Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Rybársky lístok

Na základe zákona č.246/2003 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve s účinnosťou od 1.8 2003 prešla kompetencia vydávania rybárskych lístkov z okresných úradov na obecné úrady.

O vydanie rybárskeho lístka môžete požiadať denne v úradných hodinách na Obecnom úrade v Zlatom /kancelária na poschodí/.

K vydaniu rybárskeho lístka je potrebné predložiť:

 • občiansky preukaz, pas
 • doklad o zaplatení   vyplnenú žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
 • dieťa do 15 rokov musí predložiť súhlas zákonného zástupcu

Od tejto položky sú oslobodení:

 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
 • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
 • odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
 • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž
 • osoby do 15 rokov

Poplatky za vydanie rybárského lístka:                                                                                                                                           

 • ročný - 7 €
 • trojročný - 17 €
 • týždenný 1,50 €
 • mesačný - 3 €

Rybár pri lovení musí mať:

 • rybársky lístok (vydáva obec)
 • členský preukaz Rybárskeho zväzu (vydáva Rybársky zväz)
 • povolenku na rybolov v tom mieste, kde je členom Rybárskeho zväzu
 • hosťovačku - z toho rybárskeho zväzu, kde chce loviť ryby