Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozemkové úpravy

 28.10.2020

Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor

dňa 22.12.2021 zverejnil

Oznámenie - Výpis z RPS pre účastníkov konania verejnou vyhláškou - zoznam vlastníkov , ktorých zásielky sa vrátili späť s uvedením :

ADRESÁT NEZNÁMY "

a Zoznam známych vlastníkov, ktorých pobyt je neznámy a sú v správe SPF a LSR

Ak sa majú títo vlastníci "vybrať" spod správy SPF alebo LSR, je potrebné požiadať katastrálny odbor o doplnenie informácií k ich menu a priezvisku: dátum narodenia a dátum úmrtia, adresu posledného trvalého pobytu a to na základe relevantnej právnej listiny, ktorá jednoznačne a bez pochybností stotožní konkrétnu osobu. (úmrtné, rodné, sobášne listy, pôvodné právne listiny - tituly nadobudnutia a pod.)

Následne si môžu pozostalí požiadať o náhradné dedičské konanie 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  dňa 30.11.2021 zverejnil 

Register pôvodného stavu (RPS) - zoznam vlastníkov a zoznam parciel, ktoré sú účastníkmi pozemkových úprav v Zlatom

Výpis z Registra pôvodného stavu pre účastníkov PÚ verejnou vyhláškou - zoznam vlastníkov z neznámym miestom pobytu a nežijúcich vlastníkov - oznámenie verejnou vyhláškou

                         Oznámenie o zverejnení,  Mapa RPS a Zoznamy vlastníkov a parciel RPS  sú zverejnené na úradnej tabuli a na  tabuli vo vestibule  Obecného úradu v Zlatom,   na internetovej stránke  obce Zlaté v sekcii  Aktuality - Pozemkové úpravy  a na úradnej tabuli OÚ pozemkový a lesný odbor v Bardejove

                                      


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >