padlým Peter Klimek
0.00 €
23 rolovacia garážová brána PITMONT s.r.o
0.00 €
22 farby do tlačiarne Hladamfarby.sk s.r.o
0.00 €
21 elektromontážne práce - pamatník padlým Tišťan Ladislav EL SERVIS
0.00 €
20 elektromontážne práce - hasičská zbrojnica Tišťan Ladislav EL SERVIS
0.00 €
19 propagácia obce LIM PO s.r.o.
0.00 €
18 poháre hasičská súťaž TOPA SPORT s.r.o
0.00 €
17 pracovné odevy, pracovné náradie DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
0.00 €
16 zdravotná asistencia NHS S.A.R. Záchranná Prešov
0.00 €
15 struna do kosačky Ing. Monika Findrichova Viktória Hámor
0.00 €
14 material KLAMP-PLAST s.r.o.
0.00 €
13 vlajky NHS 25.4.2015 Alžbeta Straková
0.00 €
12 rúra čierna Ján Bľanda - UNIKOV
0.00 €
11 oceľ Ján Bľanda - UNIKOV
0.00 €
10 chlorátory Chlormont s.r.o.
0.00 €
9 tonery Lacné tonery.sk COMERT s.r.o
0.00 €
8 propagácia Vladimír Bielek - VEBEST
0.00 €
7 antivirus Eset spol. s r.o.
0.00 €
6 geometrický plán Ing. Marek Berezňanin-B.M.ING
0.00 €
5 propagácia obce v maľovanke Ing. Ľubomír Kaščák
0.00 €
4 skrine policové TRUDON s.r.o.
0.00 €
3 posypová soľ Ing. Róbert Bartuš
0.00 €
2 domové knihy, tlačiva Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
0.00 €
1 24-port Switch Net Sales s.r.o
0.00 €
53 farby do tlačiarne VISION Tech, s.r.o.
0.00 €
52 vybavenie posilňovne inSPORTline s.r.o.
0.00 €
51 plastové popolnice MEVA - SK s.r.o. Rožňava
0.00 €
50 drevné pelety KOVO spol.s.r.o
0.00 €
49 čerpanie sociálneho fondu MAKOS a.s.
0.00 €
48 notebook OKAY Slovakia spol.s.r.o
0.00 €
47 brány - cintorín Sobek Marián
0.00 €
46 materiál- cintorín, DN DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
0.00 €
45 reklamne predmety Nier Fine Wines SK s.r.o.
0.00 €
44 pletivo Ján Bľanda - UNIKOV
0.00 €
43 letáky - kompostovanie Priatelia Zeme - SPZ
0.00 €
42 propagácia obce v maľovanke Ing. Ľubomír Kaščák
0.00 €
41 údržba verejného osvetlenia ELEKTROMONT J.M.P. s.r.o
0.00 €
40 úprava cintorína Jozef Foľta lesná a dopravná činnost
0.00 €
39 predplatné Poradca Poradca s.r.o
0.00 €
38 elektromontážne práce Tišťan Ladislav EL SERVIS
0.00 €
37 výrez skla Adam Novák -ADAM
0.00 €
36 knihy - projekt Zlatiansky historický kalendár Libri , s.r.o.
0.00 €
35 preprava autobusom Vladimír Benka-Rybár
0.00 €
34 drevné pelety KOVO spol.s.r.o
0.00 €
33 historický kalendár TB - Tlačiareň Bardejov spol. s.r.o.
0.00 €
32 senzor - bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
0.00 €
31 zmontovanie preliezok ZŠ s MŠ Ľuboslav Benka-Rybár
0.00 €
30 detská zostava DREVUM, spol.s r.o.
0.00 €
29 vypracovanie žiadosti - Zatepľovanie ZŠ s MŠ Strategia Regio s.r.o.
0.00 €
28 oprava kopírovacieho stroja Ing.Ján Vilček BardComp
0.00 €
27 poháre hasičská súťaž TOPA SPORT s.r.o
0.00 €
26 varnica 40 l Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXY
0.00 €
25 knihy - obecná knižnica Knihy Sova
0.00 €
24 projekt "Zateplenie ZŠ s MŠ Zlaté" Ing. Miroslav Benka-Goč
0.00 €
23 preprava autobusom ČR Daniel Čupa - BUS TRANS
0.00 €
22 materiál- historický kalendár FEBA Projekt s.r.o.
0.00 €
21 knihy - obecná knižnica Martinus.sk s.r.o
0.00 €
20 oprava rotačnej kosačky Zuzana Hnatová
0.00 €
19 materiál, pracovné odevy DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
0.00 €
18 terénne úpravy ihriska Jozef Foľta lesná a dopravná činnost
0.00 €
17 bezpečnostná smernica Jozef Choma
0.00 €
16 vypracovanie POH FÚRA s.r.o
0.00 €
15 školenie BOZP Jozef Choma
0.00 €
14 poháre NHS 26.4.2014 TOPA SPORT s.r.o
0.00 €
13 trička s potlačou NHS IMAGIS s.r.o.
0.00 €
12 vlajky NHS 26.4.2014 Alžbeta Straková
0.00 €
11 farby do tlačiarne Jaroslav Adamec - Phobosstudio
0.00 €
10 struna do kosačky Ing. Monika Findrichova Viktória Hámor
0.00 €
9 oprava kotla - kuchyňa KSB František Michna
0.00 €
8 drevné pelety KOVO spol.s.r.o
0.00 €
7 preprava peletiek Ladislav Kuľka VK spol.
0.00 €
6 zimný zraz turistov Alena Kostarova AMIX
0.00 €
5 školenie hasičov DPO SR, Odborná škola požiarnej ochrany
0.00 €
4 tonery Soft-Tech s.r.o.
