Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Naša obec

Obec Zlaté sa nachádza v severovýchodnej časti Nízkych Beskýd, v údolí Zlatianskeho potoka, vo vzdialenosti 12 km od okresného mesta Bardejova.

Archeologické nálezy potvrdzujú, že existencia obce siaha až do 12. - 13. storočia, ale prvá písomná zmienka pocháza z roku 1355

Názov dediny vyjadruje skutočnosť, že jej história je spojená s ťažbou zlata v neďalekých vrchoch na mieste zvanom " Havirske dziry" . 

V písomnostiach od 14. storočia sa obec spomína pod názvom Aranpathak, čo je maďarizovaný tvar slovenského názvu Zlaté, alebo v doslovnom preklade "zlatý potok" .

Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali najmä poľnohospodárstvom, remeselnými prícami ako boli košikárstvo, tkanie plátna, výroba prútkových metiel a drevených šinďľov.  V nemalej miere bola zastúpená aj práca v lesoch.

Do 18.storočia bola obec vo vlastníctve mesta Bardejov.  Vtedajším arendátorom ( správcom majetku) bol poverený boháč Kaminský, ktorý sa dodnes spomína v súvislosti so štyrmi lipami , ktoré dal zasadiť pred tunajším katolíckym kostolom na hroby, kde odpočívajú jeho štyri deti.

K historickým dominantám obce patria kostoly . Kým rímsko - katolícky bol postavený ešte v prvej polovici 19. storočia , evanjelici si postavili svoj kostol v roku 1957. Najstaršou pamätihodnosťou obce je drevená zvonica z roku 1885.

Medzi novšie budovy patria Budova obecného úradu prepojená s kultúrnym domom, Dom nádeje a budova Základnej školy s materskou školou.