Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.obeczlate.sk spravuje Obec Zlaté je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Zlaté

Adresa:
Obecný úrad Zlaté
Zlaté 17
086 01 Rokytov

IČO: 00322750

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Región: Horný Šariš 
Počet obyvateľov: 768
Rozloha: 1434 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1355

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 54 472 45 07

email: obeczlate@gmail.com, ocuzlate@centrum.sk

Kompetencie:
Obec Zlaté je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Zlaté je zriadený na Obecnom úradeZlaté 17

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk