Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

 22.02.2023

Obecné zastupiteľstvo v Zlatom

vyhlasuje

voľbu Hlavného kontrolóra Obce Zlaté

termín podavania prihlášok : do 24.3.2023 do 15:00 hod.

poštou na adresu: Obecný úrad Zlaté

                                           Zlaté 17, 086 01 Rokytov

alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Zlatom

v zalepenej obálke z označením " VOĽBY HK - NEOTVÁRAŤ "

deň konania volieb : 29.3.2023

Nástup do funkcie : 1. 4. 2023

V Zlatom 22.2.2023                          Adriana Popjaková

                                                            starostka obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >