Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

 22.11.2023

Okresný úrad Bardejov,  pozemkový a lesný odbor

    z v e r e j ň u j e   

Rozdeľovací plán fo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch

  / pozn. :    prílohy  viď  v dokumentoch  / 

- Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch - OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ

- Register nového stavu ( časť A - parcely nového stavu)

- Register nového stavu ( časť B - vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov)

- Zoznam vyrovnaní v peniazoch

-  Návrh umiestnenia nových pozemkov  ( grafická časť - MAPA) 


Zoznam článkov:

1 2 >