Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Cirkev

Občania obce Zlaté sa podľa štatistického zisťovania hlásia v dvoch najväčších skupinách k cirkvi evanjelickej a.v. – 76% obyvateľov a cirkvi rímskokatolíckej – 21%. V obci dominujú dva kostoly, kaplnka v záhrade rímskokatolíckeho kostola, drevená zvonica, šesť krížov a spoločný cintorín, na ktorom sa začalo pochovávať od roku 1865.

Evanjelická cirkev a.v.

evanjelický  a.v. kostol

Vyše 270 rokov tvorila fília Zlaté súčasť bardejovského cirkevného zboru. Pokiaľ nebola zriadená autobusová doprava, dochádzali veriaci na služby Božie pešo alebo na konských povozoch. Do svojho zboru Zlaťania prispievali milodarmi a aktívnou prácou pri výstavbe a oprave cirkevných budov.
V roku 1957 veriaci začali s výstavbou vlastného kostola. Svojpomocne vypálili tehly, materiál privážali konskými povozmi, betón sa miešal ručne. Kostol bol postavený zo zbierok veriacich za pôsobenia ev.a.v. farára Jána Mišáka na pozemku starého cintorína. Posviacka kostola sa konala 7.júna 1959.

Túžba veriacich po samostatnom cirkevnom zbore sa splnila v júli 1993, kedy vznikol cirkevný zbor Zlaté s dcérocirkvou Sveržov. V apríli 1994 veriaci začali s výstavbou farskej budovy. Posviacka farskej budovy bola spojená s inštaláciou farára Mgr. Jaroslava Majera 30. júla 1995.
Najstaršou drevenou stavbou na území obce je drevená zvonica z roku 1885. Dlhoročné poveternostné vplyvy zanechali svoje odtlačky na výzore zvonice, ktorá dlhé roky chátrala a nepridávala na kráse centra obce. S finančnou pomocou Ministerstva kultúry bola zvonica v roku 2007 rekonštruovaná. V obnovených vnútorných priestoroch je inštalovaná  výstava fotografií a starých písomných materiálov z obecnej kroniky o histórii obce aj fotodokumentácia postupu realizovaných prác pri obnove zvonice.

Súčasný náboženský život je obohatený stretnutiami detí na detských besiedkach, dorastu, mládeže a žien na spoločných stretnutiach .

Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícku veriaci sú súčasťou farnosti v Gaboltove, skadiaľ dochádzajú aj farári na Služby božie. V najstaršej obecnej kronike sa uvádza, že rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený ešte pred rokom 1840. Vysvätený bol v septembri 1843. Pred kostolom rastú štyri veľké lipy, ktoré podľa písomnej zmienky dal zasadiť boháč Kaminský na hroby svojich štyroch detí. Boháč Kaminský pregazdoval celý svoj majetok a kronikár uvádza, že „ako bohatý prichádzal do Zlatého, tak chudobný odchádzal“. Interiér rímskokatolíckeho kostola bol rekonštruovaný v roku 1982. Po požiari následkom skratu elektrického prúdu v januári 1991 nasledovala generálna oprava kostola. V septembri 1992 obnovený chrám vysvätil biskup Anton Tkáč.