Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
revízia kotla -Ocú Dod.: HERZ
240.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.19 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
drevené pelety Dod.: IZI, s.r.o.
178.20 €
kontrola kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
vývoz a uloženie odpadu 9/20 Dod.: FÚRA s.r.o
522.24 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
elektrina KSB- OcÚ Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
115.64 €
elektrina VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
134.40 €
strava zamestnancov 9/2020 Dod.: Bardejovská pekáreň s.r.o.
280.80 €
plyn BD Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
407.00 €
odborná pomoc Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
306.60 €
kontrola vzorky ČOV Odb.: Obec Zlaté
Dod.: EKOLAB s.r.o.
188.76 €
Vývoz žumpy BD Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
195.01 €
Výmena vodovodného potrubia Odb.: Obec Zlaté
Dod.: HOPO- Marián Hopko
4111.10 €
kanalizačné potrubie BD-ČOV Odb.: Obec Zlaté
Dod.: HOPO- Marián Hopko
2247.24 €
telefón Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Orange Slovensko a.s.
34.89 €
údržba ihriska Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov
1446.00 €
Kontrola kvality pitnej vody Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
obliečky, napínacie plachty do detských postieľok - materská škola Dod.: Želmíra Moravčíková
433.34 €
školenie BOZP. PO Dod.: Jozef Choma
144.00 €
aerofoto obce Dod.: CBS spol. s r.o.
100.32 €
vývoz odpadu z VKK - od cintorína Dod.: FÚRA s.r.o
189.00 €
strava zamestnancov 1.9.- 8.9.2020 Dod.: XSMAX s.r.o.
84.00 €
elektrina KSB - obecný úrad Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
172.50 €
elektrina - verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
87.67 €
plyn - byt č. 7 - preplatok Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
-64.32 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie odpadu 8/20 Dod.: FÚRA s.r.o
538.96 €
elektrina- byt č.7 - preplatok Dod.: Východoslovenská energetika
-133.79 €
oprava hasičskej plošiny Dod.: VERTIKAL servis s.r.o.
438.83 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
407.00 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
prevádzkovanie obecného vodovodu + ČOV Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
306.60 €
strava zamestnancov 8/2020 Dod.: XSMAX s.r.o.
339.50 €
lets entkrypt - stránka obce Dod.: webex.digital. sr.o.
60.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
34.63 €
elektrina verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
59.28 €
elektrina KSB, OcÚ Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
129.96 €
oprava hasičského čerpadla Dod.: PS 12 + s.r.o.
495.00 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie odpadu 7/20 Dod.: FÚRA s.r.o
797.76 €
školné - príprava členov hasičskej jednotky Dod.: DPO SR, Odborná škola požiarnej ochrany
100.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
427.00 €
elektrina - byt č. 7 Dod.: Východoslovenská energetika
100.00 €
makadam - údržba vodovodu Dod.: František Kundra - KUNDREX
277.68 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
kancelárska stolička Dod.: TRUDON s.r.o.
57.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu + ČOV Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
306.60 €
výkopové a zemné práce - údržba vodovodu Dod.: POLSTAR s.r.o.
1962.00 €
strava zamestnancov 7/2020 Dod.: XSMAX s.r.o.
493.50 €
vyjadrenie k trase optickej siete Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.00 €
vodovodná rúra Dod.: Pavol Maraček - EMPIRIA s.r.o.
0.00 €
rúra- údržba vodovodu Dod.: Pavol Maraček - EMPIRIA s.r.o.
0.00 €
audit 2019 Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
1200.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.83 €
oprava vchodových dverí - bytový dom Dod.: Ján Havír
180.00 €
kancelárske stoly Dod.: Ing. Miroslav Hankovský
2030.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
195.01 €
elektrina KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
144.14 €
elektrina VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
53.59 €
vývoz a uloženie odpadu 6/20 Dod.: FÚRA s.r.o
527.52 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
údržba kosačiek, krovinorezov Dod.: HUSQVARNA - Ivan Rohaľ - Dudra
34.20 €
záloha na vodovodnú rúru Dod.: Pavol Maraček - EMPIRIA s.r.o.
997.92 €
telefón Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
427.00 €
výkopové zemné práce - údržba obecného vodovodu Dod.: Jozef Foľta lesná a dopravná činnost
400.00 €
montáž kamerového systému Dod.: Tomáš Holovač - Tomiwash
860.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu + ČOV Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
306.60 €
strava zamestnancov 6/2020 Dod.: XSMAX s.r.o.
462.00 €
geometrický plán- parkovisko cintorín, vytýčenie MK a obecného pozemku Briežky Dod.: GIS-Bardejov s.r.o.
608.00 €
telefon Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.49 €
kamerový systém obce - komponenty Dod.: ProfiSecSK
3677.76 €
vodoinštalačné práce Vodovod Briežky Dod.: Basarik Jaroslav INŠTALA
272.60 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
195.01 €
psychologické vyšetrenia vodičov DHZ Dod.: Psychologické centrum s.r.o.
225.00 €
elektrina verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
71.71 €
elektrina KSB- OcÚ Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
121.30 €
inzercia - Bardejovské novosti Dod.: Mgr. Miron Kantuľak PONET press
38.88 €
vývoz odpadu z VKK Dod.: FÚRA s.r.o
607.88 €
prenájom VKK Dod.: FÚRA s.r.o
31.20 €
zriadenie webovej aplikácie Dod.: webex.digital. sr.o.
696.00 €
vývoz a uloženie odpadu 5/20 Dod.: FÚRA s.r.o
536.76 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
kontrola kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
427.00 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
výkopové práce - priepust Kamenec Dod.: POLSTAR s.r.o.
456.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu + ČOV Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
306.60 €
systémová podpora Urbis - evidencia obyvateľov Dod.: MADE spol. s r.o.
250.00 €
stavebný materiál - mostík - MK Kamenec Dod.: STAVMAT Stavebninny s.r.o.
123.16 €
strava zamestnancov 5/2020 Dod.: XSMAX s.r.o.
403.00 €
vývoz jedlých olejov Dod.: FÚRA s.r.o
36.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
195.01 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
34.59 €
bezkontaktný teplomer Dod.: ELING s.r.o.
74.76 €
elektrina verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
108.41 €
tlačivo- rybársky lístok Dod.: ŠEVT a.s.
19.54 €
elektrina KSB- OcÚ Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
126.97 €
prenájom kontajnera na odpad VKK Dod.: FÚRA s.r.o
4.80 €
asfaltovanie výtlkov - MK údržba Dod.: Bardejovský podnik služieb BAPOS
917.03 €
vývoz odpadu z VKK Dod.: FÚRA s.r.o
191.56 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
427.00 €
elektrina - byt č. 7 Dod.: Východoslovenská energetika
100.00 €
vývoz a uloženie odpadu 4/20 Dod.: FÚRA s.r.o
520.04 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
zber šatstva r. 2020 Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
180.00 €
rozbor odpadových vôd - ČOV Dod.: EKOLAB s.r.o.
188.76 €
betón - údržba ciest Dod.: STAVMAT Stavebninny s.r.o.
19.44 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
prevádzkovanie obecného vodovodu + ČOV Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
306.60 €
strava zamestnancov 4/2020 Dod.: XSMAX s.r.o.
316.20 €
rekonštrukcia vodovodu Kamenec Dod.: ZEM-BAU SK, s.r.o.
18478.55 €
zameranie vodovodu Kamenec Dod.: GIS-Bardejov s.r.o.
396.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
195.01 €
obecná kronika Dod.: FAXCOPY a.s.
92.46 €
dezinfekcia chladiarenského zariadenia Domu nádeje Dod.: PETINA Ingrid Lineková
70.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
34.59 €
plyn - bytový dom- byt č. 7 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
20.00 €
vývoz odpadu z VKK Dod.: FÚRA s.r.o
215.24 €
údržba verejného osvetlenia Dod.: Lukáš Maník - LUKY
463.68 €
elektrina verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
183.04 €
elektrina KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
147.62 €
strava zamestnancov 4/2020 Dod.: HASPPO s.r.o.
130.20 €
vývoz a uloženie odpadu 3/20 Dod.: FÚRA s.r.o
524.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
407.00 €
strava zamestnancov 3/2020 Dod.: HASPPO s.r.o.
257.30 €
údržba vodovodu- betónová zmes Dod.: STAVMAT Stavebninny s.r.o.
14.08 €
právne služby - podanie žaloby Dod.: JUDr. Ivan Savčák
162.00 €
oprava hasičskej plošiny Dod.: VERTIKAL servis s.r.o.
2338.82 €
doména webstránky obce Dod.: webex.digital. sr.o.
144.00 €
odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
306.60 €
verejný prenos zvukových záznamov obecným rozhlasom Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
rozbor kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
orez stromov Dod.: Lukáš Maník - LUKY
199.20 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
195.01 €
tlačivá - potvrdenie o pobyte Dod.: Centrum polygrafických služieb
88.50 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.61 €
betónové skrúže Dod.: Andrej Greň - GrAnd
223.20 €
poplatok za vedenie majetkového účtu Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
180.00 €
kominárske práce Dod.: Martin Krukár
60.00 €
pera s logom Dod.: National Pen
157.50 €
kniha okolie Bardejova Dod.: CBS spol. s r.o.
346.50 €
aerofoto obce Dod.: CBS spol. s r.o.
150.48 €
elektrina verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
215.26 €
elektrina OCU, KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
212.82 €
vývoz a uloženie odpadu 2/20 Dod.: FÚRA s.r.o
485.40 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
407.00 €
telefón + internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
prevádzkovanie obecného vodovodu + ČOV Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
240.00 €
strava zamestnancov 2/2020 Dod.: HASPPO s.r.o.
217.00 €
počítač Dell Dod.: FOKUS Bardejov s.r.o.
211.90 €
lapač blata, Dacia Dod.: ALD MOBIL s.r.o.
125.23 €
osobný automobil Dacia Dokker Dod.: ALD MOBIL s.r.o.
8365.80 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
39.77 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
195.01 €
pracovné odevy, obuv Dod.: VANIKO s.r.o.
228.70 €
elektrina verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
265.64 €
elektrina OcÚ - KSB 1/20 Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
249.74 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie odpadu 1/20 Dod.: FÚRA s.r.o
718.80 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
407.00 €
telefón + internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
prevádzkovanie obecného vodovodu + ČOV Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
240.00 €
strava zamestnancov 1/2020 Dod.: HASPPO s.r.o.
164.30 €
oprava auta Citroen Berlingo Dod.: L-KA, s.r.o.
91.50 €
údržba verejného osvetlenia,demontáž vianoč.výzdoby Dod.: Lukáš Maník - LUKY
803.64 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
9.60 €
rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Dod.: BAUMANN Slovakia s.r.o.
12152.52 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
33.79 €
vývoz odpadu z vriec TKO Dod.: FÚRA s.r.o
198.00 €
výmena čerpadla- kotol OcÚ Dod.: Ján Lukáč
160.00 €
posypová soľ- zimná údržba ciest Dod.: František Kundra - KUNDREX
149.52 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
195.01 €
makadam - zimná údržba ciest Dod.: František Kundra - KUNDREX
74.59 €
makadam - zimná údržba ciest Dod.: František Kundra - KUNDREX
84.36 €
informácie o grantoch Dod.: Sammet - informačný systém samosprávy
32.86 €
dokumentácia PZS Dod.: Jozef Choma
90.00 €
plyn bytový dom - vyučtovanie k 31.12.2019 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
-262.40 €
elektrina VO - doplatok Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
107.70 €
elektrina Ocú doplatok Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
14.88 €
zemné a výkopové práce - vodovod Dod.: POLSTAR s.r.o.
1170.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie odpadu 12/19 Dod.: FÚRA s.r.o
484.92 €
elektrina - dom smútku r.2019 Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
485.23 €
elektrina - ihrisko r.2019 Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
243.20 €
elektrina bytový dom r. 2019 Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
757.98 €
strava zamestnancov 12/2019 Dod.: HASPPO s.r.o.
188.50 €
elektrina - hasičská zbrojnica r. 2019 Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
383.16 €
aktualizácia webovej stránky obce Dod.: wbx. s.r.o.
36.00 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.07 €
prevádzkovanie obecného vodovodu + ČOV Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
240.00 €
údržba ihriska Dod.: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov
1443.00 €
strava zamestnancov 11/2019 Dod.: Ján Borecký
255.00 €
strava zamestnancov 10/2019 Dod.: Ján Borecký
276.00 €
strava zamestnancov 9/2019 Dod.: Ján Borecký
279.00 €
čerpanie sociálneho fondu Dod.: OXI - MED s.r.o.
270.00 €
vývoz olejov Dod.: FÚRA s.r.o
36.00 €
servisná prehliadka kotla Dod.: HERZ
367.68 €
montáž vianočného osvetlenia Dod.: Lukáš Maník - LUKY
315.00 €
Poradca 2020 Dod.: Poradca s.r.o
65.80 €
kominárske práce Dod.: Martin Krukár
35.00 €
údržba verejného osvetlenia Dod.: Lukáš Maník - LUKY
242.74 €
elektrina - preplatok KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-4.46 €
elektrina - nedoplatok VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
44.79 €
údržba vodovodu - výkopové práce Dod.: POLSTAR s.r.o.
1080.00 €
oprava auta Citroen Berlingo Dod.: Milan Sterančák- M.S.SERVIS
126.79 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
448.30 €
obecné noviny rok 2020 Dod.: INPROST spol. s.r.o.
93.60 €
vývoz a uloženie odpadu 11/19 Dod.: FÚRA s.r.o
491.88 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
čerpanie sociálneho fondu Dod.: MAKOS a.s.
270.00 €
údržba vodovodu - materiál Dod.: František Šiba - VODOTERM
606.38 €
údržba vodovodu - materiál Dod.: Pavol Maraček - EMPIRIA s.r.o.
1998.72 €
údržba vodovodu - materiál - dobropis Dod.: Pavol Maráček - EMPIRIA
-1045.27 €
údržba vodovodu - materiál Dod.: Pavol Maráček - EMPIRIA
1089.12 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
195.01 €
odborná pomoc Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
240.00 €
materiál - údržba vodovod Odb.: Obec Zlaté
Dod.: František Šiba - VODOTERM
590.68 €
školenie BOZP Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Jozef Choma
60.00 €
telefon Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.59 €
udržba vodovodu Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Pavol Maraček - EMPIRIA s.r.o.
904.38 €
telefón Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
Nedoplatok elektrina Odb.: Obec Zlaté
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
23.18 €
Nedoplatok elektrina Odb.: Obec Zlaté
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
57.84 €
Zemné vykopové práce s bagrom -oprava prieptustov Odb.: Obec Zlaté
Dod.: POLSTAR s.r.o.
480.00 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Zlaté
Dod.: BRISTON s.r.o.
40.00 €
Požičanie naradia Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Vladimír Kažimír - HOBBY
105.00 €
Náradie Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Vladimír Kažimír - HOBBY
45.41 €
Odvoz- Nebezpečny odpad 10/2019 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
Odvoz KO 10/2019 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: FÚRA s.r.o
491.64 €
Odvoz 10/2019 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: FÚRA s.r.o
147.62 €
Plyn BD 11/2019 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
448.30 €
Stravné 7,8/2019 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ján Borecký
600.00 €
Oprava Citreon Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Milan Sterančák- M.S.SERVIS
386.98 €
odborná pomoc Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
240.00 €
vystavenie žiadosti k čov+vod Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ing. Anna Fedoršová
790.00 €
odber vzorky vody Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
23.00 €
mesačný paušál - telefón Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.35 €
laboratórny rozbor pitnej vody Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
85.00 €
odkvapový systém - prístrešok ihrisko Odb.: Obec Zlaté
Dod.: KLAMP-PLAST s.r.o.
263.55 €
asfaltový recyklát - oprava prepustu Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Rudolf Klokner - Klokner
153.36 €
aktualizácia evidencie miest pohrebiska Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Milan Groško - MGP
50.00 €
inzercia B. Novosti - VK riaditeľ ZŠ Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Mgr. Miron Kantuľak PONET press
87.84 €
obnova zálohy web stránky obce Odb.: Obec Zlaté
Dod.: wbx. s.r.o.
36.00 €
inštalacia doplnkových služieb web stránky Odb.: Obec Zlaté
Dod.: wbx. s.r.o.
60.00 €
poplatok ročný - web stránka obce Odb.: Obec Zlaté
Dod.: wbx. s.r.o.
60.00 €
Rekonštrukcia HaZ Dod.: BAUMANN Slovakia s.r.o.
22565.70 €
vývoz a uloženie odpadu 9/19 Dod.: FÚRA s.r.o
494.52 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
preplatok elektriny OcU Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-11.13 €
preplatok elektriny VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-32.78 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
448.30 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
popolnice 120l Dod.: MEVA - SK s.r.o. Rožňava
655.20 €
asfaltová drva Dod.: Rudolf Klokner - Klokner
182.88 €
údržba kosačky, olej Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA Husqvarna
76.81 €
kancelárske stoly Dod.: Vladimír Pangrác - VALP
240.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
130.01 €
vešiaky, kryty na radiátory - MŠ Dod.: Stanislav Benka-Rybár
310.00 €
chladnička nerezová Dod.: LUKNAR s.r.o.
852.84 €
odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu a ČOV Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
240.00 €
betónové rúry /priepust/ Dod.: Andrej Greň - GrAnd
313.20 €
kontrola kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
školenie Dod.: Floriho chata s.r.o.
190.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
34.99 €
vešiaky /sála KD/ Dod.: B2B Partner s.r.o.
309.60 €
rekonštrukcia hygienických zariadení ZŠ s MŠ a ostatných priestorov ZŠ s MŠ Dod.: Marián Tipul - Tipstav
5472.72 €
tabuľka "Modernizácia hasičskej zbrojnice v Zlatom" Dod.: MUCHA REKLAMA s.r.o.
65.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
195.01 €
preplatok elektriny OcU Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-59.16 €
preplatok elektriny VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-56.12 €
rekonštrukcia hygienických zariadení ZŠ s MŠ Dod.: Marián Tipul - Tipstav
5349.76 €
štiepkovanie konárov Dod.: František Kravčík
162.00 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
vývoz a uloženie odpadu 8/19 Dod.: FÚRA s.r.o
735.36 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
448.30 €
preprava autobusom - PL - Ležany Dod.: Vladimír Benka-Rybár
153.00 €
asfaltovanie MK v obci Zlaté Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Bardejovský podnik služieb BAPOS
1626.35 €
asfaltovanie MK v obci Zlaté Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Bardejovský podnik služieb BAPOS
300.97 €
telefón Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.35 €
elektrina vo Odb.: Obec Zlaté
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
149.00 €
elektrina Odb.: Obec Zlaté
Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
158.00 €
Služby spoločnej úradovne obcí okresu BJ Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Obec Sveržov
274.00 €
Odborná pomoc Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
240.00 €
Kurz obsluhy plošiny DHZ Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Emília Sukovská
595.00 €
Stoly na stolný tenis Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Róbert Valuch
1297.00 €
Oblečenie a hadice DHZ Odb.: Obec Zlaté
Dod.: PS 12 + s.r.o.
565.00 €
Výroba šatníkových skríň do hacičskej zbrojnice Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Juraj Pavlus
1650.00 €
Výroba regálov do hacičskej zbrojnice Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Stanislav Benka-Rybár
480.00 €
Prenájom pódia Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Bardbyt
500.00 €
Plechový sklad Odb.: Obec Zlaté
Dod.: FRAPET s.r.o.
650.00 €
Animačný program - deň obce Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Simona Potomová - SIPO
200.00 €
toner do tlačiarne Dod.: Jaroslav Adamec - Phobosstudio
70.20 €
vývoz odpadu z VKK- cintorín Dod.: FÚRA s.r.o
156.70 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
195.01 €
FS Čerhovčan - Deň obce Dod.: OZ FS Čerhovčan Bardejov
550.00 €
elektrina - preplatok VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-84.60 €
elektrina - preplatok KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-49.68 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie odpadu 7/19 Dod.: FÚRA s.r.o
476.52 €
Deň obce - spotrebný materiál Dod.: FEBA Projekt s.r.o.
116.36 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
448.30 €
rekonštrukcia hygienických zariadení ZŠ s MŠ Dod.: Marián Tipul - Tipstav
5596.82 €
prevádzkovanie obecného vodovodu + ČOV Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
240.00 €
vodoinštalačné práce Vodovod Kamenec Dod.: ZEM-BAU SK, s.r.o.
797.94 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
33.79 €
výkopové a zemné práce vodovod Kamenec Dod.: Jozef Foľta lesná a dopravná činnost
1500.00 €
oprava obecného rozhlasu Dod.: Lukáš Maník - LUKY
84.00 €
zameranie vodovodu Kamenec Dod.: GIS-Bardejov s.r.o.
324.00 €
strava zamestnancov 5-6/2019 Dod.: Ján Borecký
561.00 €
elektrina - preplatok KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-19.89 €
elektrina - preplatok VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-95.26 €
občerstvenie - kolaudácia vodovod+ ČOV Dod.: XSMAX s.r.o.
270.00 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie odpadu 6/19 Dod.: FÚRA s.r.o
473.64 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Agrodružstvo Tarnov
120.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
448.30 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
preprava autobusom - Zborovský hrad Dod.: Vladimír Benka-Rybár
52.80 €
makadam - vodovod Kamenec Dod.: František Kundra - KUNDREX
313.51 €
kontrola kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu a ČOV- ZŠ s MŠ Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
240.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.71 €
revízie elektroinštalácií Dod.: Bau Trades s.r.o.
654.60 €
vývoz jedlých olejov Dod.: FÚRA s.r.o
36.00 €
audit 2018 Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
1200.00 €
vyhotovenie podkladov verejného obstarávania - hygienické zariadenia ZŠ s MŠ Dod.: Ing. Anna Fedoršová
350.00 €
plán obnovy vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
360.00 €
vývoz odpadu z VKK Dod.: FÚRA s.r.o
375.72 €
vývoz a uloženie odpadu 5/19 Dod.: FÚRA s.r.o
482.76 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
makadam - vodovod Kamenec Dod.: František Kundra - KUNDREX
118.03 €
elektrina - preplatok KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-25.92 €
elektrina - preplatok VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-79.63 €
kontrola kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
448.30 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
26.02 €
odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
systémová podpora Urbis- MADE Dod.: MADE spol. s r.o.
250.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
34.59 €
vodomer - vodojem Pod Čiernym Dod.: HOPO- Marián Hopko
578.22 €
materiál- vodovod Kamenec Dod.: Pavol Maráček - EMPIRIA
2002.44 €
GOplán- vecné bremeno kanalizácia k ČOV -ZŠ s MŠ Dod.: Alexander Baran AlBa Geo, geodetické práce
127.00 €
údržba ihriska Dod.: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov
1310.00 €
vývoz odpadu z VKK Dod.: FÚRA s.r.o
181.90 €
vývoz a uloženie odpadu 4/19 Dod.: FÚRA s.r.o
493.32 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
strava zamestnancov 4/2019 Dod.: Bardejovská mliekáreň s.r.o.
339.50 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
448.30 €
elektrina - preplatok VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-45.17 €
elektrina - preplatok KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-2.81 €
plyn - bytový dom- byt č. 9 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
-68.59 €
doména webstránky obce Dod.: wbx. s.r.o.
144.00 €
zemné práce- oprava vodovodu Dod.: POLSTAR s.r.o.
564.00 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.29 €
oprava kosačky Karsit Dod.: Viera Bláhová - LIMEX
100.30 €
odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
150.00 €
údržba vodojemu Dod.: HOPO- Marián Hopko
383.96 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
144.00 €
materiál- údržba sály KD Dod.: KOMAL s.r.o
142.43 €
údržba verejného osvetlenia Dod.: Lukáš Maník - LUKY
840.74 €
NHS - vlajky Dod.: Alžbeta Straková
200.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.19 €
NHS - mäso Dod.: SOROKA s.r.o.
375.76 €
poháre NHS 27.4.2019 Dod.: TOPA SPORT s.r.o
53.00 €
spotrebný materiál - NHS Dod.: FEBA Projekt s.r.o.
79.23 €
údržba sály KD Dod.: Radúz Goč
550.00 €
kontrola kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
rozbor kvality pitnej vody Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
85.00 €
elektrina - preplatok VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-17.42 €
elektrina - preplatok KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-51.00 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
vývoz a uloženie odpadu 3/19 Dod.: FÚRA s.r.o
497.16 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
odber vzorky vody Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
23.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
448.30 €
odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
150.00 €
strava zamestnancov 3/2019 Dod.: Bardejovská mliekáreň s.r.o.
294.00 €
elektrina -preplatok - obec. byt č. 9 Dod.: Východoslovenská energetika
-65.89 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
33.35 €
zemné práce- oprava vodovodu Dod.: POLSTAR s.r.o.
450.00 €
magnetky - Noc v knižnici Dod.: Jozef Stracenský - DAJS
33.60 €
geometrický plán - vecné bremeno vodovod Dod.: Alexander Baran AlBa Geo, geodetické práce
127.00 €
kniha Dod.: Združenie na záchranu Zborovského hradu
20.00 €
plyn - bytový dom- byt č. 9 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
80.00 €
kontrola kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
144.00 €
kontrola a čistenie komínov Dod.: Martin Krukár
90.00 €
strava zamestnancov 2/2019 Dod.: Bardejovská mliekáreň s.r.o.
217.00 €
elektrina KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-59.42 €
elektrina - nedoplatok VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
27.78 €
údržba verejného osvetlenia Dod.: Lukáš Maník - LUKY
143.20 €
knihy- zápis do 1.ročníka ZŠ Dod.: FORTUNA LIBRI a.s.
28.20 €
vypracovanie žiadosti o platbu- PPA /MK/ Dod.: Lucia Kubinová
350.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
448.30 €
vývoz a uloženie odpadu 2/19 Dod.: FÚRA s.r.o
455.82 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
150.00 €
reklamné predmety Dod.: Nier Fine Wines SK s.r.o.
179.20 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
33.91 €
zemné práce- oprava vodovodu Dod.: POLSTAR s.r.o.
360.00 €
drevené pelety Dod.: KOVO spol.s.r.o
427.68 €
oprava poruchy obecného vodovodu Dod.: ZEM-BAU SK, s.r.o.
981.36 €
makadam- oprava poruchy obec.vodovodu Dod.: František Kundra - KUNDREX
72.70 €
zameranie areálu vodojemu Dod.: GIS-Bardejov s.r.o.
243.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
144.00 €
makadam - oprava poruchy vodovodu Dod.: František Kundra - KUNDREX
73.76 €
Poradca 2019 Dod.: Poradca s.r.o
65.80 €
zemné práce- oprava vodovodu Dod.: POLSTAR s.r.o.
480.00 €
strava zamestnancov 1/2019 Dod.: Bardejovská mliekáreň s.r.o.
259.00 €
elektrina KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-52.15 €
elektrina VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
56.53 €
vrecia na komunálny odpad Dod.: FÚRA s.r.o
198.00 €
makadam- oprava poruchy obec.vodovodu Dod.: František Kundra - KUNDREX
47.04 €
elektrina - byt č. 9 Dod.: Východoslovenská energetika
80.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
448.30 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie odpadu 1/19 Dod.: FÚRA s.r.o
680.24 €
odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
150.00 €
antivírus Eset Dod.: Eset spol. s r.o.
40.25 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
13.33 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
9.60 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
144.00 €
makadam - zimná údržba ciest Dod.: František Kundra - KUNDREX
87.66 €
demontáž vianočnej výzdoby Dod.: Lukáš Maník - LUKY
185.28 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
7.65 €
verejný prenos obecným rozhlasom Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
výkopové zemné práce - oprava vodovodu Dod.: POLSTAR s.r.o.
684.00 €
kniha Dod.: Mgr. Magdaléna Lavrincová
13.90 €
makadam - oprava obecného vodovodu Dod.: František Kundra - KUNDREX
75.16 €
drevené pelety Dod.: KOVO spol.s.r.o
427.68 €
telefón, internet - preplatok Dod.: Slovak Telekom a.s.
-24.79 €
pracovné odevy, obuv Dod.: STATEX s.r.o.
240.19 €
makadam - zimná údržba ciest Dod.: František Kundra - KUNDREX
101.75 €
informácie o grantoch Dod.: Sammet - informačný systém samosprávy
32.86 €
drevené pelety Dod.: Mikuláš Buliščák
228.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
881.05 €
elektrina - preplatok KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-53.00 €
vývoz jedlých olejov Dod.: FÚRA s.r.o
36.00 €
elektrina - nedoplatok VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
79.19 €
strava zamestnancov 12/2018 Dod.: Bardejovská mliekáreň s.r.o.
150.50 €
elektrina - preplatok BD Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-70.26 €
elektrina - preplatok HZ Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-66.12 €
elektrina - preplatok DN Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-58.72 €
elektrina - preplatok ihrisko Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-35.50 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
58.18 €
vývoz nebezpečného odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie odpadu 12/18 Dod.: FÚRA s.r.o
455.67 €
telefon Dod.: Orange Slovensko a.s.
55.03 €
odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
150.00 €
vyhľadávanie porúch - obecný vodovod Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
176.59 €
drevené pelety Dod.: Mikuláš Buliščák
228.00 €
údržba verejného osvetlenia Dod.: Lukáš Maník - LUKY
504.78 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
43.11 €
telefón + internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
hydrogeologický prieskum -pitné zdroje v obci Zlaté Dod.: GEOTON s.r.o
3711.60 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
144.00 €
strava zamestnancov 11/2018 Dod.: Bardejovská mliekáreň s.r.o.
136.50 €
elektrina - preplatok KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-43.75 €
elektrina - nedoplatok VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
34.06 €
vývoz a uloženie odpadu od cintrína Dod.: FÚRA s.r.o
162.83 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
oprava obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
169.15 €
vyvoz a uloženie odpadu 11/18 Dod.: FÚRA s.r.o
454.26 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
reprezentačné výdavky obce Dod.: LIM PO s.r.o.
140.00 €
obecné noviny rok 2019 Dod.: INPROST spol. s.r.o.
88.40 €
odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
150.00 €
Deň učiteľov Dod.: Združenie obcí Mikroregión Bardejov-Horná Topľa
138.84 €
drevené pelety Dod.: Mikuláš Buliščák
228.00 €
výmena hlavného ventilu - vodojem Čierne Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
622.34 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
-24.94 €
kniha- miestna samospráva Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
13.20 €
vývoz odpadu - kontajner cintorín Dod.: FÚRA s.r.o
178.48 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
144.00 €
strava zamestnancov 10/2018 Dod.: Bardejovská mliekáreň s.r.o.
164.50 €
rekonštrukcia miestnych komunikácii Dod.: Farma Busov s.r.o.
19190.18 €
elektrina - preplatok VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-1.61 €
elektrina KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
39.78 €
vývoz a uloženie odpadu 10/18 Dod.: FÚRA s.r.o
453.56 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
vyhľadávanie porúch - obecný vodovod Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
683.32 €
drevené pelety Dod.: Mikuláš Buliščák
228.00 €
rozbor pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
rozbor pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
spotrebný materiál, pracovné nárade Dod.: Agro Ostrov s.r.o
188.12 €
odborná pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
150.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
144.00 €
vyjadrenie k plynárenským sieťam Dod.: SPP - distribúcia a.s.
120.00 €
telefón- dobropis Dod.: Orange Slovensko a.s.
-25.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.00 €
dodávka pitnej vody Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
263.65 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
9.60 €
servisná prehliadka kotla Dod.: HERZ
216.72 €
dodávka pitnej vody Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
270.35 €
elektrina - VO preplatok Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-35.28 €
elektrina - nedoplatok KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
39.14 €
výmena regulátora - plyn obecné byty Dod.: SPP - distribúcia a.s.
56.16 €
strava zamestnancov 9/2018 Dod.: Bardejovská mliekáreň s.r.o.
154.00 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
stavebný dozor - rekonštrukcia miestnych komunikácií Dod.: Ing. Daniel Fecko - DASTING
800.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
vývoz a uloženie odpadu 9/18 Dod.: FÚRA s.r.o
456.28 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Agrodružstvo Tarnov
275.00 €
rekonštrukcia miestnych komunikácii Dod.: STAVOBET, s.r.o.
82887.14 €
mapa 1.československej republiky Dod.: VKÚ Harmanec s.r.o.
44.40 €
oprava verejného osvetlenia Dod.: Lukáš Maník - LUKY
177.00 €
rozbor pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
stavebný dozor - ČOV ZŠ s MŠ Dod.: Ing. Daniel Fecko - DASTING
1700.00 €
stavebný dozor - rozšírenie vodovodu Dod.: Ing. Daniel Fecko - DASTING
1900.00 €
rozšírenie verejného vodovodu, ČOV- ZŠ s MŠ Dod.: SCHOTT s.r.o
13919.84 €
preprava autobusom Dod.: Vladimír Benka-Rybár
46.08 €
pracovné odevy, obuv Dod.: VANIKO s.r.o.
245.10 €
pracovná odev - dobrovoľnícka činnosť Dod.: VANIKO s.r.o.
100.80 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.00 €
zateplenie ČOV Dod.: Milan Jajko
950.00 €
strava zamestnancov 8/2018 Dod.: Bardejovská mliekáreň s.r.o.
133.00 €
elektrina - nedoplatok KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
14.17 €
tonery do tlačiarne Dod.: RENTON SK s.r.o.
60.00 €
elektrina - preplatok VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
52.45 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
TKO 8/18 Dod.: FÚRA s.r.o
678.69 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
drevené pelety Dod.: KOVO spol.s.r.o
204.77 €
vrátenie zálohy na ČOV Dod.: SCHOTT s.r.o
-42166.07 €
rozšírenie verejného vodovodu, ČOV- ZŠ s MŠ Dod.: Schott, s.r.o.
93825.98 €
pracovná odev - dobrovoľnícka činnosť Dod.: VANIKO s.r.o.
101.40 €
vysielačky, hadice DHZ Dod.: DH fire & safety s.r.o.
1810.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.00 €
rovnošaty DHZ Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
551.00 €
rekonštrukcia MK Dod.: L+H KOM s.r.o.
1600.00 €
oprava auta Dod.: L-KA, s.r.o.
340.00 €
strava zamestnancov 7/2018 Dod.: Bardejovská mliekáreň s.r.o.
182.00 €
elektrina - preplatok VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-56.89 €
elektrina - preplatok KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-24.77 €
kontrola kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
443.40 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.12 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie odpadu 7/18 Dod.: FÚRA s.r.o
455.07 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
olej - OHZ Dod.: Stanislav RAAB-RAAB
535.27 €
pracovná obuv - dobrovoľnícka činnosť Dod.: VANIKO s.r.o.
99.80 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.06 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
12.00 €
vstavaná skriňa - kancelária OCú Dod.: Juraj Pavlus
780.00 €
vstavaná skriňa - kancelária OCú Dod.: Juraj Pavlus
520.00 €
strava zamestnancov 6/2018 Dod.: Bardejovská mliekáreň s.r.o.
168.00 €
vyjadrenie k plynárenským sieťam Dod.: SPP a.s.
120.00 €
elektrina - preplatok KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-14.84 €
elektrina - preplatok VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-44.11 €
audit 2017 Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
1100.00 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.92 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
odpad Dod.: FÚRA s.r.o
455.67 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
mapa 1.československej republiky Dod.: VKÚ Harmanec s.r.o.
56.40 €
pracovné náradie, spotrebný materiál Dod.: Agro Ostrov s.r.o
99.88 €
spotrebný materiál - NHS Dod.: Agro Ostrov s.r.o
324.77 €
telefon Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.00 €
pracovné náradie Dod.: Vladimír Kažimír - HOBBY
58.85 €
vyjadrenie k existencii telekom.sieti Dod.: Slovak Telekom a.s.
16.99 €
strava zamestnancov 5/2018 Dod.: Bardejovská mliekáreň s.r.o.
189.00 €
elektrina - preplatok VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-48.41 €
elektrina - preplatok KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-14.91 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie odpadu 5/18 Dod.: FÚRA s.r.o
454.26 €
preprava autobusom OZ KT Zlaté Dod.: Peter Dorušinec, autobusová doprava
100.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
kontrola kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.92 €
obecné noviny rok 2018 - doplatok Dod.: INPROST spol. s.r.o.
20.80 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
vývoz jedlých olejov Dod.: FÚRA s.r.o
36.00 €
Urbis- systémová podpora Dod.: MADE spol. s r.o.
250.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
rozšírenie vodovodu, ČOV - záloha na materiál Dod.: SCHOTT s.r.o
42166.07 €
rozbor pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.06 €
VM Florian - obecný rozhlas Dod.: MK HLAS s.r.o.
2362.80 €
maľovana mapa i Dod.: CBS spol. s r.o.
190.00 €
kontrola kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
oprava kotla KSB Dod.: HERZ
575.04 €
strava zamestnancov 4/2018 Dod.: Bardejovská mliekáreň s.r.o.
164.50 €
klobása, mäso NHS 28.4.2018 Dod.: Farma Busov s.r.o.
374.29 €
psychická spôsobilosť vodičov DHZ Dod.: Psychologické centrum s.r.o.
120.00 €
oprava traktora Karsit Dod.: Viera Bláhová - LIMEX
87.84 €
elektrina - nedoplatok KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
52.35 €
preplatok elektriny VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-26.31 €
telefón, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.92 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
vývoz - nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie odpadu 4/18 Dod.: FÚRA s.r.o
455.88 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.00 €
spotrebný materiál - NHS Dod.: FEBA Projekt s.r.o.
61.30 €
poháre NHS 28.4.2018 Dod.: TOPA SPORT s.r.o
50.31 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
12.00 €
strava zamestnancov 3/2018 Dod.: Bardejovská mliekáreň s.r.o.
234.50 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.92 €
elektrika VO - preplatok Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-10.43 €
elektrina OcÚ - KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
9.11 €
vlajky - NHS 28.4.2018 Dod.: Alžbeta Straková
346.80 €
vývoz žumpy - Ocu Dod.: Ladislav Kuľka VK spol.
384.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
681.11 €
posypová soľ Dod.: Vladimír Kažimír - HOBBY
100.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
doména web stránky obce Dod.: webex media
144.00 €
verejný prenos - obecným rozhlasom Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.06 €
údržba verejného osvetlenia Dod.: Lukáš Maník - LUKY
631.43 €
strava zamestnancov 2/2018 Dod.: Bardejovská mliekáreň s.r.o.
177.00 €
elektrika VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
11.66 €
elektrina OcÚ - KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-102.56 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
455.67 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.92 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.24 €
ročný poplatok- doména Dod.: CBS spol. s r.o.
19.12 €
vývoz žumpy bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
drevené peletky Dod.: KOVO spol.s.r.o
699.84 €
elektrika VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
59.55 €
preplatok elektriny - OcU Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-130.13 €
strava zamestnancov 1/2018 Dod.: Bardejovská mliekáreň s.r.o.
195.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
443.40 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.92 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
454.87 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
demontáž vianočnej výzdoby, údržba VO Dod.: Lukáš Maník - LUKY
365.64 €
odpad z vriec Dod.: FÚRA s.r.o
158.40 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
12.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.00 €
nálepky Fúra- popolnice r.2018 Dod.: FÚRA s.r.o
60.00 €
kniha Dod.: Mgr. Magdaléna Lavrincová
13.90 €
informácie o dotáciach Dod.: Sammet - informačný systém samosprávy
32.86 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
-933.31 €
elektrika VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
52.40 €
elektrina - KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-138.91 €
strava zamestnancov 12/2017 Dod.: SABARACA s.r.o.
165.00 €
elektrina Dom nádeje Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-113.58 €
elektrika - hasičská zbrojnica Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-70.97 €
elektrika - ihrisko Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-56.77 €
elektrina - bytový dom Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-117.78 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.92 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
457.01 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
oprava lavičiek Dod.: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov
1310.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
vývoz olejov Dod.: FÚRA s.r.o
36.00 €
predrealizačné zameranie, Geometrický plán Dod.: GEOPRO SLOVAKIA s.r.o.
615.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.06 €
spotrebný materiál Dod.: Agro Ostrov s.r.o
79.42 €
makadam- zimná údržba ciest Dod.: František Kundra - KUNDREX
123.54 €
vývoz žumpy bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
176.02 €
spotrebný materiál - posypová soľ Dod.: Vladimír Kažimír - HOBBY
171.32 €
elektrika VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
14.52 €
elektrina OcÚ - KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-53.04 €
spotrebný materiál Dod.: FEBA Projekt s.r.o.
25.08 €
údržba verejného osvetlenia, vianočná výzdoba Dod.: Lukáš Maník - LUKY
2184.74 €
odpad z VKK - cintorín Dod.: FÚRA s.r.o
180.09 €
pracovná zdravotná služba Dod.: Jozef Choma
60.00 €
predplatné denník Pravda r. 2018 Dod.: Slovenská pošta a.s.
160.54 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
500.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
455.21 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.92 €
strava zamestnancov 11/2017 Dod.: SABARACA s.r.o.
378.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
obecné noviny r.2018 Dod.: INPROST spol. s.r.o.
67.60 €
vývoz žumpy bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
88.01 €
telefon Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.18 €
zdravotnícke pomôcky - čerpanie sociálneho fondu Dod.: OXI - MED s.r.o.
280.00 €
čistenie komína bytový dom Dod.: Mgr. Stanislava Krukárová KOMINÁR-BJ
70.00 €
rozbor kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
zimné pneumatiky - Berlingo Dod.: LR s.r.o.
153.78 €
pracovná obuv, odev Dod.: VANIKO s.r.o.
121.59 €
makadam- zimná údržba ciest Dod.: František Kundra - KUNDREX
85.27 €
čerpanie sociálneho fondu Dod.: MAKOS a.s.
195.00 €
aktuálizacia pohrebiska Dod.: Milan Groško - MGP
50.00 €
znalecký posudok na parcelu CKN Dod.: Ing. Vincent Hricek
100.42 €
odpad z VKK Dod.: FÚRA s.r.o
666.56 €
elektrina OcÚ - KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-2.61 €
elektrika VO - preplatok Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-17.73 €
maľovaná mapa cyklo Horný Šariš Dod.: CBS spol. s r.o.
170.00 €
Bardejovský reportér Dod.: MAGURA PRESS s.r.o.
99.60 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
500.00 €
kalendár MAS Horná Topľa 2018 Dod.: Miestna akčná skupina Horná Topľa
400.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
455.91 €
drevené peletky Dod.: KOVO spol.s.r.o
1101.60 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.92 €
strava zamestnancov 10/2017 Dod.: SABARACA s.r.o.
387.00 €
mäso- posedenie dôchodcom Dod.: Farma Busov s.r.o.
89.95 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
vodárenský materiál Dod.: Agro Ostrov s.r.o
598.13 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.06 €
rozbor kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
rozbor kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
vývoz žumpy bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
12.00 €
keramické šálky - dôchodcovia Dod.: Chovanec Marián
640.00 €
elektrika VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-54.39 €
elektrina OcÚ - KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
45.13 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
500.00 €
údržba verejného osvetlenia Dod.: Lukáš Maník - LUKY
240.12 €
knihy- obecná knižnica Dod.: Distribučná agentúra AD REM
49.19 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.92 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
438.61 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
strava zamestnancov 9/17 Dod.: SABARACA s.r.o.
324.00 €
oprava Berlinga Dod.: Milan Sterančák- M.S.SERVIS
395.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.00 €
tonery do tlačiarni Dod.: Soft-Tech s.r.o.
90.81 €
elektrina - verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-465.41 €
elektrina KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
32.61 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
500.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO 8/17 Dod.: FÚRA s.r.o
654.48 €
strava zamestnancov 8/17 Dod.: SABARACA s.r.o.
447.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.92 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
vývoz žumpy bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
poradca 2018 Dod.: Poradca s.r.o
58.80 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.12 €
knihy- obecná knižnica Dod.: Distribučná agentúra AD REM
493.83 €
knihy- obecná knižnica Dod.: Knihy pre každého s.r.o.
316.88 €
klobása - Deň obce Dod.: Farma Busov s.r.o.
111.68 €
knihy- obecná knižnica Dod.: ABC books s.r.o.
105.04 €
materiálno-technické vybavenie DHZ Dod.: Vladimír Kažimír - HOBBY
3207.80 €
knihy- obecná knižnica Dod.: Distribučná agentúra AD REM
222.97 €
knihy- obecná knižnica Dod.: Beyond Media s.r.o.
111.32 €
elektrika VO - preplatok Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-72.86 €
elektrina OcÚ - KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
7.12 €
administratívne mapy SR Dod.: VKÚ Harmanec s.r.o.
156.60 €
strava zamestnancov 7/17 Dod.: SABARACA s.r.o.
393.00 €
motorová píla STIHL Dod.: HUMEX Slovakia s.r.o.
303.38 €
propagácia obce - tričká Dod.: Acreatív s.r.o.
386.40 €
nafukovacia atrakcia - Deň obce Dod.: Maija Leškaničová
196.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
500.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
37.09 €
vystúpenie sokoliarov - Deň obce Dod.: Horus Slavomír Kukurugya
285.00 €
vystúpenie skupiny Bravo - Deň obce Dod.: Nestrácaj nádej
350.00 €
makadam - ihrisko Dod.: František Kundra - KUNDREX
122.27 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
439.51 €
audit 2016 Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
1100.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.00 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
12.00 €
výkopové práce - odvodnenie ihrisko Dod.: POLSTAR s.r.o.
210.00 €
plyn - bytový dom Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
500.00 €
zváračka, pracovné náradie Dod.: Vladimír Kažimír - HOBBY
622.94 €
rozbor kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
vývoz žumpy bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
preplatok elektriny - verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-59.49 €
preplatok elektriny KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-30.76 €
preplatok - plyn bytový dom Dod.: SPP a.s.
-694.48 €
látka na vozík Dom nádeje Dod.: LÁTKY MRÁZ s.r.o.
86.33 €
madla na detské preliezky Dod.: BPP s.r.o
15.40 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
438.12 €
hrebeňová väzba Dod.: Acreatív s.r.o.
8.02 €
školenie preventivarov DPO Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
40.00 €
oprava traktorovej kosačky Dod.: Viera Bláhová - LIMEX
111.48 €
strava zamestnancov 6/17 Dod.: SABARACA s.r.o.
408.00 €
vývoz použitých jedlých olejov Dod.: FÚRA s.r.o
36.00 €
farby do tlačiarne Dod.: Jaroslav Adamec - Phobosstudio
22.80 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.92 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
drevené peletky Dod.: MOTYKA s.r.o.
241.92 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.12 €
klobása - ZO JDS Dod.: Farma Busov s.r.o.
52.91 €
vývoz žumpy bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
88.01 €
Zmos Bratislava Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Šariša
42.22 €
vývoz žumpy bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
44.00 €
elektrina VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-460.85 €
elektrina OcÚ - KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
9.74 €
spracovanie PZS Dod.: Jozef Choma
72.00 €
strava zamestnancov 5/17 Dod.: SABARACA s.r.o.
426.00 €
elektrina OcÚ - KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-354.84 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
437.92 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
náučné maľovanky Dod.: KREMER publishing, s.r.o.
0.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.92 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
74.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
program Urbis Made Dod.: MADE spol. s r.o.
200.00 €
materiál- detské hojdačky, vodovod Dod.: Agro Ostrov s.r.o
558.40 €
NHS - ceny Dod.: Agro Ostrov s.r.o
199.38 €
fotografické služby Nočná hasičská súťaž Dod.: Mgr. Zuzana Šothová
355.00 €
struna do krovinorezov Dod.: VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.
174.00 €
oprava Berlinga Dod.: Milan Sterančák- M.S.SERVIS
385.00 €
chladnička Dod.: OKAY Slovakia spol.s.r.o
199.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.94 €
čistenie komína KSB Dod.: Martin Krukár
25.00 €
makadam - údržba priekopy Dod.: František Kundra - KUNDREX
74.90 €
krovinorez STIHL Dod.: HUMEX Slovakia s.r.o.
883.91 €
vývoz žumpy bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
pracovná obuv Dod.: VANIKO s.r.o.
75.69 €
vývoz žumpy bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
kontrola kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
strava zamestnancov 4/17 Dod.: SABARACA s.r.o.
351.00 €
elektrina OcÚ - KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-82.00 €
elektrika VO Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-430.28 €
mäso - NHS 29.4.2017 Dod.: Farma Busov s.r.o.
453.88 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.92 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
440.31 €
prvá pomoc NHS Dod.: S.A.R. Záchranná Prešov
150.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
175.00 €
Deň učiteľov Dod.: Združenie obcí Mikroregión Bardejov-Horná Topľa
162.30 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
poháre NHS 29.4.2017 Dod.: TOPA SPORT s.r.o
160.90 €
osvetlenie ihriska - NHS Dod.: ELEKTROMONT J.M.P. s.r.o
111.55 €
makadam - ihrisko NHS Dod.: František Kundra - KUNDREX
116.76 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
12.00 €
rozbor vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
33.06 €
drevné peletky Dod.: KOVO spol.s.r.o
207.36 €
údržba verejného osvetlenia Dod.: Lukáš Maník - LUKY
380.28 €
preplatok elektriny - verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-380.82 €
preplatok elektriny KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-105.36 €
vývoz odpadu z VVK Dod.: FÚRA s.r.o
464.20 €
školenie Bozp Dod.: Jozef Choma
144.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
37.04 €
oprava poruchy na obecnom vodovode Dod.: LUFRANT , spol.s r.o.
165.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO 3/17 Dod.: FÚRA s.r.o
654.92 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
458.00 €
doména web stránky obce Dod.: webex media
144.00 €
strava zamestnancov 3/17 Dod.: SABARACA s.r.o.
477.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
vlajky - NHS 29.4.2017 Dod.: Alžbeta Straková
210.00 €
vývoz žumpy bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
údržba verejného osvetlenia Dod.: Lukáš Maník - LUKY
231.00 €
rozbor vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.06 €
preplatok elektriny - verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-89.01 €
preplatok elektriny KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-351.35 €
označenie - NHS Dod.: IDSYS s.r.o
20.94 €
zvukový prenos Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
kniha Dod.: Martinus.sk s.r.o
33.16 €
detské šmýkačky Dod.: BPP s.r.o
166.30 €
drevené peletky Dod.: KOVO spol.s.r.o
264.96 €
plyn bytový dom- byt č.3 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
-7.86 €
strava zamestnancov 2/17 Dod.: SABARACA s.r.o.
195.00 €
pracovná obuv, odev Dod.: VANIKO s.r.o.
445.23 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
37.86 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
438.71 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
837.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
180.00 €
doména webstránky Dod.: webex media
144.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.00 €
elektrina - OcÚ-KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
258.99 €
farby do tlačiarne Dod.: Soft-Tech, s.r.o.
30.46 €
ističe - bytový dom Dod.: Tišťan Ladislav EL SERVIS
60.43 €
vyhotovenie zámennej zmluvy Dod.: GEOPRO SLOVAKIA s.r.o.
144.00 €
geometrický plán - Briežky Dod.: Ing. Marek Berezňanin-B.M.ING
1120.00 €
strava zamestnancov Dod.: SABARACA s.r.o.
213.00 €
čistenie a kontrola komínov Dod.: Martin Krukár
25.00 €
elektrina - verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
8.79 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.92 €
plyn - byt č.3 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
19.90 €
plyn - byt č.3 Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
15.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
887.00 €
drevné pelety Dod.: KOVO spol.s.r.o
414.72 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
438.71 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
pripojovací poplatok - elektrina obecný byt č.3 Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
62.50 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
likvidácia odpadu z vriec Dod.: FÚRA s.r.o
198.00 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.12 €
registratúrny denník Dod.: Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
16.00 €
doména www.zlate.šariš Dod.: CBS spol. s r.o.
19.12 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
915.00 €
kopírovací stroj Canon + farba do tlačiarne Dod.: Ing.Ján Vilček BardComp
1630.70 €
makadam-zimná údržba ciest Dod.: František Kundra - KUNDREX
85.09 €
antivirus Dod.: Eset spol. s r.o.
79.90 €
revízia elektriny - bytový dom- byt č.3 Dod.: Tišťan Ladislav EL SERVIS
62.57 €
informácie o grantoch Dod.: Sammet - informačný systém samosprávy
32.86 €
elektrina - preplatok bytový dom Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-65.02 €
plyn - bytový dom- preplatok Dod.: SPP a.s.
-825.94 €
elektrina - preplatok hasičská zbrojnica Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-7.40 €
elektrina preplatok - ihrisko Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-14.66 €
preplatok elektriny - DN Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-14.10 €
servis kotla Dod.: HERZ
285.60 €
odpad z veľkokapacitného kontajnera Dod.: FÚRA s.r.o
141.92 €
elektrina preplatok - KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-96.68 €
elektrina- verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
22.28 €
Silvester 2016 v obci Dod.: Alena Kostarova AMIX
117.40 €
strava zamestnancov Dod.: SABARACA s.r.o.
414.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
37.19 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
439.71 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
nálepky na popolnice Dod.: FÚRA s.r.o
60.00 €
vývoz - jedlé oleje a tuky Dod.: FÚRA s.r.o
36.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
maľovanky Dod.: KREMER publishing, s.r.o.
0.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.06 €
spotrebny material Dod.: Agro Ostrov s.r.o
84.04 €
skrutkovač Dod.: Vladimír Kažimír - HOBBY
238.07 €
drevo - lavička Dod.: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov
1305.75 €
oprava osvetlenia -bytový dom Dod.: Tišťan Ladislav EL SERVIS
60.58 €
spracovanie dokumentácie - pracovná zdravotná služba Dod.: Jozef Choma
72.00 €
odpad z veľkokapacitného kontajnera Odb.: Obec Zlaté
Dod.: FÚRA s.r.o
184.43 €
preplatok elektriny - KSB, Ocu Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-49.39 €
preplatok elektriny - verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-337.87 €
Predplatné Pravda r.2017 Dod.: Slovenská pošta a.s.
0.00 €
makadam-zimná údržba ciest Dod.: František Kundra - KUNDREX
136.40 €
strava zamestnancov Dod.: SABARACA s.r.o.
453.00 €
údržba verejného osvetlenia Dod.: Lukáš Maník - LUKY
1408.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.48 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
816.00 €
rozbor pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
438.91 €
obecné noviny r.2017 Dod.: INPROST spol. s.r.o.
67.60 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
zimná údržba ciest - makadam Dod.: František Kundra - KUNDREX
83.72 €
vianočná výzdoba v obci Dod.: Lukáš Maník - LUKY
1860.97 €
servisná prehliadka kotla KSB Dod.: HERZ
204.48 €
náučné maľovanky- propagácia obce Dod.: KREMER publishing, s.r.o.
380.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.12 €
Predplatné Pravda r.2017 Dod.: Slovenská pošta a.s.
151.07 €
kancelárske potreby Dod.: TB - Tlačiareň Bardejov spol. s.r.o.
37.80 €
rozbor pitnej vody Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
31.00 €
odpad z veľkokapacitného kontajnera Dod.: FÚRA s.r.o
357.72 €
elektrina - verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
204.43 €
čistenie a kontrola komínov Dod.: Martin Krukár
95.00 €
preplatok- elektrina KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-4.18 €
materiál- údržba obecných objektov Dod.: Agro Ostrov s.r.o
539.69 €
poukážky Makos - čerpanie sociálneho fondu Dod.: MAKOS a.s.
200.00 €
strava zamestnancov Dod.: SABARACA s.r.o.
468.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.48 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
kontrola kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
34.20 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
433.31 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
693.00 €
odber vzorky pitnej vody Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
23.00 €
environmentálny kalendár obce rok 2017 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: TB - Tlačiareň Bardejov spol. s.r.o.
1236.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.06 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
rozbor pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
156.00 €
spotrebný materiál Dod.: FEBA Projekt s.r.o.
100.90 €
tlačivá Dod.: INPROST spol. s.r.o.
12.80 €
drevné pelety Dod.: KOVO spol.s.r.o
1244.16 €
rozbor pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
reklamné, propagačné predmety obce Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
559.56 €
projektová dokumentácia -turistická útulňa Dod.: Olga Hrabčáková - ZOJOS
1500.00 €
knihy - obecná knižnica Dod.: Martinus.sk s.r.o
0.00 €
elektrina preplatok - verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-200.53 €
elektrina - KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
36.13 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.48 €
strava zamestnancov Dod.: Ján Borecký
321.00 €
strava zamestnancov Dod.: Ján Borecký
381.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
645.02 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
makadam, štrk Dod.: František Kundra - KUNDREX
187.78 €
knihy - obecná knižnica Dod.: Martinus.sk s.r.o
119.58 €
knihy - obecná knižnica Dod.: Distribučná agentúra AD REM
1397.22 €
zemné výkopové práce Dod.: LUFRANT , spol.s r.o.
600.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
419.00 €
školenie - registratúra Dod.: Asociácia správcov registratúry
39.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.24 €
elektrina preplatok - KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-7.04 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.48 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
431.11 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
135.00 €
oprava agregátu hasičskej striekačky PS-12 Dod.: Peter Klimek
1510.30 €
Deň obce- najkrajšie balkóny Dod.: Agro Ostrov s.r.o
221.41 €
audit Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
1000.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.70 €
vystúpenie ľudovej hudbyDeň obce Dod.: Zamiška Peter
350.00 €
detské atrakcie - Deň obce Dod.: Iveta Richvalská
220.00 €
preprava autobusom - ČR Dod.: Vladimír Benka-Rybár
553.00 €
elektrina KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
102.95 €
vystúpenie šermiarov Deň obce Dod.: Spolok šarišských šermiarov Sarus
500.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.48 €
strava zamestnancov 7/16 Dod.: Ján Borecký
381.00 €
strava zamestnancov 6/16 Dod.: Ján Borecký
465.00 €
Poradca 2017 Dod.: Poradca s.r.o
49.80 €
ozvučovacia zostava Dod.: Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO
1958.99 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
433.31 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
plech - prístrešok studnička Dod.: KLAMP-PLAST s.r.o.
181.58 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
65.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.01 €
reklamné predmety obce - hrnčeky Dod.: Jozef Stracenský - DAJS
354.00 €
pracovné rovnošaty - hasiči Dod.: Vladimír Kažimír - HOBBY
369.60 €
hasičská základňa Dod.: Peter Klimek
320.49 €
hasičská nádrž Dod.: Peter Klimek
1123.50 €
maľba na tváre - Deň obce Dod.: Lýdia Komorová Umelecké potreby
23.40 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
39.18 €
spracovanie dokumentácie - pracovná zdravotná služba Dod.: Jozef Choma
60.00 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
elektrina preplatok - KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-105.51 €
štrk- chodník pred OCÚ Dod.: František Kundra - KUNDREX
123.38 €
parkové lavičky Dod.: Ing.Jozef Patkaň - Obnova
660.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
431.41 €
odborná prehliadka bleskozvodu - KSB Dod.: Tišťan Ladislav EL SERVIS
207.11 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.48 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
65.00 €
rozbor vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
117.00 €
kvalifikovaný systémový certifikát na HSM Dod.: Disig a.s.
103.20 €
spotrebný materiál Dod.: DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
257.50 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.36 €
zber jedlých olejov Dod.: FÚRA s.r.o
36.00 €
strava zamestnancov Dod.: Ján Borecký
453.00 €
elektromontážne práce - KSB, OcÚ Dod.: Tišťan Ladislav EL SERVIS
365.89 €
senzor - bytový dom Dod.: Tišťan Ladislav EL SERVIS
60.22 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
farby do tlačiarne Dod.: Jaroslav Adamec - Phobosstudio
46.86 €
preplatok elektriny - KSB, Ocu Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-407.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.48 €
snem Zmos Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Šariša
247.70 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
432.21 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
70.00 €
systémová podpora Urbis Dod.: MADE spol. s r.o.
250.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
údržba hasičskej zbrojnice Dod.: KULL s.r.o.
484.43 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
strava zamestnancov Dod.: Ján Borecký
513.00 €
overenie vodomerov Dod.: MEASURING s.r.o.
37.01 €
fasáda - Dom smútku Dod.: KULL s.r.o.
7704.20 €
fasáda- hasičská zbrojnica Dod.: KULL s.r.o.
7244.06 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
vyvetvovacia píla Stihl Dod.: Vladimír Kažimír - HOBBY
871.19 €
odpad z veľkokapacitného kontajnera Dod.: FÚRA s.r.o
598.88 €
revízia elektriny - kuchyňa KSB Dod.: Tišťan Ladislav EL SERVIS
240.68 €
revízia elektriny - KSB Dod.: Tišťan Ladislav EL SERVIS
481.03 €
elektrina KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
150.64 €
Deň učiteľov Dod.: Združenie obcí Mikroregión Bardejov-Horná Topľa
102.62 €
rozbor pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
432.71 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.48 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
167.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
zdravotná asistencia NHS Dod.: S.A.R. Záchranná Prešov
150.00 €
klobása NHS 30.4.2016 Dod.: MASPOL s.r.o
209.12 €
poháre NHS 30.4.2016 Dod.: TOPA SPORT s.r.o
248.00 €
verejné obstarávanie - ČOV ZŠ s MŠ, Revitalizácia verejného vodovodu Dod.: Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
1360.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.36 €
strava zamestnancov Dod.: Ján Borecký
144.00 €
elektrina - nedoplatok KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
134.41 €
drevo - vatra NHS 30.4.2016 Dod.: Mestské lesy Bardejov s.r.o.
20.00 €
struna do krovinorezu Dod.: Ing. Monika Findrichova Viktória Hámor
91.20 €
vlajky NHS 30.4.2016 Dod.: Alžbeta Straková
210.00 €
vyhotovenie darovacej zmluvy - cesta Briežky Dod.: GEOPRO SLOVAKIA s.r.o.
187.20 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.48 €
kniha Šariš z neba - propagácia obce Dod.: CBS spol. s r.o.
288.20 €
pracovné odevy, obuv Dod.: VANIKO s.r.o.
288.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
624.03 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
435.00 €
školenie hasičov Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
60.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
verejný prenos zvukových záznamov Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.12 €
okná - hasičská zbrojnica Dod.: POLSTAR s.r.o.
839.00 €
GP na oddelenie a určenie vlastníckeho práva k pozemkom Dod.: Ing. Marek Berezňanin-B.M.ING
390.00 €
predrealizačné polohové a výškové zameranie, vytýčenie trasy vodovodu a ČOV Dod.: Ing. Marek Berezňanin-B.M.ING
700.00 €
elektrina preplatok - KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-197.02 €
strava zamestnancov Dod.: Ján Borecký
150.00 €
projektová dokumentácia ČOV, Revitalizácia vodovodu Dod.: JUTING, s.r.o.
3756.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.48 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
418.02 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
795.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
identifikačné náramky Dod.: IDSYS s.r.o
31.74 €
zhotovenie pečiatky Dod.: PEČIATKY-VIZITKY s.r.o.
93.59 €
oprava kopírovacieho stroja Dod.: Ing.Ján Vilček BardComp
59.30 €
rozbor pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
farby do tlačiarne Dod.: Jaroslav Adamec - Phobosstudio
34.30 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
79.99 €
strava zamestnancov Dod.: Ján Borecký
123.00 €
rekonštrukcia MK - spracovanie projektovej dokumentácie Dod.: Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
3300.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
39.08 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
419.61 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
843.00 €
harmonogram vývozu odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
72.00 €
vrecia na komunálny odpad zber Dod.: FÚRA s.r.o
39.60 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
strava zamestnancov Dod.: Ján Borecký
111.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.12 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
oprava kotla OCÚ Dod.: HERZ
149.40 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
dokumentácia PZČ , zdravotná služba Dod.: Jozef Choma
60.00 €
doména www.zlate.šariš Dod.: CBS spol. s r.o.
19.12 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
870.00 €
prezentácia obce Dod.: CBS spol. s r.o.
289.30 €
plaketa Dod.: TOPA SPORT s.r.o
28.00 €
informácie o grantoch Dod.: Sammet - informačný systém samosprávy
32.86 €
vyjadrenie k existujúcim zariadeniam Dod.: Slovak Telekom a.s.
16.99 €
doména a záloha vebstránky obce Dod.: webex media
48.00 €
plyn - bytový dom - preplatok Dod.: SPP a.s.
-437.42 €
elektrina - nedoplatok Dom smútku Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
73.47 €
elektrina - nedoplatok ihrisko Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
164.77 €
elektrina - nedoplatok bytový dom Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
310.37 €
elektrina - nedoplatok hasičská zbrojnica Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
64.56 €
elektrina preplatok - verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-159.83 €
elektrina preplatok - KSB, Ocu Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-177.15 €
obecné kalendáre r.2016 Dod.: TB - Tlačiareň Bardejov spol. s.r.o.
1200.00 €
servisná prehliadka kotla Dod.: HERZ
198.72 €
odpad- jedlé oleje Dod.: FÚRA s.r.o
36.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
418.52 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.48 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.29 €
strava zamestnancov Dod.: Ján Borecký
285.00 €
vývoz žumpy KSB Dod.: Ladislav Kuľka VK spol.
76.80 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
materiál - bytový dom, cintorín, sklad náradia Dod.: DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
687.31 €
ihličnatá guľatina Dod.: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov
783.36 €
drevné pelety Dod.: KOVO spol.s.r.o
1283.04 €
CD Dod.: ČePE MUSIC s.r.o.
13.20 €
Predplatné Poradca 2016 Dod.: Poradca s.r.o
49.80 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
6.36 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
419.81 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
obecné noviny r.2016 Dod.: INPROST spol. s.r.o.
67.60 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
755.00 €
makadam Dod.: František Kundra - KUNDREX
98.82 €
kniha Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
21.10 €
materiál - údržba Domu nádeje Dod.: KLAMP-PLAST s.r.o.
264.38 €
strava zamestnancov Dod.: Ján Borecký
276.00 €
Predplatné Pravda r.2016 Dod.: Slovenská pošta a.s.
152.71 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.12 €
rozbor pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
pracovné odevy, obuv Dod.: VANIKO s.r.o.
76.20 €
kancelárske potreby Dod.: FEBA Projekt s.r.o.
18.95 €
odpad z VKK Dod.: FÚRA s.r.o
451.19 €
odpad z VKK Dod.: FÚRA s.r.o
134.09 €
projektová dokumentácia Rekonštrukcia MK Dod.: L+H KOM s.r.o.
890.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
35.42 €
čerpanie zo sociálneho fondu Dod.: MAKOS a.s.
150.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
627.02 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
fotoknihy Deň obce Dod.: Mgr. Zuzana Šothová
126.00 €
makadam Dod.: František Kundra - KUNDREX
117.35 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
640.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
údržba traktora Dod.: Stanislav RAAB-RAAB
180.61 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.28 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
odpad z VKK Dod.: FÚRA s.r.o
153.63 €
strava zamestnancov Dod.: Ján Borecký
447.00 €
poplatok za školenie Dod.: TENDER Development s.r.o
60.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
35.69 €
drevné pelety Dod.: KOVO spol.s.r.o
844.99 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
418.62 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
388.00 €
preprava autobusom Poľsko Dod.: Slivtour - Branislav Sliva
300.00 €
materiál - cintorín, chodník ZŠ s MŠ Dod.: DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
2078.11 €
makadam, štrk Dod.: František Kundra - KUNDREX
169.49 €
poplatok Dod.: SPP a.s.
3.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
124.00 €
plaketa Odb.: Obec Zlaté
Dod.: TOPA SPORT s.r.o
10.90 €
kontrola kvality pitnej vody Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
tonery Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Soft-Tech s.r.o.
87.86 €
knihy - obecná knižnica Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Knihy Sova
330.20 €
telefón Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Orange Slovensko a.s.
34.12 €
spotrebný materiál Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Alena Kostarova AMIX
111.90 €
čistiace prostriedky, kancelárske potreby Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Alena Kostarova AMIX
241.55 €
rekonštrukcia cintorína Odb.: Obec Zlaté
Dod.: KOMAL s.r.o
90.02 €
vývoz žumpy - bytový dom Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
44.75 €
štrk - cintorín Dod.: František Kundra - KUNDREX
174.16 €
prevádzkovanie obecného vodovodu 8/15 Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
vývoz a uloženie TKO 8/15 Dod.: FÚRA s.r.o
420.01 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
audit účtovnej uzávierky Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
1000.00 €
materiál - cintorín, Dom nádeje Odb.: Obec Zlaté
Dod.: KOMAL s.r.o
695.93 €
požičanie náradia - ZŠ s MŠ (kanál) Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Vladimír Kažimír - HOBBY
102.00 €
miešačka 180 l Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Vladimír Kažimír - HOBBY
390.00 €
domáci dorozumievací audiosystém - bytový dom Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Tišťan Ladislav EL SERVIS
1197.18 €
oprava - Citroen Berlingo Odb.: Obec Zlaté
Dod.: TORNO, s.r.o.
956.27 €
telefón Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.94 €
vývoz žumpy - bytový dom Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
štrk - cintorín Odb.: Obec Zlaté
Dod.: František Kundra - KUNDREX
79.37 €
piesok, PDK makadam Odb.: Obec Zlaté
Dod.: DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
244.46 €
popisovacia tabuľa Odb.: Obec Zlaté
Dod.: B2B Partner s.r.o.
90.96 €
materiál - ZŠ štrk Dod.: František Kundra - KUNDREX
115.25 €
materiál - bytový dom, voda ihrisko Dod.: DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
1224.61 €
el. materiál Dod.: ELEKTROMONT J.M.P. s.r.o
258.30 €
tonery Dod.: Printmania s. r. o.
20.12 €
prenájom tribúny - Deň obce Dod.: BARDBYT s.r.o.
650.00 €
nafukovací hrad - Deň obce Dod.: Miroslav Berecký ml.
70.00 €
CD Šafolka Dod.: František Hvizda HM comp
1999.89 €
knihy - obecná knižnica Dod.: Gorila .sk Beyond Media s.r.o.
239.98 €
knihy - obecná knižnica Dod.: Distribučná agentúra AD REM
378.65 €
ozvučenie Deň obce Dod.: DAISY art production s.r.o.
350.00 €
fotografické služby Deň obce Dod.: Mgr. Zuzana Šothová
244.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
50.90 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
418.52 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
60.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
reklamné predmety obce Dod.: Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
450.00 €
poháre Deň obce - hasičská súťaž Dod.: TOPA SPORT s.r.o
19.40 €
Deň obce - klobása Dod.: MASPOL s.r.o
100.64 €
materiál- údržba budovy ZŠ s MŠ Dod.: KOMAL s.r.o
386.58 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.42 €
materiál- Deň obce Dod.: FEBA Projekt s.r.o.
68.76 €
údržba ihriska - materiál Dod.: DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
153.43 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
úprava cintorína Dod.: LUFRANT , spol.s r.o.
255.00 €
kontrola kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
tonery do tlačiarni Dod.: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
52.44 €
odpad z VKK - cintorín Dod.: FÚRA s.r.o
134.98 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
32.20 €
plyn - byt č.7 Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
-74.41 €
oplotenie - vodojem Dod.: Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo
167.80 €
vývoz jedlých olejov a tukov Dod.: FÚRA s.r.o
36.00 €
kontrola kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
418.62 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
60.00 €
skladacie stoly /sála KSB/ Dod.: Miroslav Lucjan Idzikowski, M.I.L. System
1674.00 €
školenie BOZP - PZS Dod.: Jozef Choma
60.00 €
material - cintorín, vodojem, pracovné odevy Dod.: DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
756.05 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.12 €
pneumatiky Citroen Dod.: PNEUDOM s.r.o.
146.00 €
traktor /kosačka/ Dod.: Viera Bláhová - LIMEX
3498.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
odpad z VKK Dod.: FÚRA s.r.o
150.16 €
Deň učiteľov Dod.: Združenie obcí Mikroregión Bardejov-Horná Topľa
136.92 €
snem ZMOS Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Šariša
83.36 €
reklamné predmety Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
585.38 €
potraviny MDD Dod.: Cimbaľak s.r.o.
11.69 €
potraviny MDD Dod.: Cimbaľak s.r.o.
5.93 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
49.85 €
úprava cintorína Dod.: LUFRANT , spol.s r.o.
240.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
421.11 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
senzor - bytový dom Dod.: Tišťan Ladislav EL SERVIS
119.64 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
65.00 €
systémová podpora Urbis Dod.: MADE spol. s r.o.
250.00 €
betónové stĺpiky- cintorín Dod.: KOMAL s.r.o
101.98 €
kancelársky materiál TSP Dod.: PULS Hair s.r.o
56.99 €
pamätná tabuľa padlým Dod.: Peter Klimek
985.60 €
rolovacia garážová brána Dod.: PITMONT s.r.o
1650.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.16 €
farby do tlačiarne Dod.: Hladamfarby.sk s.r.o
50.90 €
odborný seminár Dod.: Asociácia správcov registratúry
39.00 €
odpad z VKK Dod.: FÚRA s.r.o
303.92 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
elektromontážne práce - pamatník padlým Dod.: Tišťan Ladislav EL SERVIS
640.97 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.90 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
627.17 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
154.00 €
elektromontážne práce - hasičská zbrojnica Dod.: Tišťan Ladislav EL SERVIS
180.08 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.51 €
propagácia obce Dod.: LIM PO s.r.o.
194.60 €
poháre NHS 25.4.2015 Dod.: TOPA SPORT s.r.o
85.50 €
pracovnéodevy, pracovné náradie Dod.: DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
180.11 €
zdravotná asistencia NHS Dod.: S.A.R. Záchranná Prešov
150.00 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
odpad z VKK Dod.: FÚRA s.r.o
290.91 €
struna do kosačky Dod.: Ing. Monika Findrichova Viktória Hámor
91.20 €
nočná hasičská súťaž - material spotrebný Dod.: FEBA Projekt s.r.o.
63.18 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
35.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
420.61 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
402.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
rozbor pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
zvukový prenos verejným rozhlasom Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
32.00 €
materiál Dod.: KLAMP-PLAST s.r.o.
443.87 €
vlajky NHS 25.4.2015 Dod.: Alžbeta Straková
168.00 €
rúra čierna Dod.: Ján Bľanda - UNIKOV
82.93 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
školenie hasičov Dod.: DPO SR, Odborná škola požiarnej ochrany
150.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
35.45 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
420.91 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
735.00 €
oceľ Dod.: Ján Bľanda - UNIKOV
81.10 €
chlorátory Dod.: Chlormont s.r.o.
1461.24 €
telefon Dod.: Orange Slovensko a.s.
32.00 €
aktualizácia pohrebiska Dod.: Milan Groško - MGP
40.00 €
tonery do tlačiarni Dod.: Lacné tonery.sk COMERT s.r.o
49.90 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
preplatok elektriny - obecný byt č.7 Dod.: Východoslovenská energetika
-36.01 €
propagácia obce Dod.: Vladimír Bielek - VEBEST
210.00 €
rozbor pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
29.40 €
antivirus Dod.: Eset spol. s r.o.
86.95 €
geometrický plán Dod.: Ing. Marek Berezňanin-B.M.ING
400.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
35.00 €
dobropis - elektrina ihrisko Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-63.84 €
dobropis - elektrina bytový dom Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-77.36 €
dobropis - elektrina hasičská zbrojnica Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-77.09 €
dobropis - elektrina DN Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-83.18 €
propagácia obce v maľovanke Dod.: Ing. Ľubomír Kaščák
300.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
kontrola kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
58.80 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
421.01 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
779.00 €
registrácia užívateľského portálu Dod.: MUNICIPALIA a.s.
47.80 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.12 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
vrecia na separovaný zber Dod.: FÚRA s.r.o
21.60 €
vrecia na komunálny odpad Dod.: FÚRA s.r.o
79.20 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
harmonogram vývozu odpadu Dod.: FÚRA s.r.o
72.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
804.00 €
doména www.zlate.šariš Dod.: CBS spol. s r.o.
19.12 €
skrine policové Dod.: TRUDON s.r.o.
453.18 €
plyn - bytový dom nedoplatok Dod.: SPP a.s.
211.56 €
elektrina - byt č.7 nedoplatok Dod.: Východoslovenská energetika
44.40 €
posypová soľ Dod.: Ing. Róbert Bartuš
106.20 €
elektrina preplatok - DN Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-176.68 €
elektrina preplatok - verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-165.94 €
elektrina preplatok - KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-810.72 €
elektrina - nedoplatok hasičská zbrojnica Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
33.85 €
elektrina - nedoplatok ihrisko Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
69.12 €
elektrina - nedoplatok bytový dom Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
191.40 €
domové knihy, tlačivá Dod.: Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
62.60 €
informácie o grantoch Dod.: Sammet - informačný systém samosprávy
32.86 €
24 - port Switch Dod.: Net Sales s.r.o
41.50 €
plyn - byt č.7 Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o
11.00 €
doména webstránky Dod.: webex media
144.00 €
vývoz olejov a tukov Dod.: FÚRA s.r.o
36.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
420.01 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
37.87 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
publikácia 1000 riešení Dod.: Poradca s.r.o
31.60 €
farby do tlačiarne Dod.: VISION Tech, s.r.o.
21.16 €
vybavenie do posilňovne Dod.: inSPORTline s.r.o.
1020.10 €
plastové popolnice Dod.: MEVA - SK s.r.o. Rožňava
626.40 €
Predplatné Pravda r.2015 Dod.: Slovenská pošta a.s.
151.50 €
informačná tabuľa MAS Horná Topľa Dod.: Obec Sveržov
35.00 €
odpad z veľkokapacitného kontajnera Dod.: FÚRA s.r.o
148.85 €
drevné pelety Dod.: KOVO spol.s.r.o
844.99 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
35.00 €
plyn - byt č.7 Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o
11.00 €
elektrina - byt č.7 Dod.: Východoslovenská energetika
10.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
423.50 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
drevo-údržba športového areálu Dod.: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov
783.76 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
738.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
obecné noviny r.2015 Dod.: INPROST spol. s.r.o.
67.60 €
čerpanie zo sociálneho fondu Dod.: MAKOS a.s.
140.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
notebook Dod.: OKAY Slovakia spol.s.r.o
559.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
brány - cintorín Dod.: Sobek Marián
2810.00 €
účastnícky poplatok Dod.: PROEKO s.r.o.
69.00 €
materiál - cintorín, DN Dod.: DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
820.97 €
odpad z VKK Dod.: FÚRA s.r.o
131.50 €
údržba verejného osvetlenia Dod.: ELEKTROMONT J.M.P. s.r.o
820.80 €
plyn - byt č.7 Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o
11.00 €
reklamné predmety Dod.: Nier Fine Wines SK s.r.o.
93.43 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
35.38 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
629.56 €
elektrina - byt č.7 Dod.: Východoslovenská energetika
10.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
626.00 €
pletivo - oplotenie cintorína Dod.: Ján Bľanda - UNIKOV
821.99 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
rozbor pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.22 €
servisná prehliadka kotla Dod.: HERZ
231.60 €
letáky- odpady, kompostovanie Dod.: Priatelia Zeme - SPZ
8.20 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
doména webstránky Dod.: webex media
144.00 €
propagácia obce v maľovanke Dod.: Ing. Ľubomír Kaščák
300.00 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
údržba verejného osvetlenia Dod.: ELEKTROMONT J.M.P. s.r.o
885.06 €
inzercia Dod.: Mgr. Miron Kantuľak PONET press
80.64 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
46.56 €
plyn - byt č.7 Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o
11.00 €
úprava cintorína Dod.: Jozef Foľta lesná a dopravná činnost
936.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
420.91 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
poradca 2015 Dod.: Poradca s.r.o
49.80 €
rozbor pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
elektromontážne práce Dod.: Tišťan Ladislav EL SERVIS
36.36 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
379.00 €
elektrina - byt č.7 Dod.: Východoslovenská energetika
10.00 €
výrez skla Dod.: Adam Novák -ADAM
23.00 €
knihy - projekt Zlatiansky historický kalendár Dod.: Libri , s.r.o.
61.95 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.71 €
preprava autobusom Dod.: Vladimír Benka-Rybár
448.56 €
drevné pelety Dod.: KOVO spol.s.r.o
1267.49 €
historický kalendár 2015 Dod.: TB - Tlačiareň Bardejov spol. s.r.o.
1080.00 €
senzor - bytový dom Dod.: Tišťan Ladislav EL SERVIS
55.26 €
zmontovanie preliezok ZŠ s MŠ Dod.: Ľuboslav Benka-Rybár
140.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
43.27 €
plyn - byt č.7 Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o
11.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
423.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
122.00 €
elektrina - byt č.7 Dod.: Východoslovenská energetika
10.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.18 €
audit r.2013 Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
1000.00 €
plyn - bytový dom - preplatok Dod.: SPP a.s.
-47.04 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
plyn - byt č.7 - preplatok Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o
-6.58 €
detská zostava Dod.: DREVUM, spol.s r.o.
0.00 €
detská zostava Dod.: DREVUM, spol.s r.o.
1550.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
43.27 €
varnica 40l Dod.: Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXY
166.63 €
vyrezávanie z dreva motorovou pílou Dod.: Strategia Regio s.r.o.
180.00 €
vypracovanie žiadosti "Zateplenie ZŠ s MŠ" Dod.: Strategia Regio s.r.o.
350.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
420.71 €
oprava kopírovacieho stroja Dod.: Ing.Ján Vilček BardComp
118.01 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
poháre Deň obce Dod.: TOPA SPORT s.r.o
62.50 €
elektrina - byt č.7 Dod.: Východoslovenská energetika
10.00 €
Deň detí Dod.: Združenie obcí Mikroregión Bardejov-Horná Topľa
95.47 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.24 €
varnica 40l Dod.: Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXY
166.63 €
knihy - obecná knižnica Dod.: Knihy Sova
370.69 €
knihy - obecná knižnica Dod.: Knihy Sova
212.83 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
projekt "Zateplenie ZŠ s MŠ Zlaté" Dod.: Ing. Miroslav Benka-Goč
200.00 €
preprava autobusom - ČR Dod.: Daniel Čupa - BUS TRANS
662.90 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
materiál - historický kalendár Dod.: FEBA Projekt s.r.o.
165.10 €
kontrola kvality pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
588.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
43.27 €
knihy - obecná knižnica Dod.: Martinus.sk s.r.o
122.58 €
plyn - byt č.7 Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
6.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
422.50 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
elektrina - byt č.7 Dod.: Východoslovenská energetika
10.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
60.00 €
oprava rotačnej kosačky Dod.: Zuzana Hnatová
330.30 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
vývoz - jedlé oleje a tuky Dod.: FÚRA s.r.o
12.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
30.00 €
materiál, pracovné odevy Dod.: DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
194.75 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
40.00 €
snem ZMOS Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Šariša
50.05 €
systémová podpora Urbis Dod.: MADE spol. s r.o.
250.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
43.52 €
terénne úpravy ihriska Dod.: Jozef Foľta lesná a dopravná činnost
960.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
630.90 €
plyn - byt č.7 Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o
6.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
65.00 €
bezpečnostná smernica Dod.: Jozef Choma
100.00 €
vypracovanie POH Dod.: FÚRA s.r.o
240.00 €
elektrina - byt č.7 Dod.: Východoslovenská energetika
10.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.74 €
rozbor pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
školenie BOZP Dod.: Jozef Choma
120.00 €
vývoz a uloženie odpadu z veľkokapacit. kontajnera Dod.: FÚRA s.r.o
302.63 €
čistiace a dezinfekčné prostriedky Dod.: Ján Šurina TVS
184.08 €
elektrina - byt č.7 Dod.: Východoslovenská energetika
10.00 €
plyn - byt č.7 Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o
6.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
43.67 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
421.21 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
154.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
verejný prenos zvukových záznamov Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
51.73 €
poháre NHS 26.4.2014 Dod.: TOPA SPORT s.r.o
58.45 €
trička s potlačou NHS Dod.: IMAGIS s.r.o.
514.40 €
vlajky NHS 26.4.2014 Dod.: Alžbeta Straková
210.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
príspevok MASKA Dod.: Združenie obcí Mikroregión Bardejov-Horná Topľa
376.00 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
Deň učiteľov Dod.: Združenie obcí Mikroregión Bardejov-Horná Topľa
94.50 €
odpad z veľkokapacitného kontajnera Dod.: FÚRA s.r.o
355.55 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
43.27 €
plyn - byt č.7 Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
6.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
423.00 €
farby do tlačiarne Dod.: Jaroslav Adamec - Phobosstudio
23.40 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
402.00 €
video o obci Dod.: Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO
299.00 €
struna do kosačky Dod.: Ing. Monika Findrichova Viktória Hámor
87.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
elektrina byt.č.7 Dod.: Východoslovenská energetika
10.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
33.80 €
oprava kotla - kuchyňa KSB Dod.: František Michna
186.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
42.65 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
421.80 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
734.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
drevné pelety Dod.: KOVO spol.s.r.o
401.76 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
31.03 €
preprava peletiek Dod.: Ladislav Kuľka VK spol.
90.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
rozbor pitnej vody Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
78.00 €
zimný zraz turistov - okolo Zlatého Dod.: Alena Kostarova AMIX
111.97 €
školenie hasičov Dod.: DPO SR, Odborná škola požiarnej ochrany
360.00 €
nálepky na popolnice Dod.: FÚRA s.r.o
48.00 €
tonery do tlačiarni Dod.: Soft-Tech s.r.o.
44.78 €
registrácia užívateľského portálu Dod.: MUNICIPALIA a.s.
47.80 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
47.57 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
421.11 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
779.00 €
harmonogram vývozu, vrecia Dod.: FÚRA s.r.o
163.80 €
elektrina preplatok - KSB Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-290.50 €
elektrina preplatok - verejné osvetlenie Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
-341.72 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
spracovanie hlásení o odpade Dod.: FÚRA s.r.o
14.40 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
32.12 €
elektrina hasičská zbrojnica - nedoplatok Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
128.12 €
elektrina bytový dom - nedoplatok Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
40.63 €
elektrina ihrisko - nedoplatok Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
20.94 €
elektrina DN - nedoplatok Dod.: SLOVAKIA ENERGY s.r.o
75.00 €
inzercia Dod.: Mgr. Miron Kantuľak PONET press
27.00 €
drevné pelety Dod.: KOVO spol.s.r.o
401.76 €
servisná prehliadka kotla Dod.: HERZ
182.38 €
elektromontážne práce - kuchyňa KSB Dod.: Tišťan Ladislav EL SERVIS
343.78 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
119.99 €
doména www.zlate.šariš Dod.: CBS spol. s r.o.
19.12 €
informácie o grantoch Dod.: Sammet - informačný systém samosprávy
32.86 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
804.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
422.60 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.13 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
34.16 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
vývoz žumpy - bytový dom Dod.: Ladislav Kuľka VK spol.
211.20 €
materiál Dod.: DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.
177.01 €
oprava poruchy obecného vodovodu Dod.: František Hlaď
300.00 €
miestny poplatok za odpad r. 2013 Odb.: Ing.Peter Klimek Hostinec Zelnice
Dod.: Obec Zlaté
45.76 €
miestny poplatok za odpad r. 2013 Odb.: Slovenská pošta a.s.
Dod.: Obec Zlaté
45.76 €
miestny poplatok za odpad r. 2013 Odb.: Základná škola s materskou školou Zlaté
Dod.: Obec Zlaté
91.52 €
miestny poplatok za odpad r. 2013 Odb.: Alena Kostárová AMIX
Dod.: Obec Zlaté
91.52 €
miestny poplatok za odpad r. 2013 Odb.: Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Gaboltov
Dod.: Obec Zlaté
45.76 €
miestny poplatok za odpad r. 2013 Odb.: Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v.
Dod.: Obec Zlaté
45.76 €
miestny poplatok za odpad r. 2013 Odb.: Jozef Bereščák
Dod.: Obec Zlaté
91.52 €
dokumentácia, školenie BOZP Dod.: Jozef Choma
100.00 €
telefón a internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
46.78 €
predplatné Pravda r. 2014 Dod.: Slovenská pošta a.s.
150.64 €
oprava - senzor bytový dom Dod.: Tišťan Ladislav EL SERVIS
81.14 €
nebezpečný odpad Dod.: FÚRA s.r.o
24.00 €
vývoz a uloženie TKO Dod.: FÚRA s.r.o
423.49 €
obecné noviny r.2014 Dod.: INPROST spol. s.r.o.
52.00 €
plyn - bytový dom Dod.: SPP a.s.
754.00 €
prevádzkovanie obecného vodovodu Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
hydrologické údaje o kvalite vody Dod.: Slovenský hydrometeorologický ústav
187.20 €
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ Dod.: Slovak Telekom a.s.
6.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
33.19 €
vysprávky - úprava MK Dod.: Správa a údržba ciest PSK
2143.77 €
drevo - prístrešok ihrisko, stromčeky Dod.: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov
838.04 €
hydrologické údaje Zlatiansky potok Dod.: Slovenský hydrometeorologický ústav
179.16 €
čerpanie sociálneho fondu - masáže Dod.: Viliam Puschauer
120.00 €