Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Naša obec

Zlaté má prvý knižný kalendár

Už od marca tohto roku prebiehal v zlatianskej knižnici mimoriadne čulý pracovný ruch. Knižnica získala dotáciu od Karpatskej nadácie vo výške 3000 eur, ktoré už po druhýkrát rozhýbali mladých aj starých do rôznorodých aktivít, ktorých výsledkom je zlatiansky knižný kalendár.

Knižnica získala novú tvár pri rekonštrukcii kultúrno-správnej budovy, jej interiér bol obohatený o oddychové vaky, získané v projekte Z rozprávky do rozprávky v zlatianskom kráľovstve. Teraz pribudli nové kreslá, ktoré poskytujú čitateľom aj návštevníkom knižnice dostatočný relax a pohodlie.

Knižnica sa stala komunitným centrom stretávania sa detí s rodičmi a starými rodičmi, keď sa v podvečerných hodinách zoznamovali so slovenskými spisovateľmi nielen pre deti a mládež, ale zoznámili sa aj so širokou paletou mladých slovenských spisovateliek a spisovateľov. Mnohí sa prvýkrát stretli s menami: Pavel Hirax Baričák, Adriana Macháčková, Ivana Lacková, Anna Adamová, Toňa Revajová, Ondrej Nagaj, atď.

Nás teší aktivita detí, pretože čas prázdnin prilákal k nám aj detí z iných obcí, dokonca aj babku s vnučkou zo Sokolova z Českej republiky.

Čítanie sa dopĺňalo lúštením krížoviek, osemsmeroviek, hádaniek, hľadali sa zábavné slovné texty, hrali sme sa s rýmami aj slovíčkami. Neoddeliteľnou súčasťou stretnutí boli výtvarné práce, kreslili sa rozprávky, postavičky, zvieratká, tvorili sa záložky do kníh aj kolektívne nadrozmerné práce. Spolupartneri - starkí z Jednoty dôchodcov v Zlatom prispeli príbehmi z čias ich mladosti. Výsledky práce všetkých účastníkov projektu sa stali súčasťou prvého zlatianskeho kalendára na rok 2014.

Čo nám priniesol tento projekt? Budovanie úcty a tolerancie k starším, utužovanie vzťahov v rodinách a efektívne využitie voľného času, zamerané nielen na čítanie, ale aj rozširovanie vedomostí a hľadanie informácií. V policiach našej knižnice pribudlo 249 nových kníh, dovolili sme si zakúpiť hodnotné diela aj náučnej literatúry, ktorá cenovo patrí k vyššej kategórii. Materiálová stránka projektu je jedna, ale viac nám projekt priniesol v oblasti vzťahov, budovania úcty a priateľstva a podpory sebarealizácie. Je krásne, keď vidíte dôchodcu so siedmimi krížikmi na chrbte po prvýkrát držať štetec a maľovať obrázok temperovými farbami, keď vidíte malé trojročné deti vypĺňať prvé plochy obrázka, keď cítite napätie, čo sa dnes bude v knižnici robiť. Skončilo záverečné vyhodnotenie projektu, odovzdanie kníh najaktívnejším jednotlivcom a rodinám a krásnej pamiatky – zlatianskeho knižného kalendára pre každého, kto prešiel prah knižnice aspoň raz , aby potvrdil citát Lucia Annae Senecu: Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.

Mgr. Mária Ontkaninová
starostka obce