Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľné hasičstvo v Uhorsku a teda aj na území terajšieho Slovenska začalo vznikať v druhej polovici 19. storočia. V roku 1894 vznikla v Šarišskej župe aj Sekčovská okresná hasičská organizácia, kde do Gaboltovskej stotiny patrila aj obec Zlaté. Veliteľom čaty v Zlatom bol učiteľ Grecsner Ede.

Plne organizovaný Hasičský zbor v Zlatom bol založený až v roku 1927. Prvým veliteľom bol Ján Kvočák-Paľa. Ten v roku 1936 dal postaviť hasičskú búdku. Bola zakúpená aj ručná striekačka, ktorá dlhé roky pomáhala chrániť majetky a životy v obci aj v okolí.

V roku 1957 bol Dobrovoľný hasičský zbor v Zlatom premenovaný na Zbor požiarnej ochrany.

Jeho dlhoročným predsedom bol Juraj Klimek, ktorý túto funkciu vykonával až do roku 1995. Za svoje požiarnické aktivity prebral v roku 2000 z rúk prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR najvyššie vyznamenanie – Zaslúžilý člen. Od roku 1995 do roku 2001 viedol DPZ predseda Ján Hirčák. .Ten v súčasnosti zastáva funkciu podpredsedu OV-DPO. Od výročného valného zhromaždenia 2002 je predsedom DPZ Jaroslav Goč.

Naši hasiči dosiahli na okrskových a okresných kolách hasičských súťaží množstvo úspechov. Najväčším úspechom hasičov v Zlatom je účasť na národných kolách v hasičskom športe v Martine a v Trnave, na krajských kolách v Košiciach, Mokrancoch a Šarišských Michaľanoch. Zúčastnili sa aj na Pohárovej súťaži v Přerove – Opatoviciach. Dobré výsledky dosiahli aj na Šarišskom pohári a na ďalších pohárových súťažiach.

V minulosti našu obec postihlo viacero požiarov. V rokoch 1865 vyhorelo 9 domov, v 1880 - 4 domy, v roku 1911 - 6 domov a celá Paľárňa zhorela v roku 1923. Tri domy zhoreli v roku 1926. V roku 1938 zhorela šopa a stodola u Adama Klimeka-Kmeca, U Martina Zamborského v roku 1939 zhorela stodola. Požiare v neskoršom období postihli aj rodinu Adama Popjaka, Juraja Popjaka, Martina Tipulu, Juraja Benku a Jána Dzurika. Veľký požiar bol na JRD v roku 1976. Pri týchto požiaroch vždy zasahovali naši hasiči. 

Od 50-tych rokov sa používajú pri likvidácií požiarov motorové striekačky.

V súčasnosti hasiči vlastnia po 2 kusy PPS-8, PPS-12 a požiarne auto Avia -30. Za posledné roky naši dobrovoľní hasiči najviac zásahov majú pri požiaroch trávnatých porastov a povodniach. Na žiadosť požiarnikov z družobného Tylicza v Poľskej republike zasahovali zlatianski hasiči poslednýkrát v roku 2002 pri povodňových prácach v Muzsynke. Za aktívnu prácu nášmu Dobrovoľnému požiarnemu zboru bolo udelených viacero vyznamenaní a ocenení. Od roku 2004 sa súťažné družstvo DHZ Zlaté zúčastňuje Nočných súťaží v Radslaviciach - okres Přerov a nadviazali sme družobné styky s hasičmi z Dřevohostíc – okres Přerov a Ležan z gminy Miejsce piastowe . Od roku 2005 sa poslednú aprílovú sobotu organizuje nočná hasičská súťaž v Zlatom.