Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Školstvo

V minulosti boli v obci dve ľudové školy – evanjelická a .v. a rímskokatolícka.

V starej kronike nie sú žiadne správy o presnom dátume založenia evanjelickej a.v. školy, ale faktom je , že škola stála už pre rokom 1840 a v škole vyučoval tunajší sedliak Adam Benka.
Rímskokatolícka škola bola postavená v roku 1906. Najväčšiu zásluhu na výstavbe školy mal gaboltovský farár Michal Zápotocký.

V zlatianských školách pôsobili títo riaditelia: Jozef Tarcala, Viliam Skalský, Adolf Slávik, Mária Romanová, Miroslav Lupták, Vasiľ Uram, Anton Hovanec.

V roku 1975 sa začalo s výstavbou Materskej školy v akcii ,,Z,,. Skolaudovaná bola v auguste 1978, do prevádzky uvedená 1.10.1978. Prvou riaditeľkou bola Marta Pangrácová, po nej Mária Kroková. Poslednou riaditeľkou MŠ v Zlatom bola Anna Rybárová.

V starých školských budovách sa učilo až do roku 1991. Nová budova základnej školy sa začala stavať v roku 1988 v akcii „Z“ s rozpočtovým nákladom 2,77 mil. Sk. Vyučovanie v nej sa začalo 21. januára 1991.

V septembri 2004 sa MŠ zlúčila so ZŠ a tým sa stala súčasťou nového právneho subjektu pod názvom ,,ZŠ s MŠ Zlaté.
Riaditeľom ZŠ s MŠ je Miroslav Dzúr, ktorý svoju funkciu vykonáva od roku 1989.
Zástupkyňou pre MŠ sa stala doterajšia riaditeľka škôlky Anna Rybárová. ZŠ s MŠ je pod jednou strechou v priestoroch ZŠ.

Školu navštevujú žiaci od 1.- 4. ročníka. Je umiestnená v krásnom prírodnom prostredí, kde deti majú dostatok priestoru na svoju školskú i mimoškolskú činnosť.

Zameranie školy je okrem prioritného výchovno-vzdelávacieho cieľa, výchova k zachovaniu ľudových tradícií a environmentalistika. Toto zameranie sa uplatňuje pri rôznorodej mimoškolskej činnosti.

V súčasnosti navštevuje školu 37 žiakov, školský klub 29 žiakov v jednom oddelení. V MŠ je zapísaných 20 detí v jednom oddelení.

Priestory ZŠ sa nachádzajú na prízemí. Žiaci a pracovníci školy využívajú dve priestranné učebne, zborovňu, počítačovú miestnosť, knižnicu, školský klub, kabinet a soc. zariadenia. Na poschodí je riaditeľňa, trieda MŠ, spálňa, miestnosť pre učiteľky MŠ a soc. zariadenia. Školské stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni. Škola je splynofikovaná a vybavená modernou kotolňou.