Kontakt:

Anketa:

EURES

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3055 geometrický plán - vecné bremeno vodovod Alexander Baran AlBa Geo, geodetické práce
127.00 €
3054 kniha Združenie na záchranu Zborovského hradu
20.00 €
3053 plyn - bytový dom- byt č. 9 Innogy Slovensko s.r.o.
80.00 €
3052 kontrola kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3051 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
144.00 €
3050 kontrola a čistenie komínov Martin Krukár
90.00 €
3049 strava zamestnancov 2/2019 Bardejovská mliekáreň s.r.o.
217.00 €
3048 elektrina KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-59.42 €
3047 elektrina - nedoplatok VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o
27.78 €
3046 údržba verejného osvetlenia Lukáš Maník - LUKY
143.20 €
3045 knihy- zápis do 1.ročníka ZŠ FORTUNA LIBRI a.s.
28.20 €
3044 vypracovanie žiadosti o platbu- PPA /MK/ Lucia Kubinová
350.00 €
3043 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
448.30 €
3042 vývoz a uloženie odpadu 2/19 FÚRA s.r.o
455.82 €
3041 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3040 telefón, internet Slovak Telekom a.s.
38.12 €
3039 odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
150.00 €
3038 reklamné predmety Nier Fine Wines SK s.r.o.
179.20 €
3037 telefón Orange Slovensko a.s.
33.91 €
3036 zemné práce- oprava vodovodu POLSTAR s.r.o.
360.00 €
3035 drevené pelety KOVO spol.s.r.o
427.68 €
3034 oprava poruchy obecného vodovodu ZEM-BAU SK, s.r.o.
981.36 €
3033 makadam- oprava poruchy obec.vodovodu František Kundra - KUNDREX
72.70 €
3032 zameranie areálu vodojemu GIS-Bardejov s.r.o.
243.00 €
3031 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
144.00 €
3030 makadam - oprava poruchy vodovodu František Kundra - KUNDREX
73.76 €
3029 Poradca 2019 Poradca s.r.o
65.80 €
3028 zemné práce- oprava vodovodu POLSTAR s.r.o.
480.00 €
3027 strava zamestnancov 1/2019 Bardejovská mliekáreň s.r.o.
259.00 €
3026 elektrina KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-52.15 €
3025 elektrina VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o
56.53 €
3024 vrecia na komunálny odpad FÚRA s.r.o
198.00 €
3023 makadam- oprava poruchy obec.vodovodu František Kundra - KUNDREX
47.04 €
3022 elektrina - byt č. 9 Východoslovenská energetika
80.00 €
3021 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
448.30 €
3020 vývoz nebezpečného odpadu FÚRA s.r.o
24.00 €
3019 vývoz a uloženie odpadu 1/19 FÚRA s.r.o
680.24 €
3018 odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
150.00 €
3017 antivírus Eset Eset spol. s r.o.
40.25 €
3016 telefón, internet Slovak Telekom a.s.
13.33 €
3015 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
9.60 €
3014 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
144.00 €
3013 makadam - zimná údržba ciest František Kundra - KUNDREX
87.66 €
3012 demontáž vianočnej výzdoby Lukáš Maník - LUKY
185.28 €
3011 telefón Orange Slovensko a.s.
7.65 €
3010 verejný prenos obecným rozhlasom SLOVGRAM
38.40 €
3009 výkopové zemné práce - oprava vodovodu POLSTAR s.r.o.
684.00 €
3008 kniha Mgr. Magdaléna Lavrincová
13.90 €
3007 makadam - oprava obecného vodovodu František Kundra - KUNDREX
75.16 €
3006 drevené pelety KOVO spol.s.r.o
427.68 €
3005 telefón, internet - preplatok Slovak Telekom a.s.
-24.79 €
3004 pracovné odevy, obuv STATEX s.r.o.
240.19 €
3003 makadam - zimná údržba ciest František Kundra - KUNDREX
101.75 €
3002 informácie o grantoch Sammet - informačný systém samosprávy
32.86 €
3001 drevené pelety Mikuláš Buliščák
228.00 €
3209 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
881.05 €
3208 elektrina - preplatok KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-53.00 €
3207 vývoz jedlých olejov FÚRA s.r.o
36.00 €
3206 elektrina - nedoplatok VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o
79.19 €
3205 strava zamestnancov 12/2018 Bardejovská mliekáreň s.r.o.
150.50 €
3204 elektrina - preplatok BD SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-70.26 €
3203 elektrina - preplatok HZ SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-66.12 €
3202 elektrina - preplatok DN SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-58.72 €
3201 elektrina - preplatok ihrisko SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-35.50 €
3200 telefón, internet Slovak Telekom a.s.
58.18 €
3199 vývoz nebezpečného odpadu FÚRA s.r.o
24.00 €
3198 vývoz a uloženie odpadu 12/18 FÚRA s.r.o
455.67 €
3197 telefon Orange Slovensko a.s.
55.03 €
3196 odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
150.00 €
3195 vyhľadávanie porúch - obecný vodovod Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
176.59 €
3194 drevené pelety Mikuláš Buliščák
228.00 €
3193 údržba verejného osvetlenia Lukáš Maník - LUKY
504.78 €
3192 telefón, internet Slovak Telekom a.s.
43.11 €
3191 telefón + internet Slovak Telekom a.s.
38.12 €
3190 hydrogeologický prieskum -pitné zdroje v obci Zlaté GEOTON s.r.o
3711.60 €
3189 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
144.00 €
3188 strava zamestnancov 11/2018 Bardejovská mliekáreň s.r.o.
136.50 €
3187 elektrina - preplatok KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-43.75 €
3186 elektrina - nedoplatok VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o
34.06 €
3185 vývoz a uloženie odpadu od cintrína FÚRA s.r.o
162.83 €
3184 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
3183 oprava obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
169.15 €
3182 vyvoz a uloženie odpadu 11/18 FÚRA s.r.o
454.26 €
3181 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3180 reprezentačné výdavky obce LIM PO s.r.o.
140.00 €
3179 obecné noviny rok 2019 INPROST spol. s.r.o.
88.40 €
3178 odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
150.00 €
3177 Deň učiteľov Združenie obcí Mikroregión Bardejov-Horná Topľa
138.84 €
3176 drevené pelety Mikuláš Buliščák
228.00 €
3175 výmena hlavného ventilu - vodojem Čierne Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
622.34 €
3174 telefón Orange Slovensko a.s.
-24.94 €
3173 kniha- miestna samospráva Regionálne vzdelávacie centrum
13.20 €
3172 vývoz odpadu - kontajner cintorín FÚRA s.r.o
178.48 €
3171 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
144.00 €
3170 strava zamestnancov 10/2018 Bardejovská mliekáreň s.r.o.
164.50 €
3169 rekonštrukcia miestnych komunikácii Farma Busov s.r.o.
19190.18 €
3168 elektrina - preplatok VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-1.61 €
3167 elektrina KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
39.78 €
3166 vývoz a uloženie odpadu 10/18 FÚRA s.r.o
453.56 €
3165 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3164 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
3163 vyhľadávanie porúch - obecný vodovod Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
683.32 €
3162 drevené pelety Mikuláš Buliščák
228.00 €
3161 rozbor pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3160 rozbor pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3159 spotrebný materiál, pracovné nárade Agro Ostrov s.r.o
188.12 €
3158 odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
150.00 €
3157 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
144.00 €
3156 vyjadrenie k plynárenským sieťam SPP - distribúcia a.s.
120.00 €
3155 telefón- dobropis Orange Slovensko a.s.
-25.00 €
3154 telefón Orange Slovensko a.s.
31.00 €
3153 dodávka pitnej vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
263.65 €
3152 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
9.60 €
3151 servisná prehliadka kotla HERZ
216.72 €
3150 dodávka pitnej vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
270.35 €
3149 elektrina - VO preplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-35.28 €
3148 elektrina - nedoplatok KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
39.14 €
3147 výmena regulátora - plyn obecné byty SPP - distribúcia a.s.
56.16 €
3146 strava zamestnancov 9/2018 Bardejovská mliekáreň s.r.o.
154.00 €
3145 telefón, internet Slovak Telekom a.s.
38.12 €
3144 stavebný dozor - rekonštrukcia miestnych komunikácií Ing. Daniel Fecko - DASTING
800.00 €
3043 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
3142 vývoz a uloženie odpadu 9/18 FÚRA s.r.o
456.28 €
3141 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3140 vývoz žumpy - bytový dom Agrodružstvo Tarnov
275.00 €
3139 rekonštrukcia miestnych komunikácii STAVOBET, s.r.o.
82887.14 €
3138 mapa 1.československej republiky VKÚ Harmanec s.r.o.
44.40 €
3137 oprava verejného osvetlenia Lukáš Maník - LUKY
177.00 €
3136 rozbor pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3135 stavebný dozor - ČOV ZŠ s MŠ Ing. Daniel Fecko - DASTING
1700.00 €
3134 stavebný dozor - rozšírenie vodovodu Ing. Daniel Fecko - DASTING
1900.00 €
3133 rozšírenie verejného vodovodu, ČOV- ZŠ s MŠ SCHOTT s.r.o
13919.84 €
3132 preprava autobusom Vladimír Benka-Rybár
46.08 €
3131 pracovné odevy, obuv VANIKO s.r.o.
245.10 €
3130 pracovná odev - dobrovoľnícka činnosť VANIKO s.r.o.
100.80 €
3129 telefón Orange Slovensko a.s.
31.00 €
3128 zateplenie ČOV Milan Jajko
950.00 €
3127 strava zamestnancov 8/2018 Bardejovská mliekáreň s.r.o.
133.00 €
3126 elektrina - nedoplatok KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
14.17 €
3125 tonery do tlačiarne RENTON SK s.r.o.
60.00 €
3124 elektrina - preplatok VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o
52.45 €
3123 telefón, internet Slovak Telekom a.s.
38.12 €
3122 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3121 TKO 8/18 FÚRA s.r.o
678.69 €
3120 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
3119 drevené pelety KOVO spol.s.r.o
204.77 €
3118 vrátenie zálohy na ČOV SCHOTT s.r.o
-42166.07 €
3117 rozšírenie verejného vodovodu, ČOV- ZŠ s MŠ Schott, s.r.o.
93825.98 €
3116 pracovná odev - dobrovoľnícka činnosť VANIKO s.r.o.
101.40 €
3115 vysielačky, hadice DHZ DH fire & safety s.r.o.
1810.00 €
3114 telefón Orange Slovensko a.s.
31.00 €
3113 rovnošaty DHZ Dobrovoľná požiarna ochrana SR
551.00 €
3112 rekonštrukcia MK L+H KOM s.r.o.
1600.00 €
3111 oprava auta L-KA, s.r.o.
340.00 €
3110 strava zamestnancov 7/2018 Bardejovská mliekáreň s.r.o.
182.00 €
3109 elektrina - preplatok VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-56.89 €
3108 elektrina - preplatok KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-24.77 €
3107 kontrola kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
3106 plyn - bytový dom SPP a.s.
443.40 €
3105 telefón, internet Slovak Telekom a.s.
38.12 €
3104 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3103 vývoz a uloženie odpadu 7/18 FÚRA s.r.o
455.07 €
3102 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3101 olej - OHZ Stanislav RAAB-RAAB
535.27 €
3100 pracovná obuv - dobrovoľnícka činnosť VANIKO s.r.o.
99.80 €
3099 telefón Orange Slovensko a.s.
31.06 €
3098 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
12.00 €
3097 vstavaná skriňa - kancelária OCú Juraj Pavlus
780.00 €
3096 vstavaná skriňa - kancelária OCú Juraj Pavlus
520.00 €
3095 strava zamestnancov 6/2018 Bardejovská mliekáreň s.r.o.
168.00 €
3094 vyjadrenie k plynárenským sieťam SPP a.s.
120.00 €
3093 elektrina - preplatok KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-14.84 €
3092 elektrina - preplatok VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-44.11 €
3091 audit 2017 Ing. Jozef Adamkovič
1100.00 €
3090 telefón, internet Slovak Telekom a.s.
36.92 €
3089 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
3088 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3087 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
3086 odpad FÚRA s.r.o
455.67 €
3085 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3084 mapa 1.československej republiky VKÚ Harmanec s.r.o.
56.40 €
3083 pracovné náradie, spotrebný materiál Agro Ostrov s.r.o
99.88 €
3082 spotrebný materiál - NHS Agro Ostrov s.r.o
324.77 €
3081 telefon Orange Slovensko a.s.
31.00 €
3080 pracovné náradie Vladimír Kažimír - HOBBY
58.85 €
3079 vyjadrenie k existencii telekom.sieti Slovak Telekom a.s.
16.99 €
3078 strava zamestnancov 5/2018 Bardejovská mliekáreň s.r.o.
189.00 €
3077 elektrina - preplatok VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-48.41 €
3076 elektrina - preplatok KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-14.91 €
3075 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3074 vývoz a uloženie odpadu 5/18 FÚRA s.r.o
454.26 €
3073 preprava autobusom OZ KT Zlaté Peter Dorušinec, autobusová doprava
100.00 €
3072 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
3071 kontrola kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3070 telefón, internet Slovak Telekom a.s.
36.92 €
3069 obecné noviny rok 2018 - doplatok INPROST spol. s.r.o.
20.80 €
3068 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
3067 vývoz jedlých olejov FÚRA s.r.o
36.00 €
3066 Urbis- systémová podpora MADE spol. s r.o.
250.00 €
3065 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3064 rozšírenie vodovodu, ČOV - záloha na materiál SCHOTT s.r.o
42166.07 €
3063 rozbor pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3062 telefón Orange Slovensko a.s.
31.06 €
3061 VM Florian - obecný rozhlas MK HLAS s.r.o.
2362.80 €
3060 maľovana mapa i CBS spol. s r.o.
190.00 €
3059 kontrola kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
3058 oprava kotla KSB HERZ
575.04 €
3057 strava zamestnancov 4/2018 Bardejovská mliekáreň s.r.o.
164.50 €
3056 klobása, mäso NHS 28.4.2018 Farma Busov s.r.o.
374.29 €
3055 psychická spôsobilosť vodičov DHZ Psychologické centrum s.r.o.
120.00 €
3054 oprava traktora Karsit Viera Bláhová - LIMEX
87.84 €
3053 elektrina - nedoplatok KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
52.35 €
3052 preplatok elektriny VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-26.31 €
3051 telefón, internet Slovak Telekom a.s.
36.92 €
3050 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
3049 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3048 vývoz - nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3047 vývoz a uloženie odpadu 4/18 FÚRA s.r.o
455.88 €
3046 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
3045 telefón Orange Slovensko a.s.
31.00 €
3044 spotrebný materiál - NHS FEBA Projekt s.r.o.
61.30 €
3043 poháre NHS 28.4.2018 TOPA SPORT s.r.o
50.31 €
3042 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
12.00 €
3041 strava zamestnancov 3/2018 Bardejovská mliekáreň s.r.o.
234.50 €
3040 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.92 €
3039 elektrika VO - preplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-10.43 €
3038 elektrina OcÚ - KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
9.11 €
3037 vlajky - NHS 28.4.2018 Alžbeta Straková
346.80 €
3036 vývoz žumpy - Ocu Ladislav Kuľka VK spol.
384.00 €
3035 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
3034 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3033 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
681.11 €
3032 posypová soľ Vladimír Kažimír - HOBBY
100.00 €
3031 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3030 doména web stránky obce webex media
144.00 €
3029 verejný prenos - obecným rozhlasom SLOVGRAM
38.50 €
3028 telefón Orange Slovensko a.s.
31.06 €
3027 údržba verejného osvetlenia Lukáš Maník - LUKY
631.43 €
3026 strava zamestnancov 2/2018 Bardejovská mliekáreň s.r.o.
177.00 €
3025 elektrika VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o
11.66 €
3024 elektrina OcÚ - KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-102.56 €
3023 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3022 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
455.67 €
3021 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
3020 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.92 €
3019 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3018 telefón Orange Slovensko a.s.
31.24 €
3017 ročný poplatok- doména CBS spol. s r.o.
19.12 €
3016 vývoz žumpy bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
3015 drevené peletky KOVO spol.s.r.o
699.84 €
3014 elektrika VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o
59.55 €
3013 preplatok elektriny - OcU SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-130.13 €
3012 strava zamestnancov 1/2018 Bardejovská mliekáreň s.r.o.
195.00 €
3011 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
3010 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.92 €
3009 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
454.87 €
3008 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3007 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3006 demontáž vianočnej výzdoby, údržba VO Lukáš Maník - LUKY
365.64 €
3005 odpad z vriec FÚRA s.r.o
158.40 €
3004 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
12.00 €
3003 telefón Orange Slovensko a.s.
31.00 €
3002 nálepky Fúra- popolnice r.2018 FÚRA s.r.o
60.00 €
3001 kniha Mgr. Magdaléna Lavrincová
13.90 €
3000 informácie o dotáciach Sammet - informačný systém samosprávy
32.86 €
3248 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
-933.31 €
3247 elektrika VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o
52.40 €
3246 elektrina - KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-138.91 €
3245 strava zamestnancov 12/2017 SABARACA s.r.o.
165.00 €
3244 elektrina Dom nádeje SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-113.58 €
3243 elektrika - hasičská zbrojnica SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-70.97 €
3242 elektrika - ihrisko SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-56.77 €
3241 elektrina - bytový dom SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-117.78 €
3240 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.92 €
3239 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
457.01 €
3238 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3237 oprava lavičiek Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov
1310.00 €
3236 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3235 vývoz olejov FÚRA s.r.o
36.00 €
3234 predrealizačné zameranie, Geometrický plán GEOPRO SLOVAKIA s.r.o.
615.00 €
3233 telefón Orange Slovensko a.s.
31.06 €
3232 spotrebný materiál Agro Ostrov s.r.o
79.42 €
3231 makadam- zimná údržba ciest František Kundra - KUNDREX
123.54 €
3230 vývoz žumpy bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
176.02 €
3229 spotrebný materiál - posypová soľ Vladimír Kažimír - HOBBY
171.32 €
3228 elektrika VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o
14.52 €
3227 elektrina OcÚ - KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-53.04 €
3226 spotrebný materiál FEBA Projekt s.r.o.
25.08 €
3225 údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba Lukáš Maník - LUKY
2184.74 €
3224 odpad z VKK - cintorín FÚRA s.r.o
180.09 €
3223 pracovná zdravotná služba Jozef Choma
60.00 €
3222 predplatné denník Pravda r. 2018 Slovenská pošta a.s.
160.54 €
3221 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
500.00 €
3220 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
455.21 €
3219 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3218 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.92 €
3217 strava zamestnancov 11/2017 SABARACA s.r.o.
378.00 €
3216 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3215 obecné noviny r.2018 INPROST spol. s.r.o.
67.60 €
3214 vývoz žumpy bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
88.01 €
3213 telefon Orange Slovensko a.s.
31.18 €
3212 zdravotnícke pomôcky - čerpanie sociálneho fondu OXI - MED s.r.o.
280.00 €
3211 čistenie komína bytový dom Mgr. Stanislava Krukárová KOMINÁR-BJ
70.00 €
3210 rozbor kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3209 zimné pneumatiky - Berlingo LR s.r.o.
153.78 €
3208 pracovná obuv, odev VANIKO s.r.o.
121.59 €
3207 makadam- zimná údržba ciest František Kundra - KUNDREX
85.27 €
3206 čerpanie sociálneho fondu MAKOS a.s.
195.00 €
3205 aktuálizacia pohrebiska Milan Groško - MGP
50.00 €
3204 znalecký posudok na parcelu CKN Ing. Vincent Hricek
100.42 €
3203 odpad z VKK FÚRA s.r.o
666.56 €
3202 elektrina OcÚ - KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-2.61 €
3201 elektrika VO - preplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-17.73 €
3200 maľovaná mapa cyklo Horný Šariš CBS spol. s r.o.
170.00 €
3199 Bardejovský reportér MAGURA PRESS s.r.o.
99.60 €
3198 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
500.00 €
3197 kalendár MAS Horná Topľa 2018 Miestna akčná skupina Horná Topľa
400.00 €
3196 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3195 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
455.91 €
3194 drevené peletky KOVO spol.s.r.o
1101.60 €
3193 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.92 €
3192 strava zamestnancov 10/2017 SABARACA s.r.o.
387.00 €
3191 mäso- posedenie dôchodcom Farma Busov s.r.o.
89.95 €
3190 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3189 vodárenský materiál Agro Ostrov s.r.o
598.13 €
3188 telefón Orange Slovensko a.s.
31.06 €
3187 rozbor kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3186 rozbor kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3185 vývoz žumpy bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
3184 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
12.00 €
3183 keramické šálky - dôchodcovia Chovanec Marián
640.00 €
3182 elektrika VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-54.39 €
3181 elektrina OcÚ - KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
45.13 €
3180 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
500.00 €
3179 údržba verejného osvetlenia Lukáš Maník - LUKY
240.12 €
3178 knihy- obecná knižnica Distribučná agentúra AD REM
49.19 €
3177 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.92 €
3176 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
438.61 €
3175 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3174 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3173 strava zamestnancov 9/17 SABARACA s.r.o.
324.00 €
3172 oprava Berlinga Milan Sterančák- M.S.SERVIS
395.00 €
3171 telefón Orange Slovensko a.s.
31.00 €
3170 tonery do tlačiarni Soft-Tech s.r.o.
90.81 €
3169 elektrina - verejné osvetlenie SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-465.41 €
3168 elektrina KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
32.61 €
3167 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
500.00 €
3166 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3165 vývoz a uloženie TKO 8/17 FÚRA s.r.o
654.48 €
3164 strava zamestnancov 8/17 SABARACA s.r.o.
447.00 €
3163 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.92 €
3162 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3161 vývoz žumpy bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
3160 poradca 2018 Poradca s.r.o
58.80 €
3159 telefón Orange Slovensko a.s.
31.12 €
3158 knihy- obecná knižnica Distribučná agentúra AD REM
493.83 €
3157 knihy- obecná knižnica Knihy pre každého s.r.o.
316.88 €
3156 klobása - Deň obce Farma Busov s.r.o.
111.68 €
3155 knihy- obecná knižnica ABC books s.r.o.
105.04 €
3154 materiálno-technické vybavenie DHZ Vladimír Kažimír - HOBBY
3207.80 €
3153 knihy- obecná knižnica Distribučná agentúra AD REM
222.97 €
3152 knihy- obecná knižnica Beyond Media s.r.o.
111.32 €
3151 elektrika VO - preplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-72.86 €
3150 elektrina OcÚ - KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
7.12 €
3149 administratívne mapy SR VKÚ Harmanec s.r.o.
156.60 €
3148 strava zamestnancov 7/17 SABARACA s.r.o.
393.00 €
3147 motorová píla STIHL HUMEX Slovakia s.r.o.
303.38 €
3146 propagácia obce - tričká Acreatív s.r.o.
386.40 €
3145 nafukovacia atrakcia - Deň obce Maija Leškaničová
196.00 €
3144 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
500.00 €
3143 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
37.09 €
3142 vystúpenie sokoliarov - Deň obce Horus Slavomír Kukurugya
285.00 €
3141 vystúpenie skupiny Bravo - Deň obce Nestrácaj nádej
350.00 €
3140 makadam - ihrisko František Kundra - KUNDREX
122.27 €
3139 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3138 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
439.51 €
3137 audit 2016 Ing. Jozef Adamkovič
1100.00 €
3136 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3135 telefón Orange Slovensko a.s.
31.00 €
3134 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
12.00 €
3133 výkopové práce - odvodnenie ihrisko POLSTAR s.r.o.
210.00 €
3132 plyn - bytový dom Innogy Slovensko s.r.o.
500.00 €
3131 zváračka, pracovné náradie Vladimír Kažimír - HOBBY
622.94 €
3130 rozbor kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
3129 vývoz žumpy bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
3128 preplatok elektriny - verejné osvetlenie SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-59.49 €
3127 preplatok elektriny KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-30.76 €
3126 preplatok - plyn bytový dom SPP a.s.
-694.48 €
3125 látka na vozík Dom nádeje LÁTKY MRÁZ s.r.o.
86.33 €
3124 madla na detské preliezky BPP s.r.o
15.40 €
3123 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3122 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
438.12 €
3121 hrebeňová väzba Acreatív s.r.o.
8.02 €
3120 školenie preventivarov DPO Dobrovoľná požiarna ochrana SR
40.00 €
3119 oprava traktorovej kosačky Viera Bláhová - LIMEX
111.48 €
3118 strava zamestnancov 6/17 SABARACA s.r.o.
408.00 €
3117 vývoz použitých jedlých olejov FÚRA s.r.o
36.00 €
3116 farby do tlačiarne Jaroslav Adamec - Phobosstudio
22.80 €
3115 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.92 €
3114 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3113 drevené peletky MOTYKA s.r.o.
241.92 €
3112 telefón Orange Slovensko a.s.
31.12 €
3111 klobása - ZO JDS Farma Busov s.r.o.
52.91 €
3110 vývoz žumpy bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
88.01 €
3109 Zmos Bratislava Regionálne združenie miest a obcí Šariša
42.22 €
3108 vývoz žumpy bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
44.00 €
3107 elektrina VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-460.85 €
3106 elektrina OcÚ - KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
9.74 €
3105 spracovanie PZS Jozef Choma
72.00 €
3104 strava zamestnancov 5/17 SABARACA s.r.o.
426.00 €
3103 elektrina OcÚ - KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-354.84 €
3102 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
437.92 €
3101 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3100 náučné maľovanky KREMER publishing, s.r.o.
0.00 €
3099 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.92 €
3098 plyn - bytový dom SPP a.s.
74.00 €
3097 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3096 program Urbis Made MADE spol. s r.o.
200.00 €
3095 materiál- detské hojdačky, vodovod Agro Ostrov s.r.o
558.40 €
3094 NHS - ceny Agro Ostrov s.r.o
199.38 €
3093 fotografické služby Nočná hasičská súťaž Mgr. Zuzana Šothová
355.00 €
3092 struna do krovinorezov VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.
174.00 €
3091 oprava Berlinga Milan Sterančák- M.S.SERVIS
385.00 €
3090 chladnička OKAY Slovakia spol.s.r.o
199.00 €
3089 telefón Orange Slovensko a.s.
35.94 €
3088 čistenie komína KSB Martin Krukár
25.00 €
3087 makadam - údržba priekopy František Kundra - KUNDREX
74.90 €
3086 krovinorez STIHL HUMEX Slovakia s.r.o.
883.91 €
3085 vývoz žumpy bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
3084 pracovná obuv VANIKO s.r.o.
75.69 €
3083 vývoz žumpy bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
3082 kontrola kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3081 strava zamestnancov 4/17 SABARACA s.r.o.
351.00 €
3080 elektrina OcÚ - KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-82.00 €
3079 elektrika VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-430.28 €
3078 mäso - NHS 29.4.2017 Farma Busov s.r.o.
453.88 €
3077 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.92 €
3076 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3075 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
440.31 €
3074 prvá pomoc NHS S.A.R. Záchranná Prešov
150.00 €
3073 plyn - bytový dom SPP a.s.
175.00 €
3072 Deň učiteľov Združenie obcí Mikroregión Bardejov-Horná Topľa
162.30 €
3071 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3070 poháre NHS 29.4.2017 TOPA SPORT s.r.o
160.90 €
3069 osvetlenie ihriska - NHS ELEKTROMONT J.M.P. s.r.o
111.55 €
3068 makadam - ihrisko NHS František Kundra - KUNDREX
116.76 €
3067 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
12.00 €
3066 rozbor vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3065 telefón Orange Slovensko a.s.
33.06 €
3064 drevné peletky KOVO spol.s.r.o
207.36 €
3063 údržba verejného osvetlenia Lukáš Maník - LUKY
380.28 €
3062 preplatok elektriny - verejné osvetlenie SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-380.82 €
3061 preplatok elektriny KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-105.36 €
3060 vývoz odpadu z VVK FÚRA s.r.o
464.20 €
3059 školenie Bozp Jozef Choma
144.00 €
3058 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
37.04 €
3057 oprava poruchy na obecnom vodovode LUFRANT , spol.s r.o.
165.00 €
3056 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3055 vývoz a uloženie TKO 3/17 FÚRA s.r.o
654.92 €
3054 plyn - bytový dom SPP a.s.
458.00 €
3053 doména web stránky obce webex media
144.00 €
3052 strava zamestnancov 3/17 SABARACA s.r.o.
477.00 €
3051 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3050 vlajky - NHS 29.4.2017 Alžbeta Straková
210.00 €
3049 vývoz žumpy bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
3048 údržba verejného osvetlenia Lukáš Maník - LUKY
231.00 €
3047 rozbor vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
3046 telefón Orange Slovensko a.s.
31.06 €
3045 preplatok elektriny - verejné osvetlenie SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-89.01 €
3044 preplatok elektriny KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-351.35 €
3043 označenie - NHS IDSYS s.r.o
20.94 €
3042 zvukový prenos SLOVGRAM
38.50 €
3041 kniha Martinus.sk s.r.o
33.16 €
3040 detské šmýkačky BPP s.r.o
166.30 €
3039 drevené peletky KOVO spol.s.r.o
264.96 €
3038 plyn bytový dom- byt č.3 Innogy Slovensko s.r.o.
-7.86 €
3037 strava zamestnancov 2/17 SABARACA s.r.o.
195.00 €
3036 pracovná obuv, odev VANIKO s.r.o.
445.23 €
3035 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
37.86 €
3034 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3033 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
438.71 €
3032 plyn - bytový dom SPP a.s.
837.00 €
3031 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
3030 doména webstránky webex media
144.00 €
3029 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
3028 telefón Orange Slovensko a.s.
31.00 €
3027 elektrina - OcÚ-KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
258.99 €
3026 farby do tlačiarne Soft-Tech, s.r.o.
30.46 €
3025 ističe - bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
60.43 €
3024 vyhotovenie zámennej zmluvy GEOPRO SLOVAKIA s.r.o.
144.00 €
3023 geometrický plán - Briežky Ing. Marek Berezňanin-B.M.ING
1120.00 €
3022 strava zamestnancov SABARACA s.r.o.
213.00 €
3021 čistenie a kontrola komínov Martin Krukár
25.00 €
3020 elektrina - verejné osvetlenie SLOVAKIA ENERGY s.r.o
8.79 €
3019 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.92 €
3018 plyn - byt č.3 Innogy Slovensko s.r.o.
19.90 €
3017 plyn - byt č.3 Innogy Slovensko s.r.o.
15.00 €
3016 plyn - bytový dom SPP a.s.
887.00 €
3015 drevné pelety KOVO spol.s.r.o
414.72 €
3014 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
438.71 €
3013 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3012 pripojovací poplatok - elektrina obecný byt č.3 Východoslovenská distribučná, a.s.
62.50 €
3011 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3010 likvidácia odpadu z vriec FÚRA s.r.o
198.00 €
3009 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3008 telefón Orange Slovensko a.s.
31.12 €
3007 registratúrny denník Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
16.00 €
3006 doména www.zlate.šariš CBS spol. s r.o.
19.12 €
3005 plyn - bytový dom SPP a.s.
915.00 €
3004 kopírovací stroj Canon + farba do tlačiarne Ing.Ján Vilček BardComp
1630.70 €
3003 makadam-zimná údržba ciest František Kundra - KUNDREX
85.09 €
3002 antivirus Eset spol. s r.o.
79.90 €
3001 revízia elektriny - bytový dom- byt č.3 Tišťan Ladislav EL SERVIS
62.57 €
3000 informácie o grantoch Sammet - informačný systém samosprávy
32.86 €
3232 elektrina - preplatok bytový dom SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-65.02 €
3231 plyn - bytový dom- preplatok SPP a.s.
-825.94 €
3230 elektrina - preplatok hasičská zbrojnica SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-7.40 €
3229 elektrina preplatok - ihrisko SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-14.66 €
3228 preplatok elektriny - DN SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-14.10 €
3227 servis kotla HERZ
285.60 €
3226 odpad z veľkokapacitného kontajnera FÚRA s.r.o
141.92 €
3225 elektrina preplatok - KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-96.68 €
3224 elektrina- verejné osvetlenie SLOVAKIA ENERGY s.r.o
22.28 €
3223 Silvester 2016 v obci Alena Kostarova AMIX
117.40 €
3222 strava zamestnancov SABARACA s.r.o.
414.00 €
3221 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
37.19 €
3220 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
439.71 €
3219 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3218 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3217 nálepky na popolnice FÚRA s.r.o
60.00 €
3216 vývoz - jedlé oleje a tuky FÚRA s.r.o
36.00 €
3215 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
3214 maľovanky KREMER publishing, s.r.o.
0.00 €
3213 telefón Orange Slovensko a.s.
31.06 €
3212 spotrebny material Agro Ostrov s.r.o
84.04 €
3211 skrutkovač Vladimír Kažimír - HOBBY
238.07 €
3210 drevo - lavička Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov
1305.75 €
3209 oprava osvetlenia -bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
60.58 €
3208 spracovanie dokumentácie - pracovná zdravotná služba Jozef Choma
72.00 €
3207 odpad z veľkokapacitného kontajnera FÚRA s.r.o
184.43 €
3206 preplatok elektriny - KSB, Ocu SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-49.39 €
3205 preplatok elektriny - verejné osvetlenie SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-337.87 €
3204 Predplatné Pravda r.2017 Slovenská pošta a.s.
0.00 €
3203 makadam-zimná údržba ciest František Kundra - KUNDREX
136.40 €
3202 strava zamestnancov SABARACA s.r.o.
453.00 €
3201 údržba verejného osvetlenia Lukáš Maník - LUKY
1408.00 €
3200 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.48 €
3199 plyn - bytový dom SPP a.s.
816.00 €
3198 rozbor pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3197 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3196 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
438.91 €
3195 obecné noviny r.2017 INPROST spol. s.r.o.
67.60 €
3194 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3193 zimná údržba ciest - makadam František Kundra - KUNDREX
83.72 €
3192 vianočná výzdoba v obci Lukáš Maník - LUKY
1860.97 €
3191 servisná prehliadka kotla KSB HERZ
204.48 €
3190 náučné maľovanky- propagácia obce KREMER publishing, s.r.o.
380.00 €
3189 telefón Orange Slovensko a.s.
31.12 €
3188 Predplatné Pravda r.2017 Slovenská pošta a.s.
151.07 €
3187 kancelárske potreby TB - Tlačiareň Bardejov spol. s.r.o.
37.80 €
3186 rozbor pitnej vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva
31.00 €
3185 odpad z veľkokapacitného kontajnera FÚRA s.r.o
357.72 €
3184 elektrina - verejné osvetlenie SLOVAKIA ENERGY s.r.o
204.43 €
3183 čistenie a kontrola komínov Martin Krukár
95.00 €
3182 preplatok- elektrina KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-4.18 €
3181 materiál- údržba obecných objektov Agro Ostrov s.r.o
539.69 €
3180 poukážky Makos - čerpanie sociálneho fondu MAKOS a.s.
200.00 €
3179 strava zamestnancov SABARACA s.r.o.
468.00 €
3178 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.48 €
3177 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
3176 kontrola kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
34.20 €
3175 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3174 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
433.31 €
3173 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3172 plyn - bytový dom SPP a.s.
693.00 €
3171 odber vzorky pitnej vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva
23.00 €
3170 environmentálny kalendár obce rok 2017 TB - Tlačiareň Bardejov spol. s.r.o.
1236.00 €
3169 telefón Orange Slovensko a.s.
31.06 €
3168 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3167 rozbor pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
156.00 €
3166 spotrebný materiál FEBA Projekt s.r.o.
100.90 €
3165 tlačivá INPROST spol. s.r.o.
12.80 €
3164 drevné pelety KOVO spol.s.r.o
1244.16 €
3163 rozbor pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3162 reklamné, propagačné predmety obce Jozef Šmrhola - OLYMP
559.56 €
3161 projektová dokumentácia -turistická útulňa Olga Hrabčáková - ZOJOS
1500.00 €
3160 knihy - obecná knižnica Martinus.sk s.r.o
0.00 €
3159 elektrina preplatok - verejné osvetlenie SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-200.53 €
3158 elektrina - KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
36.13 €
3157 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.48 €
3156 strava zamestnancov Ján Borecký
321.00 €
3155 strava zamestnancov Ján Borecký
381.00 €
3154 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
645.02 €
3153 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3152 makadam, štrk František Kundra - KUNDREX
187.78 €
3151 knihy - obecná knižnica Martinus.sk s.r.o
119.58 €
3150 knihy - obecná knižnica Distribučná agentúra AD REM
1397.22 €
3149 zemné výkopové práce LUFRANT , spol.s r.o.
600.00 €
3148 plyn - bytový dom SPP a.s.
419.00 €
3147 školenie - registratúra Asociácia správcov registratúry
39.00 €
3146 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3145 telefón Orange Slovensko a.s.
31.24 €
3144 elektrina preplatok - KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-7.04 €
3143 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
3142 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3141 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.48 €
3140 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
431.11 €
3139 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3138 plyn - bytový dom SPP a.s.
135.00 €
3137 oprava agregátu hasičskej striekačky PS-12 Peter Klimek
1510.30 €
3136 Deň obce- najkrajšie balkóny Agro Ostrov s.r.o
221.41 €
3135 audit Ing. Jozef Adamkovič
1000.00 €
3134 telefón Orange Slovensko a.s.
31.70 €
3133 vystúpenie ľudovej hudbyDeň obce Zamiška Peter
350.00 €
3132 detské atrakcie - Deň obce Iveta Richvalská
220.00 €
3131 preprava autobusom - ČR Vladimír Benka-Rybár
553.00 €
3130 elektrina KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
102.95 €
3129 vystúpenie šermiarov Deň obce Spolok šarišských šermiarov Sarus
500.00 €
3128 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.48 €
3127 strava zamestnancov 7/16 Ján Borecký
381.00 €
3126 strava zamestnancov 6/16 Ján Borecký
465.00 €
3125 Poradca 2017 Poradca s.r.o
49.80 €
3124 ozvučovacia zostava Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO
1958.99 €
3123 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
433.31 €
3122 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3121 plech - prístrešok studnička KLAMP-PLAST s.r.o.
181.58 €
3120 plyn - bytový dom SPP a.s.
65.00 €
3119 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3118 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
3117 reklamné predmety obce - hrnčeky Jozef Stracenský - DAJS
354.00 €
3116 pracovné rovnošaty - hasiči Vladimír Kažimír - HOBBY
369.60 €
3115 hasičská základňa Peter Klimek
320.49 €
3114 hasičská nádrž Peter Klimek
1123.50 €
3113 maľba na tváre - Deň obce Lýdia Komorová Umelecké potreby
23.40 €
3112 telefón Orange Slovensko a.s.
39.18 €
3111 spracovanie dokumentácie - pracovná zdravotná služba Jozef Choma
60.00 €
3110 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3109 elektrina preplatok - KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-105.51 €
3108 štrk- chodník pred OCÚ František Kundra - KUNDREX
123.38 €
3107 parkové lavičky Ing.Jozef Patkaň - Obnova
660.00 €
3106 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3105 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
431.41 €
3104 odborná prehliadka bleskozvodu - KSB Tišťan Ladislav EL SERVIS
207.11 €
3103 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.48 €
3102 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3101 plyn - bytový dom SPP a.s.
65.00 €
3100 rozbor vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
3099 telefón Orange Slovensko a.s.
117.00 €
3098 kvalifikovaný systémový certifikát na HSM Disig a.s.
103.20 €
3097 spotrebný materiál DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
257.50 €
3096 telefón Orange Slovensko a.s.
30.36 €
3095 zber jedlých olejov FÚRA s.r.o
36.00 €
3094 strava zamestnancov Ján Borecký
453.00 €
3093 elektromontážne práce - KSB, OcÚ Tišťan Ladislav EL SERVIS
365.89 €
3092 senzor - bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
60.22 €
3091 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3090 farby do tlačiarne Jaroslav Adamec - Phobosstudio
46.86 €
3089 preplatok elektriny - KSB, Ocu SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-407.00 €
3088 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.48 €
3087 snem Zmos Regionálne združenie miest a obcí Šariša
247.70 €
3086 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
432.21 €
3085 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3084 plyn - bytový dom SPP a.s.
70.00 €
3083 systémová podpora Urbis MADE spol. s r.o.
250.00 €
3082 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3081 údržba hasičskej zbrojnice KULL s.r.o.
484.43 €
3080 telefón Orange Slovensko a.s.
30.00 €
3079 strava zamestnancov Ján Borecký
513.00 €
3078 overenie vodomerov MEASURING s.r.o.
37.01 €
3077 fasáda - Dom smútku KULL s.r.o.
7704.20 €
3076 fasáda- hasičská zbrojnica KULL s.r.o.
7244.06 €
3075 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3074 vyvetvovacia píla Stihl Vladimír Kažimír - HOBBY
871.19 €
3073 odpad z veľkokapacitného kontajnera FÚRA s.r.o
598.88 €
3072 revízia elektriny - kuchyňa KSB Tišťan Ladislav EL SERVIS
240.68 €
3071 revízia elektriny - KSB Tišťan Ladislav EL SERVIS
481.03 €
3070 elektrina KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
150.64 €
3069 Deň učiteľov Združenie obcí Mikroregión Bardejov-Horná Topľa
102.62 €
3068 rozbor pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3067 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
432.71 €
3066 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3065 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.48 €
3064 plyn - bytový dom SPP a.s.
167.00 €
3063 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3062 zdravotná asistencia NHS S.A.R. Záchranná Prešov
150.00 €
3061 klobása NHS 30.4.2016 MASPOL s.r.o
209.12 €
3060 poháre NHS 30.4.2016 TOPA SPORT s.r.o
248.00 €
3059 verejné obstarávanie - ČOV ZŠ s MŠ, Revitalizácia verejného vodovodu Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
1360.00 €
3058 telefón Orange Slovensko a.s.
30.36 €
3057 strava zamestnancov Ján Borecký
144.00 €
3056 elektrina - nedoplatok KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
134.41 €
3055 drevo - vatra NHS 30.4.2016 Mestské lesy Bardejov s.r.o.
20.00 €
3054 struna do krovinorezu Ing. Monika Findrichova Viktória Hámor
91.20 €
3053 vlajky NHS 30.4.2016 Alžbeta Straková
210.00 €
3052 vyhotovenie darovacej zmluvy - cesta Briežky GEOPRO SLOVAKIA s.r.o.
187.20 €
3051 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3050 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.48 €
3049 kniha Šariš z neba - propagácia obce CBS spol. s r.o.
288.20 €
3048 pracovné odevy, obuv VANIKO s.r.o.
288.00 €
3047 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
624.03 €
3046 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3045 plyn - bytový dom SPP a.s.
435.00 €
3044 školenie hasičov Dobrovoľná požiarna ochrana SR
60.00 €
3043 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3042 verejný prenos zvukových záznamov SLOVGRAM
38.50 €
3041 telefón Orange Slovensko a.s.
30.12 €
3040 okná - hasičská zbrojnica POLSTAR s.r.o.
839.00 €
3039 GP na oddelenie a určenie vlastníckeho práva k pozemkom Ing. Marek Berezňanin-B.M.ING
390.00 €
3038 predrealizačné polohové a výškové zameranie, vytýčenie trasy vodovodu a ČOV Ing. Marek Berezňanin-B.M.ING
700.00 €
3037 elektrina preplatok - KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-197.02 €
3036 strava zamestnancov Ján Borecký
150.00 €
3035 projektová dokumentácia ČOV, Revitalizácia vodovodu JUTING, s.r.o.
3756.00 €
3034 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3033 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.48 €
3032 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
418.02 €
3031 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3030 plyn - bytový dom SPP a.s.
795.00 €
3029 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3028 identifikačné náramky IDSYS s.r.o
31.74 €
3027 zhotovenie pečiatky PEČIATKY-VIZITKY s.r.o.
93.59 €
3026 oprava kopírovacieho stroja Ing.Ján Vilček BardComp
59.30 €
3025 rozbor pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3024 telefón Orange Slovensko a.s.
30.00 €
3023 farby do tlačiarne Jaroslav Adamec - Phobosstudio
34.30 €
3022 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
79.99 €
3021 strava zamestnancov Ján Borecký
123.00 €
3020 rekonštrukcia MK - spracovanie projektovej dokumentácie Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
3300.00 €
3019 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
39.08 €
3018 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3017 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
419.61 €
3016 plyn - bytový dom SPP a.s.
843.00 €
3015 harmonogram vývozu odpadu FÚRA s.r.o
72.00 €
3014 vrecia na komunálny odpad zber FÚRA s.r.o
39.60 €
3013 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3012 strava zamestnancov Ján Borecký
111.00 €
3011 telefón Orange Slovensko a.s.
30.12 €
3010 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3009 oprava kotla OCÚ HERZ
149.40 €
3008 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3007 dokumentácia PZČ , zdravotná služba Jozef Choma
60.00 €
3006 doména www.zlate.šariš CBS spol. s r.o.
19.12 €
3005 plyn - bytový dom SPP a.s.
870.00 €
3004 prezentácia obce CBS spol. s r.o.
289.30 €
3003 plaketa TOPA SPORT s.r.o
28.00 €
3002 informácie o grantoch Sammet - informačný systém samosprávy
32.86 €
3001 vyjadrenie k existujúcim zariadeniam Slovak Telekom a.s.
16.99 €
3000 doména a záloha vebstránky obce webex media
48.00 €
3232 plyn - bytový dom - preplatok SPP a.s.
-437.42 €
3231 elektrina - nedoplatok Dom smútku SLOVAKIA ENERGY s.r.o
73.47 €
3230 elektrina - nedoplatok ihrisko SLOVAKIA ENERGY s.r.o
164.77 €
3229 elektrina - nedoplatok bytový dom SLOVAKIA ENERGY s.r.o
310.37 €
3228 elektrina - nedoplatok hasičská zbrojnica SLOVAKIA ENERGY s.r.o
64.56 €
3227 elektrina preplatok - verejné osvetlenie SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-159.83 €
3226 elektrina preplatok - KSB, Ocu SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-177.15 €
3225 obecné kalendáre r.2016 TB - Tlačiareň Bardejov spol. s.r.o.
1200.00 €
3224 servisná prehliadka kotla HERZ
198.72 €
3223 odpad- jedlé oleje FÚRA s.r.o
36.00 €
3222 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3221 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
418.52 €
3220 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
36.48 €
3219 telefón Orange Slovensko a.s.
30.29 €
3218 strava zamestnancov Ján Borecký
285.00 €
3217 vývoz žumpy KSB Ladislav Kuľka VK spol.
76.80 €
3216 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3215 materiál - bytový dom, cintorín, sklad náradia DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
687.31 €
3214 ihličnatá guľatina Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov
783.36 €
3213 drevné pelety KOVO spol.s.r.o
1283.04 €
3212 CD ČePE MUSIC s.r.o.
13.20 €
3211 Predplatné Poradca 2016 Poradca s.r.o
49.80 €
3210 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
6.36 €
3209 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3208 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
419.81 €
3207 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3206 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3205 obecné noviny r.2016 INPROST spol. s.r.o.
67.60 €
3204 plyn - bytový dom SPP a.s.
755.00 €
3203 makadam František Kundra - KUNDREX
98.82 €
3202 kniha Wolters Kluwer s.r.o.
21.10 €
3201 materiál - údržba Domu nádeje KLAMP-PLAST s.r.o.
264.38 €
3200 strava zamestnancov Ján Borecký
276.00 €
3199 Predplatné Pravda r.2016 Slovenská pošta a.s.
152.71 €
3198 telefón Orange Slovensko a.s.
30.12 €
3197 rozbor pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3196 pracovné odevy, obuv VANIKO s.r.o.
76.20 €
3195 kancelárske potreby FEBA Projekt s.r.o.
18.95 €
3194 odpad z VKK FÚRA s.r.o
451.19 €
3193 odpad z VKK FÚRA s.r.o
134.09 €
3192 projektová dokumentácia Rekonštrukcia MK L+H KOM s.r.o.
890.00 €
3191 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
35.42 €
3190 čerpanie zo sociálneho fondu MAKOS a.s.
150.00 €
3189 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
627.02 €
3188 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3187 fotoknihy Deň obce Mgr. Zuzana Šothová
126.00 €
3186 makadam František Kundra - KUNDREX
117.35 €
3185 plyn - bytový dom SPP a.s.
640.00 €
3184 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3183 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3182 údržba traktora Stanislav RAAB-RAAB
180.61 €
3181 telefón Orange Slovensko a.s.
30.28 €
3180 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3179 odpad z VKK FÚRA s.r.o
153.63 €
3178 strava zamestnancov Ján Borecký
447.00 €
3177 poplatok za školenie TENDER Development s.r.o
60.00 €
3176 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
35.69 €
3175 drevné pelety KOVO spol.s.r.o
844.99 €
3174 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
418.62 €
3173 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3172 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3171 plyn - bytový dom SPP a.s.
388.00 €
3170 preprava autobusom Poľsko Slivtour - Branislav Sliva
300.00 €
3169 materiál - cintorín, chodník ZŠ s MŠ DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
2078.11 €
3168 makadam, štrk František Kundra - KUNDREX
169.49 €
3167 poplatok SPP a.s.
3.00 €
3166 plyn - bytový dom SPP a.s.
124.00 €
3165 plaketa TOPA SPORT s.r.o
10.90 €
3164 kontrola kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3163 tonery Soft-Tech s.r.o.
87.86 €
31562 knihy - obecná knižnica Knihy Sova
330.20 €
3161 telefón Orange Slovensko a.s.
34.12 €
3160 spotrebný materiál Alena Kostarova AMIX
111.90 €
3159 čistiace prostriedky, kancelárske potreby Alena Kostarova AMIX
241.55 €
3158 rekonštrukcia cintorína KOMAL s.r.o
90.02 €
3157 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3156 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
44.75 €
3155 štrk - cintorín František Kundra - KUNDREX
174.16 €
3154 prevádzkovanie obecného vodovodu 8/15 Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3153 vývoz a uloženie TKO 8/15 FÚRA s.r.o
420.01 €
3152 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3151 audit účtovnej uzávierky Ing. Jozef Adamkovič
1000.00 €
3150 materiál - cintorín, Dom nádeje KOMAL s.r.o
695.93 €
3149 požičanie náradia - ZŠ s MŠ (kanál) Vladimír Kažimír - HOBBY
102.00 €
3148 miešačka 180 l Vladimír Kažimír - HOBBY
390.00 €
3147 domáci dorozumievací audiosystém - bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
1197.18 €
3146 oprava - Citroen Berlingo TORNO, s.r.o.
956.27 €
3145 telefón Orange Slovensko a.s.
30.94 €
3144 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3143 štrk - cintorín František Kundra - KUNDREX
79.37 €
3142 piesok, PDK makadam DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
244.46 €
3141 popisovacia tabuľa B2B Partner s.r.o.
90.96 €
3140 materiál - ZŠ štrk František Kundra - KUNDREX
115.25 €
3139 materiál - bytový dom, voda ihrisko DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
1224.61 €
3138 el. materiál ELEKTROMONT J.M.P. s.r.o
258.30 €
3137 tonery Printmania s. r. o.
20.12 €
3136 prenájom tribúny - Deň obce BARDBYT s.r.o.
650.00 €
3135 nafukovací hrad - Deň obce Miroslav Berecký ml.
70.00 €
3134 CD Šafolka František Hvizda HM comp
1999.89 €
3133 knihy - obecná knižnica Gorila .sk Beyond Media s.r.o.
239.98 €
3132 knihy - obecná knižnica Distribučná agentúra AD REM
378.65 €
3131 ozvučenie Deň obce DAISY art production s.r.o.
350.00 €
3130 fotografické služby Deň obce Mgr. Zuzana Šothová
244.00 €
3129 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
50.90 €
3128 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
418.52 €
3127 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3126 plyn - bytový dom SPP a.s.
60.00 €
3125 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3124 reklamné predmety obce Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
450.00 €
3123 poháre Deň obce - hasičská súťaž TOPA SPORT s.r.o
19.40 €
3122 Deň obce - klobása MASPOL s.r.o
100.64 €
3121 materiál- údržba budovy ZŠ s MŠ KOMAL s.r.o
386.58 €
3120 telefón Orange Slovensko a.s.
30.42 €
3119 materiál- Deň obce FEBA Projekt s.r.o.
68.76 €
3118 údržba ihriska - materiál DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
153.43 €
3117 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3116 úprava cintorína LUFRANT , spol.s r.o.
255.00 €
3115 kontrola kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
3114 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3113 tonery do tlačiarni Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
52.44 €
3112 odpad z VKK - cintorín FÚRA s.r.o
134.98 €
3111 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
32.20 €
3110 plyn - byt č.7 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
-74.41 €
3109 oplotenie - vodojem Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo
167.80 €
3108 vývoz jedlých olejov a tukov FÚRA s.r.o
36.00 €
3107 kontrola kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3106 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3105 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3104 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
418.62 €
3103 plyn - bytový dom SPP a.s.
60.00 €
3102 skladacie stoly /sála KSB/ Miroslav Lucjan Idzikowski, M.I.L. System
1674.00 €
3101 školenie BOZP - PZS Jozef Choma
60.00 €
3100 material - cintorín, vodojem, pracovné odevy DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
756.05 €
3099 telefón Orange Slovensko a.s.
30.12 €
3098 pneumatiky Citroen PNEUDOM s.r.o.
146.00 €
3097 traktor /kosačka/ Viera Bláhová - LIMEX
3498.00 €
3096 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3095 odpad z VKK FÚRA s.r.o
150.16 €
3094 Deň učiteľov Združenie obcí Mikroregión Bardejov-Horná Topľa
136.92 €
3093 snem ZMOS Regionálne združenie miest a obcí Šariša
83.36 €
3092 reklamné predmety Jozef Šmrhola - OLYMP
585.38 €
3091 potraviny MDD Cimbaľak s.r.o.
11.69 €
3090 potraviny MDD Cimbaľak s.r.o.
5.93 €
3089 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
49.85 €
3088 úprava cintorína LUFRANT , spol.s r.o.
240.00 €
3087 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3086 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
421.11 €
3085 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3084 senzor - bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
119.64 €
3083 plyn - bytový dom SPP a.s.
65.00 €
3082 systémová podpora Urbis MADE spol. s r.o.
250.00 €
3081 betónové stĺpiky- cintorín KOMAL s.r.o
101.98 €
3080 kancelársky materiál TSP PULS Hair s.r.o
56.99 €
3079 pamätná tabuľa padlým Peter Klimek
985.60 €
3078 rolovacia garážová brána PITMONT s.r.o
1650.00 €
3077 telefón Orange Slovensko a.s.
30.16 €
3076 farby do tlačiarne Hladamfarby.sk s.r.o
50.90 €
3075 odborný seminár Asociácia správcov registratúry
39.00 €
3074 odpad z VKK FÚRA s.r.o
303.92 €
3073 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3072 elektromontážne práce - pamatník padlým Tišťan Ladislav EL SERVIS
640.97 €
3071 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
38.90 €
3070 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3069 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
627.17 €
3068 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3067 plyn - bytový dom SPP a.s.
154.00 €
3066 elektromontážne práce - hasičská zbrojnica Tišťan Ladislav EL SERVIS
180.08 €
3065 telefón Orange Slovensko a.s.
31.51 €
3064 propagácia obce LIM PO s.r.o.
194.60 €
3063 poháre NHS 25.4.2015 TOPA SPORT s.r.o
85.50 €
3062 pracovnéodevy, pracovné náradie DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
180.11 €
3061 zdravotná asistencia NHS S.A.R. Záchranná Prešov
150.00 €
3060 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3059 odpad z VKK FÚRA s.r.o
290.91 €
3058 struna do kosačky Ing. Monika Findrichova Viktória Hámor
91.20 €
3057 nočná hasičská súťaž - material spotrebný FEBA Projekt s.r.o.
63.18 €
3056 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
35.00 €
3055 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
420.61 €
3054 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3053 plyn - bytový dom SPP a.s.
402.00 €
3052 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3051 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3050 rozbor pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3049 zvukový prenos verejným rozhlasom SLOVGRAM
33.50 €
3048 telefón Orange Slovensko a.s.
32.00 €
3047 materiál KLAMP-PLAST s.r.o.
443.87 €
3046 vlajky NHS 25.4.2015 Alžbeta Straková
168.00 €
3045 rúra čierna Ján Bľanda - UNIKOV
82.93 €
3044 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3043 školenie hasičov DPO SR, Odborná škola požiarnej ochrany
150.00 €
3042 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
35.45 €
3041 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
420.91 €
3040 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3039 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3038 plyn - bytový dom SPP a.s.
735.00 €
3037 oceľ Ján Bľanda - UNIKOV
81.10 €
3036 chlorátory Chlormont s.r.o.
1461.24 €
3035 telefon Orange Slovensko a.s.
32.00 €
3034 aktualizácia pohrebiska Milan Groško - MGP
40.00 €
3033 tonery do tlačiarni Lacné tonery.sk COMERT s.r.o
49.90 €
3032 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3031 preplatok elektriny - obecný byt č.7 Východoslovenská energetika
-36.01 €
3030 propagácia obce Vladimír Bielek - VEBEST
210.00 €
3029 rozbor pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
29.40 €
3028 antivirus Eset spol. s r.o.
86.95 €
3027 geometrický plán Ing. Marek Berezňanin-B.M.ING
400.00 €
3026 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
35.00 €
3025 dobropis - elektrina ihrisko SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-63.84 €
3024 dobropis - elektrina bytový dom SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-77.36 €
3023 dobropis - elektrina hasičská zbrojnica SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-77.09 €
3022 dobropis - elektrina DN SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-83.18 €
3021 propagácia obce v maľovanke Ing. Ľubomír Kaščák
300.00 €
3020 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3019 kontrola kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
58.80 €
3018 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
421.01 €
3017 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3016 plyn - bytový dom SPP a.s.
779.00 €
3015 registrácia užívateľského portálu MUNICIPALIA a.s.
47.80 €
3014 telefón Orange Slovensko a.s.
30.12 €
3013 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3012 vrecia na separovaný zber FÚRA s.r.o
21.60 €
3011 vrecia na komunálny odpad FÚRA s.r.o
79.20 €
3010 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3009 harmonogram vývozu odpadu FÚRA s.r.o
72.00 €
3008 plyn - bytový dom SPP a.s.
804.00 €
3007 doména www.zlate.šariš CBS spol. s r.o.
19.12 €
3006 skrine policové TRUDON s.r.o.
453.18 €
3013/A plyn - bytový dom nedoplatok SPP a.s.
211.56 €
3012/A elektrina - byt č.7 nedoplatok Východoslovenská energetika
44.40 €
3005 posypová soľ Ing. Róbert Bartuš
106.20 €
3010/A elektrina preplatok - DN SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-176.68 €
3009/A elektrina preplatok - verejné osvetlenie SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-165.94 €
3008/A elektrina preplatok - KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-810.72 €
3007/A elektrina - nedoplatok hasičská zbrojnica SLOVAKIA ENERGY s.r.o
33.85 €
3006/A elektrina - nedoplatok ihrisko SLOVAKIA ENERGY s.r.o
69.12 €
3005/A elektrina - nedoplatok bytový dom SLOVAKIA ENERGY s.r.o
191.40 €
3004 domové knihy, tlačivá Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
62.60 €
3003 informácie o grantoch Sammet - informačný systém samosprávy
32.86 €
3002 24 - port Switch Net Sales s.r.o
41.50 €
3001 plyn - byt č.7 RWE Gas Slovensko s.r.o
11.00 €
3000 doména webstránky webex media
144.00 €
3202 vývoz olejov a tukov FÚRA s.r.o
36.00 €
3201 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3200 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
420.01 €
3199 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
37.87 €
3198 telefón Orange Slovensko a.s.
30.00 €
3197 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3196 publikácia 1000 riešení Poradca s.r.o
31.60 €
3195 farby do tlačiarne VISION Tech, s.r.o.
21.16 €
3194 vybavenie do posilňovne inSPORTline s.r.o.
1020.10 €
3193 plastové popolnice MEVA - SK s.r.o. Rožňava
626.40 €
3192 Predplatné Pravda r.2015 Slovenská pošta a.s.
151.50 €
3191 informačná tabuľa MAS Horná Topľa Obec Sveržov
35.00 €
3190 odpad z veľkokapacitného kontajnera FÚRA s.r.o
148.85 €
3189 drevné pelety KOVO spol.s.r.o
844.99 €
3188 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
35.00 €
3187 plyn - byt č.7 RWE Gas Slovensko s.r.o
11.00 €
3186 elektrina - byt č.7 Východoslovenská energetika
10.00 €
3185 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
423.50 €
3184 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3183 drevo-údržba športového areálu Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov
783.76 €
3182 plyn - bytový dom SPP a.s.
738.00 €
3181 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3180 obecné noviny r.2015 INPROST spol. s.r.o.
67.60 €
3179 čerpanie zo sociálneho fondu MAKOS a.s.
140.00 €
3178 telefón Orange Slovensko a.s.
30.00 €
3177 notebook OKAY Slovakia spol.s.r.o
559.00 €
3176 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3175 brány - cintorín Sobek Marián
2810.00 €
3174 účastnícky poplatok PROEKO s.r.o.
69.00 €
3173 materiál - cintorín, DN DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
820.97 €
3172 odpad z VKK FÚRA s.r.o
131.50 €
3171 údržba verejného osvetlenia ELEKTROMONT J.M.P. s.r.o
820.80 €
3170 plyn - byt č.7 RWE Gas Slovensko s.r.o
11.00 €
3169 reklamné predmety Nier Fine Wines SK s.r.o.
93.43 €
3168 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
35.38 €
3167 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3166 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
629.56 €
3165 elektrina - byt č.7 Východoslovenská energetika
10.00 €
3164 plyn - bytový dom SPP a.s.
626.00 €
3163 pletivo - oplotenie cintorína Ján Bľanda - UNIKOV
821.99 €
3162 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3161 rozbor pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3160 telefón Orange Slovensko a.s.
30.22 €
3159 servisná prehliadka kotla HERZ
231.60 €
3158 letáky- odpady, kompostovanie Priatelia Zeme - SPZ
8.20 €
3157 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3156 doména webstránky webex media
144.00 €
3155 propagácia obce v maľovanke Ing. Ľubomír Kaščák
300.00 €
3154 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3153 údržba verejného osvetlenia ELEKTROMONT J.M.P. s.r.o
885.06 €
3152 inzercia Mgr. Miron Kantuľak PONET press
80.64 €
3151 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
46.56 €
3150 plyn - byt č.7 RWE Gas Slovensko s.r.o
11.00 €
3149 úprava cintorína Jozef Foľta lesná a dopravná činnost
936.00 €
3148 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
420.91 €
3147 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3146 poradca 2015 Poradca s.r.o
49.80 €
3145 rozbor pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3144 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3143 elektromontážne práce Tišťan Ladislav EL SERVIS
36.36 €
3142 plyn - bytový dom SPP a.s.
379.00 €
3141 elektrina - byt č.7 Východoslovenská energetika
10.00 €
3140 výrez skla Adam Novák -ADAM
23.00 €
3139 knihy - projekt Zlatiansky historický kalendár Libri , s.r.o.
61.95 €
3138 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3137 telefón Orange Slovensko a.s.
36.71 €
3136 preprava autobusom Vladimír Benka-Rybár
448.56 €
3135 drevné pelety KOVO spol.s.r.o
1267.49 €
3134 historický kalendár 2015 TB - Tlačiareň Bardejov spol. s.r.o.
1080.00 €
3133 senzor - bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
55.26 €
3132 zmontovanie preliezok ZŠ s MŠ Ľuboslav Benka-Rybár
140.00 €
3131 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
43.27 €
3130 plyn - byt č.7 RWE Gas Slovensko s.r.o
11.00 €
3129 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3128 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
423.00 €
3127 plyn - bytový dom SPP a.s.
122.00 €
3126 elektrina - byt č.7 Východoslovenská energetika
10.00 €
3125 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3124 telefón Orange Slovensko a.s.
30.18 €
3123 audit r.2013 Ing. Jozef Adamkovič
1000.00 €
3122 plyn - bytový dom - preplatok SPP a.s.
-47.04 €
3121 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3120 plyn - byt č.7 - preplatok RWE Gas Slovensko s.r.o
-6.58 €
3119 detská zostava DREVUM, spol.s r.o.
0.00 €
3118 detská zostava DREVUM, spol.s r.o.
1550.00 €
3117 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
43.27 €
3116 varnica 40l Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXY
166.63 €
3115 vyrezávanie z dreva motorovou pílou Strategia Regio s.r.o.
180.00 €
3114 vypracovanie žiadosti "Zateplenie ZŠ s MŠ" Strategia Regio s.r.o.
350.00 €
3113 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3112 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
420.71 €
3111 oprava kopírovacieho stroja Ing.Ján Vilček BardComp
118.01 €
3110 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3109 poháre Deň obce TOPA SPORT s.r.o
62.50 €
3108 elektrina - byt č.7 Východoslovenská energetika
10.00 €
3107 Deň detí Združenie obcí Mikroregión Bardejov-Horná Topľa
95.47 €
3106 telefón Orange Slovensko a.s.
30.24 €
3105 varnica 40l Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXY
166.63 €
3104 knihy - obecná knižnica Knihy Sova
370.69 €
3103 knihy - obecná knižnica Knihy Sova
212.83 €
3102 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3101 projekt "Zateplenie ZŠ s MŠ Zlaté" Ing. Miroslav Benka-Goč
200.00 €
3100 preprava autobusom - ČR Daniel Čupa - BUS TRANS
662.90 €
3099 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3098 materiál - historický kalendár FEBA Projekt s.r.o.
165.10 €
3097 kontrola kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
3096 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
43.27 €
3095 knihy - obecná knižnica Martinus.sk s.r.o
122.58 €
3094 plyn - byt č.7 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
6.00 €
3093 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
422.50 €
3092 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3091 elektrina - byt č.7 Východoslovenská energetika
10.00 €
3090 plyn - bytový dom SPP a.s.
60.00 €
3089 oprava rotačnej kosačky Zuzana Hnatová
330.30 €
3088 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3087 vývoz - jedlé oleje a tuky FÚRA s.r.o
12.00 €
3086 telefón Orange Slovensko a.s.
30.00 €
3085 materiál, pracovné odevy DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
194.75 €
3084 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
40.00 €
3083 snem ZMOS Regionálne združenie miest a obcí Šariša
50.05 €
3082 systémová podpora Urbis MADE spol. s r.o.
250.00 €
3081 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
43.52 €
3080 terénne úpravy ihriska Jozef Foľta lesná a dopravná činnost
960.00 €
3079 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3078 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
630.90 €
3077 plyn - byt č.7 RWE Gas Slovensko s.r.o
6.00 €
3076 plyn - bytový dom SPP a.s.
65.00 €
3075 bezpečnostná smernica Jozef Choma
100.00 €
3074 vypracovanie POH FÚRA s.r.o
240.00 €
3073 elektrina - byt č.7 Východoslovenská energetika
10.00 €
3072 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3071 telefón Orange Slovensko a.s.
31.74 €
3070 rozbor pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3069 školenie BOZP Jozef Choma
120.00 €
3068 vývoz a uloženie odpadu z veľkokapacit. kontajnera FÚRA s.r.o
302.63 €
3067 čistiace a dezinfekčné prostriedky Ján Šurina TVS
184.08 €
3066 elektrina - byt č.7 Východoslovenská energetika
10.00 €
3065 plyn - byt č.7 RWE Gas Slovensko s.r.o
6.00 €
3064 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
43.67 €
3063 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3062 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
421.21 €
3061 plyn - bytový dom SPP a.s.
154.00 €
3060 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3059 verejný prenos zvukových záznamov SLOVGRAM
33.50 €
3058 telefón Orange Slovensko a.s.
51.73 €
3057 poháre NHS 26.4.2014 TOPA SPORT s.r.o
58.45 €
3056 trička s potlačou NHS IMAGIS s.r.o.
514.40 €
3055 vlajky NHS 26.4.2014 Alžbeta Straková
210.00 €
3054 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3053 príspevok MASKA Združenie obcí Mikroregión Bardejov-Horná Topľa
376.00 €
3052 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3051 Deň učiteľov Združenie obcí Mikroregión Bardejov-Horná Topľa
94.50 €
3050 odpad z veľkokapacitného kontajnera FÚRA s.r.o
355.55 €
3049 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
43.27 €
3048 plyn - byt č.7 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
6.00 €
3047 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3046 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
423.00 €
3045 farby do tlačiarne Jaroslav Adamec - Phobosstudio
23.40 €
3044 plyn - bytový dom SPP a.s.
402.00 €
3043 video o obci Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO
299.00 €
3042 struna do kosačky Ing. Monika Findrichova Viktória Hámor
87.00 €
3041 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3040 elektrina byt.č.7 Východoslovenská energetika
10.00 €
3039 telefón Orange Slovensko a.s.
33.80 €
3038 oprava kotla - kuchyňa KSB František Michna
186.00 €
3037 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3036 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
42.65 €
3035 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
421.80 €
3034 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3033 plyn - bytový dom SPP a.s.
734.00 €
3032 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3031 drevné pelety KOVO spol.s.r.o
401.76 €
3030 telefón Orange Slovensko a.s.
31.03 €
3029 preprava peletiek Ladislav Kuľka VK spol.
90.00 €
3028 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3027 rozbor pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3026 zimný zraz turistov - okolo Zlatého Alena Kostarova AMIX
111.97 €
3025 školenie hasičov DPO SR, Odborná škola požiarnej ochrany
360.00 €
3024 nálepky na popolnice FÚRA s.r.o
48.00 €
3023 tonery do tlačiarni Soft-Tech s.r.o.
44.78 €
3022 registrácia užívateľského portálu MUNICIPALIA a.s.
47.80 €
3021 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
47.57 €
3020 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3019 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
421.11 €
3018 plyn - bytový dom SPP a.s.
779.00 €
3017 harmonogram vývozu, vrecia FÚRA s.r.o
163.80 €
3016 elektrina preplatok - KSB SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-290.50 €
3015 elektrina preplatok - verejné osvetlenie SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-341.72 €
3014 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3013 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3012 telefón Orange Slovensko a.s.
32.12 €
3011 elektrina hasičská zbrojnica - nedoplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o
128.12 €
3010 elektrina bytový dom - nedoplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o
40.63 €
3009 elektrina ihrisko - nedoplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o
20.94 €
3008 elektrina DN - nedoplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o
75.00 €
3007 inzercia Mgr. Miron Kantuľak PONET press
27.00 €
3006 drevné pelety KOVO spol.s.r.o
401.76 €
3005 servisná prehliadka kotla HERZ
182.38 €
3004 elektromontážne práce - kuchyňa KSB Tišťan Ladislav EL SERVIS
343.78 €
3003 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3002 doména www.zlate.šariš CBS spol. s r.o.
19.12 €
3001 informácie o grantoch Sammet - informačný systém samosprávy
32.86 €
3000 plyn - bytový dom SPP a.s.
804.00 €
3195 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3194 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
422.60 €
3193 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
48.13 €
3192 telefón Orange Slovensko a.s.
34.16 €
3191 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3190 vývoz žumpy - bytový dom Ladislav Kuľka VK spol.
211.20 €
3189 materiál DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
177.01 €
3188 oprava poruchy obecného vodovodu František Hlaď
300.00 €
5007 miestny poplatok za odpad r. 2013 Obec Zlaté
45.76 €
5006 miestny poplatok za odpad r. 2013 Obec Zlaté
45.76 €
5005 miestny poplatok za odpad r. 2013 Obec Zlaté
91.52 €
5004 miestny poplatok za odpad r. 2013 Obec Zlaté
91.52 €
5003 miestny poplatok za odpad r. 2013 Obec Zlaté
45.76 €
5002 miestny poplatok za odpad r. 2013 Obec Zlaté
45.76 €
5001 miestny poplatok za odpad r. 2013 Obec Zlaté
91.52 €
3187 dokumentácia, školenie BOZP Jozef Choma
100.00 €
3186 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
46.78 €
3185 predplatné Pravda r. 2014 Slovenská pošta a.s.
150.64 €
3184 oprava - senzor bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
81.14 €
3183 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3182 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
423.49 €
3181 obecné noviny r.2014 INPROST spol. s.r.o.
52.00 €
3180 plyn - bytový dom SPP a.s.
754.00 €
3179 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3178 hydrologické údaje o kvalite vody Slovenský hydrometeorologický ústav
187.20 €
3177 poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ Slovak Telekom a.s.
6.00 €
3176 telefón Orange Slovensko a.s.
33.19 €
3175 vysprávky - úprava MK Správa a údržba ciest PSK
2143.77 €
3174 drevo - prístrešok ihrisko, stromčeky Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov
838.04 €
3173 hydrologické údaje Zlatiansky potok Slovenský hydrometeorologický ústav
179.16 €
3172 čerpanie sociálneho fondu - masáže Viliam Puschauer
120.00 €
3171 odpad z VKK FÚRA s.r.o
140.62 €
3170 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
51.94 €
3169 vyhodnotenie - Zlatiansky kalendár Alena Kostarova AMIX
185.11 €
3168 vývoz zeminy - čistenie priekop Ľuboš Ždiňak
132.00 €
3167 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
212.20 €
3166 odpad z VKK FÚRA s.r.o
209.58 €
3165 stavebný odpad- VKK FÚRA s.r.o
209.62 €
3164 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3163 plyn - bytový dom SPP a.s.
640.00 €
3162 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3161 publikácia - verej.obstar. JUDr.Igor Kršiak s.r.o
15.50 €
3160 zelenina - posedenie dochodcov Imrich Juročko
10.80 €
3159 zemné práce - údržba priekop František Hlaď
375.00 €
3158 drevné pelety AVV WOOD a.s.
907.20 €
3157 telefón Orange Slovensko a.s.
54.67 €
3156 preprava detí Vladimír Benka-Rybár
24.00 €
3155 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3154 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
47.72 €
3153 Zlatianské kalendáre, pohľadnice Tlačiareň Kušnír Adriana Lučanová
1468.80 €
3152 plynová stolička František Michna
78.00 €
3151 poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ Slovak Telekom a.s.
6.00 €
3150 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3149 kontrola kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
3148 kontrola kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3147 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3146 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
421.40 €
3145 plyn - bytový dom SPP a.s.
387.00 €
3144 knihy - obecná knižnica Martinus.sk s.r.o
0.00 €
3143 zapojenie elektrickej panvice Tišťan Ladislav EL SERVIS
360.01 €
3142 knihy - obecná knižnica Knihy Sova
206.28 €
3141 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3140 čistenie komínov - bytový dom Miroslav Guman KOMINEX-IMPEX-STAV
100.00 €
3139 knihy - obecná knižnica Martinus.sk s.r.o
75.75 €
3138 telefón Orange Slovensko a.s.
46.66 €
3137 tlačiareň Canon GOLDEN GATES s.r.o.
197.50 €
3136 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
46.78 €
3135 aerofoto obce CBS spol. s r.o.
59.00 €
3134 športový deň detí ZŠ s MŠ Združenie obcí Mikroregión Bardejov-Horná Topľa
97.50 €
3133 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3132 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
421.30 €
3131 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3130 plyn - bytový dom SPP a.s.
125.00 €
3129 preprava Vladimír Benka-Rybár
110.00 €
3128 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3127 materiál- prístrešok ihrisko, obec.vodovod DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
1639.73 €
3126 poradca 2014 Poradca s.r.o
0.00 €
3125 plyn - obecné byty - nedoplatok SPP a.s.
20.64 €
3124 telefón Orange Slovensko a.s.
41.70 €
3123 lazúra - prístrešok ihrisko Jamos-LM s.r.o
324.24 €
3122 knihy -obecná knižnica Knihy Sova
405.25 €
3121 vystúpenie ľudovej hudby Zamiška Pavol PZ
280.00 €
3120 predplatné Poradca 2014 Poradca s.r.o
49.80 €
3119 inzercia bytu Mgr. Miron Kantuľak PONET press
9.00 €
3118 betón - prístrešok ihrisko VK BETÓN s.r.o.
1011.42 €
3117 poháre Deň obce TOPA SPORT s.r.o
38.55 €
3116 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
46.78 €
3115 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3114 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
419.81 €
3113 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3112 údržba verejného osvetlenia ELEKTROMONT J.M.P. s.r.o
747.41 €
3111 oprava vodomerov IDAMER s.r.o.
14.58 €
3110 prístrešok ihrisko - podlaha,omietky Kamil Kaščák
500.00 €
3109 tlačiareň Canon Ing.Ján Vilček BardComp
94.00 €
3108 telefón Orange Slovensko a.s.
39.03 €
3107 klampiarsky materiál - prístrešok ihrisko KLAMP-PLAST s.r.o.
1761.83 €
3106 oprava zbíjačky Retec s.r.o.
100.14 €
3105 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3104 drevo - prístrešok ihrisko Lespol - OLH s.r.o
1098.72 €
3103 drevený prístrešok ihrisko Kamil Kaščák
1450.00 €
3102 drevený prístrešok ihrisko Peter Klimek
1750.00 €
3101 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3100 oprava kosačky DuoTechBK s.r.o.
194.55 €
3099 audit Ing. Jozef Adamkovič
1000.00 €
3098 šmýkačka pre deti Eurovox s.r.o.
90.50 €
3097 betón - prístrešok ihrisko VK BETÓN s.r.o.
347.70 €
3096 elektromontážne práce bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
214.37 €
3095 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
49.60 €
3094 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
422.79 €
3093 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3092 materiál DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
481.52 €
3091 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3090 plyn - bytový dom SPP a.s.
56.00 €
3089 telefón Orange Slovensko a.s.
34.47 €
3088 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3087 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3086 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
628.06 €
3085 systémová podpora Urbis MADE spol. s r.o.
169.00 €
3084 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
49.34 €
3083 plyn - bytový dom SPP a.s.
61.00 €
3082 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3081 aerofoto obce CBS spol. s r.o.
60.00 €
3080 nočná hasičská súťaž Alena Kostarova AMIX
73.70 €
3079 spotrebny material Alena Kostarova AMIX
62.26 €
3078 telefón Orange Slovensko a.s.
33.67 €
3077 vodomery IDAMER s.r.o.
1604.34 €
3076 knihy - obecná knižnica Knihy Sova
217.39 €
3075 knihy - obecná knižnica Knihy Sova
150.10 €
3074 knihy - obecná knižnica Knihy Sova
84.00 €
3073 prezentácie obce Jozef Šmrhola - OLYMP
272.04 €
3072 materiál - projekt Zlatianský kalendár FEBA Projekt s.r.o.
298.40 €
3071 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
420.60 €
3070 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3069 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
46.78 €
3068 plyn - bytový dom SPP a.s.
144.00 €
3067 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3066 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3065 Deň učiteľov Združenie obcí Mikroregión Bardejov-Horná Topľa
84.60 €
3064 telefón Orange Slovensko a.s.
34.28 €
3063 poháre NHS 27.4.2013 TOPA SPORT s.r.o
140.30 €
3062 vlajky NHS 27.4.2013 Alžbeta Straková
210.00 €
3061 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3060 knihy - obecná knižnica Martinus.sk s.r.o
0.00 €
3059 verejný prenos zvukových záznamov SLOVGRAM
33.50 €
3058 oceľové disky Centrum kolies . sk MLTB Group s.r.o.
160.02 €
3057 knihy - obecná knižnica Martinus.sk s.r.o
141.23 €
3056 elektromontážne práce bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
80.21 €
3055 kontrola kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3054 predplatné mesačník 1000 riešení Poradca s.r.o
28.60 €
3053 pracovné náradie DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
130.69 €
3052 kontrola kvality pitnej vody Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
3051 oprava STL plynovodu SPP - distribúcia a.s.
394.37 €
3050 konfigurácia modulov DaP, URBIS Marian Beňa- REC
75.41 €
3049 plyn - bytový dom SPP a.s.
377.00 €
3048 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
422.60 €
3047 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3046 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
59.06 €
3045 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3044 knihy - obecná knižnica Knihy Sova
1320.27 €
3043 telefón Orange Slovensko a.s.
33.81 €
3042 pracovné odevy, obuv - pre hasičov e-sports s.r.o
4000.00 €
3041 kreslá do knižnice Stanislav Kvokačka - NÁBYTOK
400.00 €
3040 knihy - obecná knižnica Sirion Group s.r.o.
90.81 €
3039 revízia elektriny - bytový dom Tišťan Ladislav EL SERVIS
422.16 €
3038 oprava elektrického kábla ELEKTROMONT J.M.P. s.r.o
139.12 €
3037 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3036 drevné pelety AVV WOOD a.s.
701.78 €
3035 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3034 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
421.50 €
3033 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
28.63 €
3032 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3031 plyn - bytový dom SPP a.s.
688.00 €
3030 zimná údržba ciest Jozef Foľta lesná a dopravná činnost
360.00 €
3029 oprava poruchy obecného vodovodu Jozef Foľta lesná a dopravná činnost
432.00 €
3028 telefón Orange Slovensko a.s.
42.70 €
3027 registrácia užívateľského portálu MUNICIPALIA a.s.
47.80 €
3026 antivirus Eset spol. s r.o.
36.70 €
3025 aktualizácia pohrebiska Milan Groško - MGP
40.00 €
3024 oprava PC Ing.Ján Vilček BardComp
83.00 €
3023 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
420.21 €
3022 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3021 vývoz žumpy KSB Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
40.00 €
3020 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
46.78 €
3019 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3018 plyn - bytový dom SPP a.s.
730.00 €
3017 harmonogram vývozu, vrecia FÚRA s.r.o
192.60 €
3016 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
3015 spracovanie hlásení o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3014 telefón Orange Slovensko a.s.
31.98 €
3013 stravenky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
1577.67 €
3012 plyn - bytový dom - nedoplatok SPP a.s.
210.42 €
3011 elektrina KSB - nedoplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o
317.33 €
3010 počítač GOLDEN GATES s.r.o.
358.00 €
3009 elektrina preplatok - bytový dom SLOVAKIA ENERGY s.r.o
59.66 €
3008 elektrina preplatok - hasičská zbrojnica SLOVAKIA ENERGY s.r.o
489.54 €
3007 elektrina preplatok - ihrisko SLOVAKIA ENERGY s.r.o
4.36 €
3006 elektrina preplatok - verejné osvetlenie SLOVAKIA ENERGY s.r.o
269.70 €
3005 elektrina preplatok - Dom nádeje SLOVAKIA ENERGY s.r.o
194.37 €
3004 doména www.zlate.šariš CBS spol. s r.o.
19.12 €
3003 čistenie komínov - bytový dom Miroslav Guman KOMINEX-IMPEX-STAV
80.00 €
3002 informácie o grantoch Sammet - informačný systém samosprávy
32.86 €
3001 plyn - bytový dom SPP a.s.
753.00 €
3000 obecné noviny INPROST spol. s.r.o.
52.00 €
3200 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
45.97 €
3199 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3198 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
213.70 €
3197 telefón Orange Slovensko a.s.
33.28 €
3196 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
211.32 €
3195 oprava kúrenia v bytovom dome Ján Maxin - TERMOPLYN
136.56 €
3194 čerpanie zo sociálneho fondu Alena Kostarova AMIX
150.00 €
3193 doména webstránky webex media
144.00 €
3192 identifikačné náramky Identifikační systémy s.r.o
54.06 €
3191 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
232.49 €
3190 drevo Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov
783.36 €
3189 telefón Slovak Telekom a.s.
9.90 €
3188 elektrina byt.č.9 Východoslovenská energetika
13.30 €
3187 drevné pelety AVV WOOD a.s.
825.60 €
3186 údržba obecného vodovodu VK SLOVAKIA s.r.o.
92.89 €
3185 plyn preplatok - byt č.9 SPP a.s.
2.71 €
3184 údržba priekopy INŠTALCOMP s.r.o
267.70 €
3183 Predplatné Pravda r.2013 Slovenská pošta a.s.
0.00 €
3182 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3181 inzercia NEO Slovakia s.r.o
62.00 €
3180 telefón a internet Slovak Telekom a.s.
47.82 €
3179 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
421.40 €
3178 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3177 plyn - byt č.9 SPP a.s.
5.00 €
3176 plyn - bytový dom SPP a.s.
706.00 €
3175 Predplatné Pravda r.2013 Slovenská pošta a.s.
150.16 €
3174 propagácia obce Jozef Šmrhola - OLYMP
214.04 €
3173 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
232.49 €
5007 miestny poplatok za odpad Obec Zlaté
42.90 €
5006 miestny poplatok za odpad Obec Zlaté
42.90 €
5005 miestny poplatok za odpad Obec Zlaté
85.80 €
5004 miestny poplatok za odpad Obec Zlaté
85.80 €
5003 miestny poplatok za odpad Obec Zlaté
42.90 €
5002 miestny poplatok za odpad Obec Zlaté
42.90 €
5001 miestny poplatok za odpad Obec Zlaté
85.80 €
3172 telefón Orange Slovensko a.s.
30.84 €
3171 informačný systém knižnice Slovenská národná knižnica
66.39 €
3170 posedenie dochodcov Alena Kostarova AMIX
238.68 €
3169 stavebný odpad FÚRA s.r.o
211.17 €
3168 servisná prehliadka kotla - bytový dom Ján Habiňák
120.00 €
3167 tlačivá Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
13.37 €
3166 informačný systém knižnice Slovenská národná knižnica
66.39 €
3165 oprava PC Ing.Ján Vilček BardComp
34.20 €
3164 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3163 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
420.50 €
3162 plyn - bytový dom SPP a.s.
599.00 €
3161 plyn - byt č.9 SPP a.s.
5.00 €
3160 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3159 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
232.49 €
3158 telefón, internet Slovak Telekom a.s.
41.92 €
3157 elektrina byt č.9 Východoslovenská energetika
10.00 €
3156 servisná prehliadka kotla HERZ
168.00 €
3155 telefón Orange Slovensko a.s.
51.25 €
3154 pracovné náradie VK SLOVAKIA s.r.o.
92.65 €
3153 materiál - altánok ihrisko VK SLOVAKIA s.r.o.
590.12 €
3152 odpad z veľkoobjemového kontajnera FÚRA s.r.o
153.19 €
3151 odvoz stavebného odpadu FÚRA s.r.o
143.77 €
3150 drevné pelety AVV WOOD a.s.
907.20 €
3149 dobropis k fa.č. 3147 FÚRA s.r.o
298.73 €
3148 hlásenia o odpade FÚRA s.r.o
14.40 €
3147 odpad z veľkoobjemného kontajnera FÚRA s.r.o
298.73 €
3146 stravenky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
1184.90 €
3145 materiál KOMAL s.r.o
424.31 €
3144 telefón, internet Slovak Telekom a.s.
37.34 €
3143 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3142 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
423.39 €
3141 plyn - bytový dom SPP a.s.
362.00 €
3140 plyn - byt č.9 SPP a.s.
5.00 €
3139 drevo Ing. Vladimír Rybár
109.20 €
3138 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
232.49 €
3137 keramika Ján Kolbasa
195.00 €
3136 telefón Orange Slovensko a.s.
46.03 €
3135 predplatné Poradca 2013 Poradca s.r.o
48.80 €
3134 vývoz žumpy -bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3133 znalecký posudok Ing. Miroslav Lissý
77.68 €
3132 telefón Slovak Telekom a.s.
28.98 €
3131 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
232.49 €
3129 komunálny odpad FÚRA s.r.o
420.60 €
3130 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3128 plyn - bytový dom SPP a.s.
116.00 €
3127 plyn - byt č.9 SPP a.s.
5.00 €
3126 vývoz žumpy - bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3125 plyn bytový dom - preplatok SPP a.s.
267.89 €
3124 plyn- byt č.9 SPP a.s.
5.10 €
3123 telefón Orange Slovensko a.s.
45.64 €
3122 spevnené plochy okolo KSB JC EKSTAV s.r.o
10300.42 €
3121 knihy -obecná knižnica Knihy Sova
0.00 €
3119 doména webstránky webex media
96.00 €
3120 internet Slovanet a.s.
12.00 €
3118 oprava osvetlenia v bytovom dome ELEKTROMONT J.M.P. s.r.o
51.70 €
3117 telefón Slovak Telekom a.s.
32.94 €
3116 keramika - propagácia obce Eva Puchalíková KERA-štúdio
240.00 €
3115 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3114 vývoz a uloženie TKO FÚRA s.r.o
421.70 €
3113 oprava poruchy obecného vodovodu, úprava MK Jozef Foľta lesná a dopravná činnost
1036.80 €
3112 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
232.49 €
3111 dodávka elektriny VSE
10.00 €
3110 žumpa-byty Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3109 brúska a brúsne kotúče Vladimír Kažimír - HOBBY
303.59 €
3108 knihy do obecnej knižnice Knihy Sova
786.31 €
3107 spracovanie hlásení FÚRA s.r.o
14.40 €
3106 telefón Orange Slovensko a.s.
44.91 €
3105 internet Slovak Telekom a.s.
14.90 €
3104 materiál-športuje celá dolina Alena Kostarova AMIX
1030.01 €
3103 rozbory vody Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
86.40 €
3102 zdroj napájania na monitor GOLDEN GATES s.r.o.
23.00 €
3101 internet Slovanet a.s.
12.00 €
3100 audit za rok 2011 Ing. Jozef Adamkovič
1000.00 €
3099 telefón Slovak Telekom a.s.
29.32 €
3098 siete proti hmyzu KULL s.r.o.
393.95 €
3097 obecný rozhlas MK HLAS s.r.o.
5093.56 €
3096 tko 6/2012 FÚRA s.r.o
422.70 €
3095 nebezpečný odpad FÚRA s.r.o
24.00 €
3094 plyn - bytový dom SPP a.s.
58.00 €
3093 preprava detí - projekt Športuje celá dolina Milan Patlevič
192.00 €
3092 tlač diplomov a pozvánok projekt - Športuje celá dolina Polygra
80.00 €
3091 prevádzkovanie obecného vodovodu Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
232.49 €
3090 žumpy-bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
3089 telefón Orange Slovensko a.s.
44.97 €
3088 poháre, medaile - projekt Športuje celá dolina TOPA SPORT s.r.o
59.40 €
3087 materiál - projekt Športuje celá dolina FEBA Projekt s.r.o.
16.78 €
3086 struna do kosačky