0.00 €
3 drevné pelety KOVO spol.s.r.o
0.00 €
2 servisná prehliadka kotla HERZ
0.00 €
1 elektromontážne práce- kuchyňa Tišťan Ladislav EL SERVIS
0.00 €
78 vývoz žumpy bytový dom Ladislav Kuľka VK spol.
211.20 €
77 material DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
177.01 €
76 oprava poruchy obecného vodovodu František Hlaď
300.00 €
75 dokumentácia a školenie BOZP Jozef Choma
100.00 €
74 oprava senzor bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
81.14 €
73 hydrologické údaje o kvalite vody Slovenský hydrometeorologický ústav
187.20 €
72 vysprávky - úprava MK Správa a údržba ciest PSK
2143.77 €
71 drevo prístrešok, stromčeky Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov
838.04 €
70 hydrologické údaje potoka Slovenský hydrometeorologický ústav
179.16 €
69 masáže - čerpanie sociálneho fondu Viliam Puschauer
120.00 €
68 vyhodnotenie Zlatianského kalendára Alena Kostarova AMIX
185.11 €
67 vývoz zeminy Ľuboš Ždiňak
132.00 €
66 publikácia JUDr.Igor Kršiak s.r.o
15.50 €
65 zemné práce František Hlaď
375.00 €
64 drevné pelety AVV WOOD a.s.
907.20 €
63 preprava detí Vladimír Benka-Rybár
24.00 €
62 Zlatianske kalendáre, pohľadnice Tlačiareň Kušnír Adriana Lučanová
1468.80 €
61 plynová stolička František Michna
78.00 €
60 zapojenie elektrickej panvice Tišťan Ladislav EL SERVIS
360.01 €
59 knihy - obecná knižnica Knihy Sova
206.28 €
58 čistenie komínov -bytový dom Miroslav Guman KOMINEX-IMPEX-STAV
100.00 €
57 knihy - obecná knižnica Martinus.sk s.r.o
75.75 €
56 tlačiareň GOLDEN GATES s.r.o.
197.50 €
55 športový deň detí ZŠ s MŠ Združenie obcí Mikroregión Bardejov-Horná Topľa
97.50 €
54 preprava Vladimír Benka-Rybár
110.00 €
53 materiál DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
1639.73 €
52 lazúra Jamos-LM s.r.o
324.24 €
51 knihy - obecná knižnica Jamos-LM s.r.o
324.24 €
50 vystúpenie ľudovej hudby Zamiška Pavol PZ
280.00 €
49 betón prístrešok ihrisko VK BETÓN s.r.o.
1011.42 €
48 poháre hasičská súťaž TOPA SPORT s.r.o
38.55 €
47 údržba verejného osvetlenia ELEKTROMONT J.M.P. s.r.o
747.41 €
46 oprava vodomerov IDAMER s.r.o.
14.58 €
45 zhotovenie omietok, podlahy - prístrešok ihrisko Kamil Kaščák
500.00 €
44 tlačiareň Ing.Ján Vilček BardComp
94.00 €
43 klampiarsky materiál - prístrešok ihrisko KLAMP-PLAST s.r.o.
1761.83 €
42 oprava zbíjačky Retec s.r.o.
100.14 €
41 drevo Lespol - OLH s.r.o
1098.72 €
40 oprava kosačky DuoTechBK s.r.o.
194.55 €
38 šmýkačka Eurovox s.r.o.
90.50 €
37 betón - prístrešok ihrisko VK BETÓN s.r.o.
347.70 €
36 elektromontážne práce - bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
214.37 €
35 material DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
481.52 €
34 aerofoto obce CBS spol. s r.o.
60.00 €
33 nočná hasičská súťaž Alena Kostarova AMIX
73.70 €
32 spotrebný materiál Alena Kostarova AMIX
62.26 €
31 vodomery IDAMER s.r.o.
1604.34 €
30 knihy - obecná knižnica Knihy Sova
451.49 €
29 prezentácia obce Jozef Šmrhola - OLYMP
272.04 €
28 materiál- Zlatiansky kalendár FEBA Projekt s.r.o.
298.40 €
27 poháre NHS 27.4.2013 TOPA SPORT s.r.o
140.30 €
26 vlajky NHS 27.4.2013 Alžbeta Straková
210.00 €
25 oceľové disky Centrum kolies . sk MLTB Group s.r.o.
160.02 €
24 knihy - obecná knižnica Martinus.sk s.r.o
141.23 €
23 elektromontážne práce Tišťan Ladislav EL SERVIS
80.21 €
22 100 riešení predplatné Poradca s.r.o
28.60 €
21 pracovné náradie DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
130.69 €
20 oprava STL plynovodu SPP - distribúcia a.s.
394.37 €
19 konfigurácia modulov URBIS Marian Beňa- REC
75.41 €
18 knihy - obecná knižnica Knihy Sova
1320.27 €
17 pracovné odevy, obuv - hasiči e-sports s.r.o
4000.00 €
16 kreslá Stanislav Kvokačka - NÁBYTOK
400.00 €
15 knihy - obecná knižnica Sirion Group s.r.o.
90.81 €
14 revízia elektriny - bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
422.16 €
13 oprava elektrického kábla ELEKTROMONT J.M.P. s.r.o
139.12 €
12 drevné pelety AVV WOOD a.s.
701.78 €
11 zimná údržba ciest Jozef Foľta lesná a dopravná činnost
360.00 €
10 oprava poruchy obecného vodovodu Jozef Foľta lesná a dopravná činnost
432.00 €
9 registrácia užívateľského portálu MUNICIPALIA a.s.
47.80 €