Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VYTRIEDENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV

 22.02.2022

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV obec Zlaté

V zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je obec povinná zverejniť :

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2021 v obci Zlaté je :

ÚVKO = 57,04 %

Množstvo vyzberaného separovaného odpadu   za rok 2021  v kg. :

papier .................. ...............................  6 771

sklo..................... ...............................  11 142

plasty..................................................  11 770

VKM ........................................................  363

kovové obaly ....................................... 8 615

jedlé 0oleje a tuky...............................    124

batérie a akumulátory.........................   624

elektroodpad..................................... 10 518

zmesový komunálny odpad..........   56 580

objemný odpad VKK.......................     9 190

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zoznam článkov: