Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozemkové úpravy

 15.11.2022

Okresný úrad Bardejov,  pozemkový a lesný odbor

    verejnou vyhláškou     

doručuje Opakovanú pozvánku 

na prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov podľa § 12 odst. 6 zákona o pozemkových úpravách v k. ú. Zlaté

  / pozn. :  Pozvánka a  prílohy  viď  v dokumentoch  / 


Zoznam článkov: