Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
odpredaj časti pozemku CKN 883/2 Odb.: František Hovanec
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Lukáš Maník - LUKY
0.00 €
odpredaj pozemku CKN 340/4 Odb.: František Mochnacký
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
odpredaj pozemku CKN 340/4 Odb.: František Mochnacký
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
audit 2019 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
0.00 €
odpredaj pozemku CKN 810 Odb.: Juraj Klimek
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
vývoz odpadu- triedený zber Odb.: Obec Zlaté
Dod.: FÚRA s.r.o
0.00 €
Zmluva o dlhodobom nájme pozemkov Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov
0.00 €
Vytvorenie webstránk, domény a webhostingu Odb.: Obec Zlaté
Dod.: webex.digital. sr.o.
0.00 €
odpredaj pozemku CKN 887/2 Odb.: Ján Kvočák
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
poskytovanie finančného príspevku na chránené pracovisko Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
zber a vývoz šatstva Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
0.00 €
odpredaj pozemku CKN 883/2 Odb.: Anna Semanková
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
finančný príspevok Odb.: Telovýchovná jednota Požiarnik Zlaté stolnotenisový oddiel
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
vykonávanie absolventskej praxe Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
poskytnutie príspevku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
elektrina byt č. 7 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Východoslovenská energetika
0.00 €
odvoz a zneškodňovanie odpadov Odb.: Obec Zlaté
Dod.: FÚRA s.r.o
0.00 €
finančný príspevok Odb.: Základná škola s materskou školou Zlaté
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
0.00 €
nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Natur-Pack, a.s.
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
finančný príspevok Odb.: Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v.
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
finančný príspevok Odb.: Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Gaboltov
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
finančný príspevok Odb.: Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Zlatom
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
osobný automobil Dacia Dokker Odb.: Obec Zlaté
Dod.: UniCredit Bank
0.00 €
súhlas so sprac.os.údajov Odb.: Obec Zlaté
Dod.: VANIKO s.r.o.
0.00 €
poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Zlaté
Dod.: JUDr. Ivan Savčák
0.00 €
odpredaj pozemku CKN 733 Odb.: Marek Benka
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
celková výška oprávnených výdavkov Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
72398.68 €
Modernizácia hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Zlaté
Dod.: BAUMANN Slovakia s.r.o.
34718.22 €
Zmena miesta a termínu zahájenia prác Odb.: Obec Zlaté
Dod.: STAVOBET, s.r.o.
0.00 €
školský obvod pre Obec Zlaté Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Mesto Bardejov
0.00 €
nájom pódia /Deň obce/ Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Bardbyt
0.00 €
rekonštrukcia hygienických zariadení v ZŠ s MŠ Zlaté Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Marián Tipul - Tipstav
0.00 €
dotácie pre šport Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
0.00 €
vecné bremeno - kanalizačná sieť k ČOV ZŠ s MŠ Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Rímskokatolícka farnosť sv.Vojtecha Gaboltov
0.00 €
audit 2018 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
0.00 €
vecné bremeno - vodovodné potrubie Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Milan Pangrác-Piter
0.00 €
finančný príspevok Odb.: Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Zlatom
Dod.: Obec Zlaté
500.00 €
darovanie parcely EKN 5049/1 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Jozef Polča
0.00 €
darovanie parcely EKN 5049/2 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Anna Hankovská
0.00 €
darovanie parcely EKN 5049/4 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Anna Vajdová
0.00 €
prevod nehnuteľnosti Odb.: Gaff Pavol
Dod.: Obec Zlaté
510.00 €
prevod nehnuteľnosti Odb.: Popjak Martin
Dod.: Obec Zlaté
392.00 €
prevod nehnuteľnosti Odb.: Benková Anna
Dod.: Obec Zlaté
434.00 €
poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
86467.95 €
rozšírenie vodovodu a ČOV Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
75723.81 €
príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
6252.95 €
financovanie mimoškolskej činnosti Odb.: mesto Bardejov
Dod.: Obec Zlaté
58.00 €
financovanie mimoškolskej činnosti Odb.: mesto Bardejov
Dod.: Obec Zlaté
58.00 €
financovanie mimoškolskej činnosti Odb.: mesto Bardejov
Dod.: Obec Zlaté
58.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Ján Hrivňák
Dod.: Obec Zlaté
275.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Ferninand Marcinčin
Dod.: Obec Zlaté
87.50 €
zmena podmienok k Zmluve o dielo Odb.: Obec Zlaté
Dod.: STAVOBET, s.r.o.
0.00 €
podvozok na čln a záchranný čln BLESK Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
zmena a doplnenie základných ustanovení zmluvy Odb.: Obec Zlaté
Dod.: FÚRA s.r.o
0.00 €
poskytnutie príspevku na rozvoj miestnej zamestnanosti Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
5346.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
audítorske služby Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
1100.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
darovanie pozemku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Vincent Chovanec
0.00 €
zámena pozemkov Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ján Kvočák
0.00 €
darovanie nehnuteľnosti Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Anna Vajdová
0.00 €
spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2017 Odb.: mesto Bardejov
Dod.: Obec Zlaté
55.00 €
spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2017 Odb.: mesto Bardejov
Dod.: Obec Zlaté
55.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
príspevok na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
24300.00 €
upravenie platobných podmienok Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
178.50 €
darovanie pozemku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ján Benka
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Iveta Pjenčáková
Dod.: Obec Zlaté
250.00 €
úprava vzťahov Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
aplikácia zákona pomoci o hmotnej núdzi Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
dohoda o aktivácii plnoletých členov domácností, ktorým je poskytovaná pomoc v núdzi Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
Náučné maľovanky Odb.: Obec Zlaté
Dod.: KREMER publishing, s.r.o.
380.00 €
úprava zmluvných vzťahov Odb.: Obec Zlaté
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
služba - vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu pre vydanie stavebného rozhodnutia : turistická útulňa v obci Zlaté Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Olga Hrabčáková - ZOJOS
1500.00 €
audítorske služby Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
1000.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Jozef Bereščák
Dod.: Obec Zlaté
775.00 €
dotácia z PSK na Zlatiansky environmentálny kalendár 2017 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
nakladanie s odpadmi Odb.: Natur-Pack, a.s.
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území obce Zlaté Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Towercom, a.s.
8794.00 €
darovanie nehnuteľnosti na výstavbu komunikácie Odb.: Obec Zlaté
Dod.: občania obce
0.00 €
zámena pozemkov Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Radoslav Pjenčák
0.00 €
poskytovanie elektronických služieb Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
zhotovenie diel: ČOV pre ZŠ a MŠ, Revitalizácia obecného vodovodu Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Schott, s.r.o.
93880.00 €
financovanie mimoškolskej činností detí Odb.: mesto Bardejov
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Ferdinand Marcinčin
Dod.: Obec Zlaté
203.00 €
zhotovenie diela "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Zlaté" Odb.: Obec Zlaté
Dod.: STAVOBET, s.r.o.
82946.45 €
dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
práce na fasáde Domu smútku a Hasičskej zbrojnice v Zlatom Odb.: Obec Zlaté
Dod.: KULL s.r.o.
14948.26 €
výpožička pozemku a stavby Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Rimsko-katolicka cirkev,farnost Gaboltov
0.00 €
príspevok na vytvorenie pracovných miest Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
31590.00 €
finančný príspevok Odb.: Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Gaboltov
Dod.: Obec Zlaté
500.00 €
aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení menších obecných služieb Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
uzatvorenie zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Natur-Pack, a.s.
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
služby: telefonovanie, internet, televízia Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Slovak Telekom a.s.
44.99 €
vystúpenie cimbalovej hudby Primáš Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Dávid Maťaš
350.00 €
prenájom tribúny Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Bardbyt
650.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Vincent Chovanec
1956.00 €
nákup knižničného fondu Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
800.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ján Kaščák
3594.00 €
predaj pozemku a zriadenie vecného bremena Odb.: Marcel Benka
Dod.: Bibiána Micheľová
154.00 €
spolufinancovanie mimoškolskej činnosti Odb.: mesto Bardejov
Dod.: Obec Zlaté
36.00 €
náhradné diely na traktor Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ján Juročko
1950.00 €
Zabezpečenie nakladania s použitými batériami a akumulátormi v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka Odb.: Obec Zlaté
Dod.: AKU-TRANS spol. s r.o.
0.00 €
kúpa pozemku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Pavlišinová Danka
240.00 €
finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
10851.60 €
rekonštrukcia evanjelického kostola Odb.: Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v.
Dod.: Obec Zlaté
500.00 €
poskytnutie dotácie na činnosť centra voľného času Odb.: Rimskokatolicka cirkev,Arcibiskupstvo Kosice
Dod.: Obec Zlaté
36.00 €
využívanie elektronických služieb Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Union zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
dotácia na rekonštrukciu rímskokatolíckeho kostola Odb.: Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Gaboltov
Dod.: Obec Zlaté
500.00 €
špeciálne vozidlo IVECO Daily Magirus Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
17431.32 €
vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Jozef Choma
10.00 €
menšie obecné služby Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
nájom bytu Odb.: Bombová Mária
Dod.: Obec Zlaté
220.87 €
kúpa pozemku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Zlaté
1588.02 €
odber a laboratórna analýza vzoriek pitnej vody z vlastného zdroja Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
555.00 €
zmena financovania a zároveň zmena podmienok práv a povinností zamestnávateľa Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
parcela KN C p.č. 944/2 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Slovenský pozemkový fond
336.60 €
poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24420.22 €
nájom KD Odb.: Viera Hankovská
Dod.: Obec Zlaté
30.00 €
prenájom KD Odb.: Mgr. Stanislava Krukárová
Dod.: Obec Zlaté
30.00 €
pripojenie obce k Dátovému centru obcí a miest Odb.: Obec Zlaté
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
záväzok organizátora spolupracovať pri realizácii prac.činností prostredníctvom občanov v hmot.núdzi Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Klimeková Oľga
Dod.: Obec Zlaté
570.00 €
podpora zamestnanosti Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
8019.00 €
hlasové služby, internetové služby Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Slovak Telekom a.s.
45.00 €
auditorske sluzby Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
1000.00 €
Zlatianský historický kalendár Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
spolufinancovanie CVČ Odb.: mesto Bardejov
Dod.: Obec Zlaté
36.00 €
spolufinancovanie záujmových činností Odb.: mesto Bardejov
Dod.: Obec Zlaté
36.00 €
dotácia z rozpočtu obce na CVČ Odb.: Rimskokatolicka cirkev,Arcibiskupstvo Kosice
Dod.: Obec Zlaté
144.00 €
realizácia pracovných činností na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
menšie obecné služby Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
nakladanie s odpadmi-jedlé tuky, oleje Odb.: Obec Zlaté
Dod.: FÚRA s.r.o
60.00 €
kuchynský odpad Odb.: Obec Zlaté
Dod.: FÚRA s.r.o
49.60 €
zámena pozemkov Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Vincent Popjak
0.00 €
systemova podpora k programu Odb.: Obec Zlaté
Dod.: MADE spol. s r.o.
250.00 €
vyrub drevin Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ján Benka Rybár
400.00 €
vyhotovenie lekarskych posudkov Odb.: Obec Zlaté
Dod.: KaMK, s.r.o. MUDr. Katarina Koscova
15.00 €
dodavka elektriny Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
dodavka elektriny Odb.: Obec Zlaté
Dod.: VSE
0.00 €
dodovka plynu Odb.: Obec Zlaté
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o.
0.00 €
zmeny a doplnky zmluvy o kontokorentnom uvere Odb.: Obec Zlaté
Dod.: VÚB
0.00 €
prispevok na rozvoj zamestnanosti Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
5589.00 €
ckn 355/3 Odb.: Martiček Peter
Dod.: Obec Zlaté
3815.00 €
vykonávanie menších obecných služieb Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
vecné bremeno na nehnuteľnosť CKN443/1 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Rimsko-katolicka cirkev,farnost Gaboltov
0.00 €
dotacia na realizaciu opravy vstupu do kostola Odb.: Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Gaboltov
Dod.: Obec Zlaté
1000.00 €
dotacia na opravu vstupu do evanjelickeho kostola Odb.: Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v.
Dod.: Obec Zlaté
1000.00 €
laboratorne vysetrenia a expertizy Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
0.00 €
elektrická panvica Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Tomáš Jakubašek
500.00 €
Nonstop Banking Odb.: Obec Zlaté
Dod.: VÚB
0.00 €
zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
ČOV pre ZŠ a MŠ Odb.: Obec Zlaté
Dod.: JUTING, s.r.o.
35988.00 €
revitalizácia verejného vodovodu Odb.: Obec Zlaté
Dod.: JUTING, s.r.o.
35988.00 €
chranena dielna Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
najom bytu Odb.: Alexander Popernik
Dod.: Obec Zlaté
74.42 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
1000.00 €
výkon technického dozoru Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ing. Daniel Fecko - DASTING
7790.00 €
výkon technického dozoru Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ing. Daniel Fecko - DASTING
9950.00 €
technicky dozor investora Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ing. Daniel Fecko - DASTING
8700.00 €
tesárske práce - Drevený prístrešok Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Peter Klimek
1750.00 €
betonárske a murárske práce na drevenom prístrešku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Kamil Kaščák
1450.00 €
kúpa elektrickej stoličky Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Tomáš Jakubašek
100.00 €
nájom bytu Odb.: Katarína Mačušová
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
spolufinancovanie nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov na rok 2013 Odb.: Centrum voľného času pri Základnej škole Bartolomeja Krpelca
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
predaj auta Odb.: Miroslav Rybar
Dod.: Obec Zlaté
400.00 €
dotacia na mzdy a prevadzku CVC Odb.: Rimskokatolicka cirkev,Arcibiskupstvo Kosice
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
spolufinancovanie mimoskolskych aktivit ziakov Odb.: Zakladna skola Wolkerova
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
prispevok na chranenu dielnu Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
21990.58 €
kúpa auta Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Peter Grocký
6000.00 €
Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
Zlatiansky knizny kalendar Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Karpatská Nadácia
3000.00 €
dodatok meniaci a doplnujuci zmluvu c. 218/2012/UZ Odb.: Obec Zlaté
Dod.: VÚB
0.00 €
Odber a laboratórna analýza vzoriek pitnej vody z vlastného zdroja v roku 2013 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba
0.00 €
poskytovanie licencie, systémová podpora Odb.: Obec Zlaté
Dod.: MADE spol. s r.o.
0.00 €
nájom pozemku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Milana Pangrácová
0.00 €
nájom pozemku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ľudmila Polčová
0.00 €
nájom pozemku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ľuboš Benka
0.00 €
nájom pozemku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ján Ontkanin
0.00 €
nájom pozemku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Andrej Benka
0.00 €
Dodatok o chranenej dielni Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
kúpa parcely CKN 355/3 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Demjanovič
0.00 €
Pomoc naším hasičom v obci Zlaté Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Nadácia SPP
4000.00 €
nebezpečné odpady Odb.: Obec Zlaté
Dod.: FÚRA s.r.o
0.00 €
nájom hasičskej zbrojnice Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor Zlaté
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
predaj pozemku Odb.: Ing. Peter Klimek
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
dar hnutelneho majetku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Krajske riaditelstvo hasicskeho a zachranneho zboru Presov
0.00 €
inzercia Odb.: Obec Zlaté
Dod.: NEO Slovakia s.r.o
0.00 €
nájom bytu Odb.: Dávid Krajňák
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
kúpa pozemku EKN 4978 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ján Krok
0.00 €
Zabezpečenie realizácie diela "Protipovodňová ochrana Zlatianskeho potoka a jeho prítokov v obci Zlaté" Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Bilfinger Berger Baugesselschaft m.b.H
0.00 €
príloha k zmluve 5100260029S/2012 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Východoslovenská energetika
0.00 €
poskytnutie dotácii z vlastných zdrojov PSK Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Východoslovenská energetika
0.00 €
poskytnutie dotácie z vlastných príjmov PSK Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
0.00 €
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
pridelenie a používanie zákazníckeho identifikátora Klient ID Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
audit účtovnej závierky za obdobie roku 2011 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
0.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Zlaté
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
spevnené plochy okolo KSB Odb.: Obec Zlaté
Dod.: JC EKSTAV s.r.o
0.00 €
nájom bytu Odb.: Martina Pavlišinová
Dod.: Obec Zlaté
0.00 €
pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
poskytovanie služieb Odb.: Obec Zlaté
Dod.: JR Consulting
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
nájom pozemku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Milana Pangrácová
0.00 €
nájom pozemku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ľuboš Benka
0.00 €
nájom pozemku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ján Ontkanin
0.00 €
nájom pozemku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ján Benka
0.00 €
nájom pozemku Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Andrej Benka
0.00 €
poskytnutie dotácie na ochranu, rozvoj a obnovu kultúrneho dedičstva Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
0.00 €
vytvorenie web stránky Odb.: Obec Zlaté
Dod.: webex media
0.00 €
blankozmenka Odb.: Obec Zlaté
Dod.: VÚB
0.00 €
úver Odb.: Obec Zlaté
Dod.: VÚB
0.00 €
Prebytočný majetok Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ústav informácii a prognóz školstva
0.00 €
Servisné služby Odb.: Obec Zlaté
Dod.: HERZ
0.00 €
externý projektový manažment Odb.: Obec Zlaté
Dod.: JR Consulting
0.00 €
dodatok Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
grant "Z rozprávky do rozprávky v Zlatianskom kráľovstve" Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Karpatská Nadácia
0.00 €
nájom nebytových priestorov Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Alena Kostarova AMIX
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
0.00 €
poradenská a konzultačná činnosť Odb.: Obec Zlaté
Dod.: JR Consulting
0.00 €
Nákup knižničného fondu Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
0.00 €
dotácia zo štátneho rozpočtu SR Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
verejné obstarávanie Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Lasachi
0.00 €
Kultúrne poukazy 2011 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
0.00 €
vytvorenie chránenej dielne Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €
pluh Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Peter Klimek
0.00 €
podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0.00 €